Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2019

 

Na poskytování humanitární pomoci do zahraničí byl na rok 2019 vyčleněn rozpočet ve výši 218 mil. Kč. Níže přinášíme informaci o čerpání těchto prostředků na základě rozhodnutí ministra zahraničních věcí.

Počátkem února 2019 bylo vnějším rozpočtovým opatřením převedeno na Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR - 5 mil. Kč na realizaci materiální pomoci Řecku po loňských požárech. Pomoc byla schválena v říjnu 2018 a bude realizována během jara 2019 formou nákupu hasičských vozidel a dalších techniky pro hasičský sbor z nejpostiženější oblasti Megara.

Dne 21. února ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí celkem 35 mil. Kč na humanitární pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Jemenu v letech 2019 - 2020. Tento příslib byl následně prezentován na donorské konferenci pro Jemen v Ženevě. V roce 2019 bude poskytnuto 18 mil. Kč v součinnosti s Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC) a Světovým potravinovým programem (WFP), zejména na zajištění zdravotní péče a výživy.

Dne 1. března ministr zahraničních věcí schválil výsledky dotačních výběrových řízení na projekty humanitární pomoci v zemích s komplexními humanitárními problémy i potřebou okamžité pomoci a obnovy. Celkem bylo schváleno 26 humanitárních dotačních projektů, z toho 21 financovaných z humanitárního rozpočtu MZV (celkem 87,6 mil. Kč) a 5 v Sýrii (23 mil. Kč z prostředků na obnovu Sýrie dle UV 588/2016). Podpořen bude přístup k vodě a sanitaci, výživě, vzdělávání a zdrojům obživy i posilování odolnosti v Barmě/Myanmaru, včetně uprchlíků z této země v Bangladéši, dále v Etiopii, Indonésii, Kambodži, Zambii; Iráku, Jordánsku, Libanonu a Ukrajině.

Dne 6. března rozhodl ministr zahraničních věcí o vyčlenění 10 mil. Kč na pomoc obyvatelstvu Venezuely i uprchlíkům z této země v regionu (zejména v Kolumbii a Peru). Návazně byl 1. července schválen projekt vybudování jednotného registračního centra pro venezuelské uprchlíky v Peru (v součinnosti s peruánským MZV a Mezinárodní organizací pro migraci, celkem 2,6 mil. Kč) a 25. července projekt podpory žen a dětí uprchlých z Venezuely do Kolumbie (v součinnosti s místními neziskovými organizacemi, 5 mil. Kč). Dne 21. října byl schválen příspěvek ČR ve výši 2,4 mil. Kč na regionální program pomoci venezuelským uprchlíkům prostřednictvím Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky.

Dne 29. března ministr zahraničních věcí uvolnit 5 mil. Kč na okamžitou pomoc pro obyvatelstvo Mosambiku postižené cyklónem Idai. Pomoc bude realizována prostřednictvím Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) v součinnosti s místním Červeným křížem a bude zaměřena vedle okamžitých potřeb lidí bez přístřeší také na obnovu a snížení rizika dalších obdobných katastrof.

Ve dnech 9. - 10. dubna vedení MZV rozhodlo o vyčlenění až 2 mil. Kč na materiální pomoc pro Írán po ničivých záplavách, kterou ze svých zásob uvolnilo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru a s využitím přepravy letounem Armády ČR zajistilo její předání v cílové zemi. Finální hodnota pomoci byla schválena dne 12. července (1,19 mil. Kč i vzhledem ke kofinancování letecké přepravy ze strany Evropské komise) a refundována vnějším rozpočtovým opatřením na žádost Ministerstva vnitra.

Dne 7. května ministr zahraničních věcí schválil další humanitární pomoc pro Ukrajinu v souhrnné hodnotě 5,129 mil. Kč. Schválená pomoc navržená ZÚ ČR v Kyjevě zahrnuje osvědčené ozdravné pobyty pro děti postižené konfliktem v součinnosti s ukrajinskými neziskovými organizacemi a dále odminování civilních oblastí v součinnosti s britskou nevládní organizací HALO Trust. V červenci byly o 200 tisíc Kč navýšeny prostředky na zajištění ozdravných pobytů dětí vzhledem k silnému růstu místní měny a zvýšení cen zejména železniční dopravy.

Dne 24. května 2019 ministr zahraničních věcí uvolnit 140.000 Kč na nákup léků pro nemocnici v Arandu v Pákistánu, kterou vybudovala a nadále podporuje společnost Czech Hospital.

