Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2018

 

Na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2018 bylo vládou vyčleněno 180 mil. Kč. Níže přinášíme průběžnou informaci o čerpání těchto prostředků.

Dne 9. března 2018 ministr zahraničních věcí schválil prostředky na dotační projekty humanitární pomoci v roce 2018. Celkem jde o 23 projekty ve čtyřech dotačních titulech, vyhlášených v listopadu 2017. V rámci dotačního titulu na komplexní krize bylo podpořeno celkem pět projektů (2x Barma/Myanmar, 1x Etiopie, Středoafrická republika a Ukrajina) s dotacemi v souhrnné výši 24.797.412 Kč. V novém dotačním titulu na snižování rizika katastrof a odolnost v prioritních zemích dvoustranné ZRS ČR bylo vybráno pět projektů (3x Kambodža, 2x Etiopie) a přiznány dotace v souhrnné výši 9.884.897 KčOkamžitá pomoc pro Irák a irácké a syrské uprchlíky v regionu bude poskytnuta prostřednictvím sedmi projektů (4x Irák, 2x Libanon, 1x Jordánsko) s dotacemi ve výši 34.255.196 Kč. Ze zvláštních prostředků na rok 2018 pro Sýrii (dle UV 588/2016) bylo vyčleněno 28.857.602 Kč na šest projektů pomoci uvnitř země.

Dne 29. března 2018 ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 1,2 mil. Kč na projekt obnovy mostu v obci Ferras v Albánii po loňských záplavách. Projekt, který bude realizován obcí v součinnosti se ZÚ ČR v Tiraně,  je spojen s opatřeními na snižování rizika dalších katastrof podobného charakteru.

Dne 10. května 2018 schválil ministr zahraničních věcí podporu ve výši 3,75 mil. Kč na organizaci osvědčených ozdravných pobytů dětí z Ukrajiny postižené konfliktem (celkem osm táborů organizovaných ukrajinskými neziskovými organizacemi E-Initiative a PLAST) a dále na odminování v součinnosti s britskou neziskovou organizací HALO Trust.

Dne 16. května 2018 ministr zahraničních věcí potvrdil příslib České republiky z donorské konference pro Jemen na rok 2018, když schválil poskytnutí celkem 12 mil. Kč: 4 mil. Kč na zdravotnickou péči prostřednictvím ICRC, 4 mil. Kč na pomoc vysídleným prostřednictvím IOM a 4 mil. Kč na potravinovou pomoc realizovanou WFP.

Dne 23. května 2018 ministr zahraniční věcí rozhodl o uvolnění 100.000 EUR (cca 2,6 mil. Kč) na společný projekt ČR s UNDP zaměřený na snižování rizika katastrof a posilování odolnosti místních komunit v Bosně a Hercegovině.

Stejný den (23. května) byl rovněž schválen projekt urgentní zdravotnické péče pro vysídlené a vracející se obyvatelstvo oblasti Sindjar v Iráku v součinnosti s místní neziskovou organizací Shingala Azad. Projekt bude podpořen částkou 1,9 mil. Kč

Dne 26. června 2018 schválil ministr zahraničních věcí pokračování humanitární pomoci na Ukrajině. Souhrnnou částkou 1,25 mil. Kč bylo podpořeno rozšíření ozdravných pobytů pořádaných ukrajinskými organizacemi Iniciativa E+ a PLAST (schváleno 10. května) a dále oprava školy v Jasynuvatském okrese na východě země.

Dne 19. července 2018 rozhodl ministr zahraničních věcí o uvolnění 3 mil. Kč na obnovu vzdělávacích zařízení v Mexiku po loňském zemětřesení. ČR spolu se Slovenskem podpoří obnovu Československé školy v Mexiko City a také úplnou přestavbu školy a školky v obci Jojutla.

Dne 1. srpna 2018 ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí humanitární pomoci pro afghánské uprchlíky v Íránu a Pákistánu i navrátilce zejména z Pákistánu do Afghánistánu v souhrnné výši 10 mil. Kč. Realizace bude tak jako v předchozích letech zajištěna v součinnosti s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM - 5 mil. Kč) a s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR - 5 mil. Kč).

Dne 29. srpna schválil ministr zahraničních věcí poskytnutí humanitární pomoci pro Mali a Niger v návaznosti na Strategii České republiky na podporu stabilizace a rozvoje zemí Sahelu na období 2018 - 2021. V Mali podpoří ČR částkou 10 mil. Kč humanitární program Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zaměřený na reintegraci vnitřních uprchlíků a jejich obživu. V Nigeru bude 10 mil. Kč věnováno na výživu, vzdělávání a ochranu dětí, včetně uprchlíků a vnitřně vysídlených, v rámci humanitárních aktivit Dětského fondu OSN (UNICEF).

