Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2017

 

Na rok 2017 byla na poskytování humanitární pomoci do zahraniční vládou schválena částka 130 mil. Kč. Zde přinášíme průběžnou informaci o jejím čerpání na základě schválení ministrem zahraničních věcí, případně vládou.

Dne 27. ledna 2017 rozhodl ministr zahraničních věcí o poskytnutí humanitární pomoci ve výši 1 mil. Kč pro Filipíny na obnovu obydlí po prosincovém tajfunu Nina. Pomoc zajistí ZÚ ČR v Manile v součinnosti s univerzitou Ateneo de Naga.

Dne 9. února 2017 schválil pan ministr uvolnění 2 mil. Kč na projekt Člověka v tísni v Mongolsku na pomoc pasteveckým rodinám v provincii Dornod postiženým krutou zimou (dzud). 

Dne 9. března 2017 ministr zahraničních věcí v návaznosti na výsledky meziresortní výběrové komise schválil uvolnění prostředků v celkové výši 19.774.784 Kč dle usnesení vlády č. 588/2016 na pět dotačních projektů humanitární pomoci ČR pro Sýrii na rok 2017. Příjemci dotací budou pomáhat konfliktem postiženému a vysídlenému obyvatelstvu v Damašku (Český červený kříž, Charita ČR) a jeho okolí (ADRA), v Aleppu a Idlíbu (Člověk v tísni) či Homsu (Magna Děti v tísni) se zajištěním přístřeší, základní zdravotní péče i vzdělávání.

Dne 14. března 2017 ministr zahraničních věcí schválil v návaznosti na doporučení hodnotící komise MZV výsledky dotačního výběrového řízení na projekty humanitární pomoci v roce 2017 do zemí s komplexními problémy a na okamžitou pomoc pro Irák a irácké i syrské uprchlíky v regionu. Z humanitárního rozpočtu MZV budou uvolněny prostředky v celkové výši 26.676.825 Kč na sedm projektů pomoci zemím s komplexními problémy (po jednom Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní Súdán + uprchlíci z něj v Ugandě, Nepál, Nigérie a Středoafrická republika) a celkem 26.862.090 Kč na tři projekty pomoci v Iráku, tři v Libanonu a jeden v Jordánsku. Na realizaci schválených projektů se budou podílet české humanitární neziskové organizace ADRA, CARE ČR, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Magna Děti v tísni a Siriri.

Dne 18. dubna 2017 ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí naléhavé humanitární pomoci konfliktem postiženému obyvatelstvu Jemenu. Pomoc ve výši 5 mil. Kč bude realizována prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) se zaměřením na zdravotní péči, přístup k vodě a potravinám a ochranu před násilím přímo v konfliktních oblastech. Dalších 5 mil. Kč využije Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na komplexní podporu zdravotnických zařízení.

Rovněž 18. dubna 2017 bylo zakončeno schvalování Meziresortní pracovní skupinou pro Sýrii a ministrem zahraničních věcí ve vztahu k projektu materiální zdravotnické pomoci v podobě lodní dodávky dvou mobilních klinik a jedné mobilní jednotky intenzivní péče s příslušným vybavením do Sýrie. Projekt s dotací ve výši 7.319.610 Kč realizuje Český červený kříž v součinnosti se Syrským arabským Červeným půlměsícem.

Dne 17. května 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 5 mil. Kč na naléhavou potravinovou pomoc pro obyvatele Afrického rohu (s důrazem na Etiopii a Somálsko) prostřednictvím Světového potravinového programu. Na 20 mil. lidí v těchto zemích je postiženo suchem a nedostatečnou výživou v důsledku druhý rok trvajících dopadů klimatického jevu El Niňo.  

Dne 25. května 2017 ministr zahraničních věcí schválil dotaci ve výši 120.000 Kč na projekt Obvazy pro malomocné v Africe a Indii, který dlouhodobě realizuje Občanské sdružení Omega plus.

Dne 31. května 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění částky 3.361.567 Kč na podporu sedmi letních ozdravných táborů pro děti z východní Ukrajiny, které budou realizovány ukrajinskými neziskovými organizacemi CSO Initiative E+ a Plast.

Dne 16. června 2017 ministr zahraničních věcí schválil záměr nákupu 4 tun kojeneckého mléka pro děti ve věku 0 - 12 měsíců v Sýrii v hodnotě 1,6 mil. Kč (z prostředků dle UV 588/2016 na asistenci Sýrii) prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv. Pomoc bude dodána Syrskému arabskému Červenému půlměsíci v rámci humanitárních letů do Damašku.

Dne 30. června 2017 ministr zahraničních věcí schválil 5 mil. Kč na pokračující podporu navrátilců do Afghánistánu v součinnosti s Mezinárodní organizací pro migraci.