Dne 27. září ministr zahraničních věcí vyslovil souhlas s poskytnutím humanitární pomoci pro vnitřně vysídlené obyvatele Etiopie v oblasti Gedeo-West Guji na pomezí států SNNPR a Oromia. Pomoc ve výši 10 mil. Kč bude realizována v součinnosti s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Zároveň byla 27. září schválena humanitární pomoc rovněž pro vnitřně vysídlené obyvatelstvo Jižního Súdánu, a to ve výši 5 mil. Kč se zaměřením na zdravotní péči a výživu v součinnosti s Dětským fondem OSN (UNICEF) a česko-slovenskou neziskovou organizací Magna.

Dne 5. října schválil ministr zahraničních věcí uvolnění okamžité pomoci pro Indonésii po zemětřesení a tsunami na ostrově Sulawesi. Pomoc ve výši 10 mil. Kč byla poskytnuta prostřednictvím okamžité výzvy Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) a realizována v součinnosti s indonéským Červeným křížem.

Dne 25. října 2018 ministr zahraničních věcí schválil podporu dvou projektů v Barmě/Myanmaru v součinnosti s neziskovými organizacemi Daw Khin Kyi Foundation (4,54 mil. Kč na obnovu vesnic po záplavách) a Kachin Baptist Convention (1,38 mil. Kč na začlenění dětí vysídlených v důsledku konfliktu do vzdělávání).

Dne 30. října ministr zahraničních věcí rozhodl o navýšení dotace pro organizaci ADRA CZ na projekt v Etiopii - regionu Somali vzhledem k závažnému nedostatku vody o 795.000 Kč (na 5,796 mil. Kč); prostředky budou využity na zajištění zásobování pitnou vodou dováženou cisternami po dobu tří měsíců.

Rovněž 30. října ministr zahraničních věcí potvrdil rezervování 5 mil. Kč v humanitárním rozpočtu na rok 2019 na pomoc Řecku. Po letních ničivých požárech ČR jako jedna z prvních zemí nabídla pomoc při obnově, která bude realizována ve formě vybavení hasičského záchranného sboru v jedné z nejpostiženějších oblastí Megara; nákup i předání vybavení zajistí v první polovině roku 2019 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR.

Dne 12. listopadu ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí humanitární pomoci ve výši 3 mil. Kč do Gazy (Palestinská autonomní území). Prostřednictvím Organizace OSN na pomoc palestinským uprchlíkům (UNRWA) byl podpořen program cash for work - zapojování sociálně slabých uprchlíků do činností generujících základní příjem pro rodiny. Tato pomoc byla dále v závěru listopadu doplněna peněžním darem ve výši 2,5 mil. Kč věnovaným na potřeby palestinských uprchlíků v Sýrii (financováno z prostředků na pomoc Sýrii vyčleněných na základě UV 588/2016).

Dne 22. listopadu  schválil ministr zahraničních věcí další humanitární pomoc pro Irák. Částkou 5 mil. Kč bude podpořen program Organizace OSN pro odminování (UNMAS) na odstraňování min a osvěty o minovém nebezpečí na osvobozených územích země, který ČR podpořila i v loňském roce. Částkou 7,8 mil. Kč ČR přispěje na projekt Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), který podporuje zemědělské aktivity vracejících se rodin v osvobozených provinciích Anbar, Salah-Al-Din, Diyala, Kirkuk a Ninive.

Dne 3. prosince 2018 podpořil ministr zahraničních věcí tři projekty obnovy po přírodních katastrofách na Filipínách, v Indonésii a v Pákistánu. Na Filipínách byla částkou 2,8 mil. Kč podpořena obnova obydlí na ostrově Luzon v součinnosti s neziskovou organizací Build Change; v Indonésii bylo 2,58 mil. Kč  věnováno na obnovu školy po zemětřesení na Lomboku s NNO Happy Hearts; v Pákistánu byla částkou 140 tis. Kč podpořena dodávka léků pro zdravotnické zařízení v Arandu provozované česko-pákistánskou organizací Czech Hospital.

Rovněž dne 3. prosince 2018 rozhodl ministr zahraničních věcí o využití zůstatku humanitárního rozpočtu MZV na rok 2018 na podporu podfinancovaných humanitárních krizí v Africe (5 mil. Kč pro Ústřední fond OSN pro reakci na katastrofy CERF) a na implementaci globálního Sendaiského rámce pro snižování rizika katastrof v křehkých zemích (2,94 mil. Kč pro UNISDR).

Humanitární rozpočet na rok 2018 v celkové výši 180 mil. Kč byl vynaložen na 44 projekty ve 23 zemích.

 

 

 

 

.