Rovněž 30. června 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 2,5 mil. Kč na obnovu pedagogické školy ve městě Akuressa v Jižní provincii Srí Lanky, která byla poškozena při ničivých záplavách a sesuvech půdy. Pomoc bude realizována v součinnosti s honorárním konzulem ČR v Kolombu.

Dne 3. července 2017 ministr zahraničních věcí schválil příspěvek ve výši 1.337.558 Kč na opravu školy ve městě Pěrvomajske v Doněcké oblasti Ukrajiny. Oprava střechy poškozené během konfliktu bude realizována místními organizacemi v součinnosti se ZÚ ČR v Kyjevě.

Dne 11. července 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o podpoření obnovy lesů poničených požáry v Chile částkou 3 mil. Kč. Realizátorem projektu obnovy bude správa chilská správa chráněných krajinných oblastí CONAF, se zapojením českých expertů.

Dne 17. srpna 2017 ministr zahraničních věcí uvolnil 4 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV na naléhavou potravinovou pomoc pro obyvatelstvo Jemenu trpící v důsledku konfliktu a epidemie cholery. Pomoc bude realizovat Světový potravinový program (WFP). Jde o poslední část příslibu z dubnové donorské konference na pomoc Jemenu v roce 2017.

Dne 31. srpna 2017 ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 5 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV na pomoc afghánským uprchlíkům v Íránu a Pákistánu v součinnosti s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Pomoc v Íránu bude stejně jako v předchozím roce zaměřena na podporu přístupu dětí a mládeže ke vzdělání a sociálním službám; v Pákistánu půjde o pomoc rodinám, které se mají vrátit do Afghánistánu.

Dne 7. září 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 2 mil. Kč z humanitárního rozpočtu na podporu projektu obnovy obydlí a školy po záplavách v Barmě/Myanmaru v součinnosti s místní charitativní organizací Daw Khin Kyi Foundation.

Dne 8. září 2017 ministr zahraničních věcí uvolnit 5 mil. Kč na pomoc rodinám v USA (La Grange, Texas) vysídleným v důsledku hurikánu Harvey a s ním souvisejících záplav. Pomoc bude realizována prostřednictvím dobročinného fondu "Good Shepherd Fund".

Dne 25. září 2017 rozhodl ministr zahraničních věcí o poskytnutí okamžité humanitární pomoci Kubě v reakci na závažné škody způsobené hurikánem Irma. Pomoc v hodnotě 100.000 USD (cca 2,5 mil. Kč) bude realizována v součinnosti s Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) se zaměřením na zajištění nouzové přístřeší a základních životních potřeb vysídlených lidí.

Dne 4. října 2017 ministr zahraničních věcí schválil navýšení humanitární dotace organizace Siriri o.p.s. o 1 mil. Kč vzhledem k prudkému zhoršení humanitární situace ve Středoafrické republice vlivem vnitřního konfliktu. Pomoc bude zaměřena na zajištění nouzového přístřeší, zdrojů obživy a ochrany vnitřně vysídlených lidí. Viz též: https://siriri.org/soubor/ministerstvo-zahranicnich-veci-cr-podpori-uprchliky-ve-stredni-africe/

Dne 10. října 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí 5 mil. Kč na další humanitární pomoc Iráku. V součinnosti s Dětským fondem OSN (UNICEF) bude zajištěna ochrana zvláště zranitelným (osiřelým a opuštěným) dětem v governorátech Ninive a Salah Al Din.

Dne 16. listopadu 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění celkem 10 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV na potřeby nuceně vysídlených lidí. Pomoc barmským uprchlíkům v Bangladéši (5 mil. Kč) bude realizována v součinnosti s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM). V Libyi bude částkou 5 mil. Kč podpořeno působení Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v detenčních centrech.

Dne 20. prosince 2017 ministr zahraničních věcí rozhodl o využití zůstatku humanitárního rozpočtu 2017. Částka 5 mil. Kč bude věnována na podporu zdravotní péče pro syrské uprchlíky v Libanonu prostřednictvím příslušného programu Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) na období 2017 - 2018; tato pomoc odpovídá také doporučením z letošní humanitární evaluace české pomoci v Libanonu. Zůstatek humanitárního rozpočtu ve výši 3.817.385 Kč bude věnován na podfinancované humanitární krize zejména v Africe prostřednictvím Ústředního fondu OSN pro reakci na katastrofy (CERF).

Informace o humanitární pomoci poskytnuté Českou republikou do zahraničí v roce 2017 bude vládě ČR předložena do konce března 2018 a následně publikována na www.mzv.cz/pomoc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.