Dne 31. května 2019 schválil ministr zahraničních věcí poskytnutí 2,5 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV na vybudování vzdělávacího a rehabilitačního centra pro válečné sirotky v Šanském státu Barmy/Myanmaru. Centrum vybuduje místní nezisková organizace Daw Khin Kyi Foundation.

Dne 25. července ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 10 mil. Kč na podporu projektu Dětského fondu OSN (UNICEF) v Iráku se zaměřením na obnovu zdravotní péče o novorozené děti v osvobozených a stabilizujících se oblastech země.

Dne 31. července ministr zahraničních věcí schválil humanitární pomoc pro afghánské uprchlíky v Íránu a Pákistánu (7,5 mil. Kč v součinnosti s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky/UNHCR) a pro navrátilce do Afghánistánu (7,5 mil. Kč ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci/IOM).

Rovněž 31. července ministr zahraničních věcí rozhodl o přesunu 650 tisíc Kč, které zbývají z loňské pomoci na obnovu v Mexiku po zemětřesení, na běžící projekt výstavby zničeného školního komplexu v Jojutle.

Dne 27. srpna ministr zahraničních věcí schválil humanitární pomoc pro Mali a Niger v rámci naplňování Strategie ČR na podporu stabilizace a rozvoje Sahelu pro období 2018 - 2021. V Mali bude částkou 10 mil. Kč v letošním roce (s výhledem podpory i v letech 2020 a 2021) podpořen projekt stabilizace místního obyvatelstva ve venkovských oblastech realizovaný neziskovou organizací Welt Hunger Hilfe v součinnosti s Člověkem v tísni, kde hlavním donorem je Německo.  V Nigeru bude druhým rokem podpořen rovněž částkou 10 mil. Kč program výživy a obživy dětí i dospělých realizovaný Dětským fondem OSN (UNICEF).

Dne 18. září ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí další humanitární pomoci pro Etiopii (10 mil. Kč pro Úřad OSN pro humanitární záležitosti /UNOCHA na Plán humanitární pomoci na rok 2019 připravený etiopskou vládou v součinnosti s OSN) a pro Jižní Súdán (5 mil. Kč pro Dětský fond OSN / UNICEF na pokračování zdravotní a nutriční péče). V obou případech ČR reaguje na zhoršení sucha i vysídlení v důsledku konfliktů.

Rovněž 18. září ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 3 mil. Kč na podporu projektu na zlepšení připravenosti a odolnosti vůči katastrofám na Filipínách (ostrovy Cebu a Mindanao, okolí hlavního města Manila) v součinnosti s místní neziskovou organizací ACCORD.

Dne 21. října ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí další humanitární pomoci v souhrnné výši 1,98 mil. Kč do Barmy/Myanmaru na podporu vnitřně vysídleného obyvatelstva v Čchinském státu (990 tisíc Kč na distribuci materiální pomoci místní neziskovou organizací New Eden Charity Foundation) a v Kačchinském státu (990 tisíc Kč na navýšení dotace Člověka v tísni se zaměřením na vzdělávání a ochranu dětí).

Dne 1. listopadu 2019 ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí 100.000 EUR (ekvivalent cca 2,6 mil. Kč) na pokračování společného projektu s Rozvojovým programem OSN (UNDP) v Bosně a Hercegovině se zaměřením na snižování rizika katastrof a posilování odolnosti. Po riziku povodní (2018) bude v novém projektu se zapojením českých expertů posilována požární ochrana.

Dne 27. listopadu 2019 ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 10 mil. Kč na pokračující projekt Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) na podporu obnovy živobytí navrátilců v Iráku.

Rovněž 27. listopadu ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění celkem 5 mil. Kč na pomoc Gaze (Palestinská administrativní území); z toho 3 mil. Kč jsou určeny na pokračující podporu sociálního programu pro zranitelné rodiny prostřednictvím Organizace OSN pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) a 2 mil. Kč na léky pro dialyzované pacienty v součinnosti se Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Dne 28. listopadu ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí humanitární pomoci ve výši 2 mil. Kč Albánii v souvislosti s ničivým zemětřesením. Realizátor a konkrétní náplň pomoci budou identifikovány v součinnosti s velvyslanectvím ČR v Tiraně a místními úřady. Pomoc bude financována z humanitárního rozpočtu na rok 2020.  

Zůstatek humanitárního rozpočtu na rok 2019 ve výši 4,4 mil. Kč ministr zahraničních věcí dne 5. 12. 2019 rozhodl věnovat na pomoc uprchlíkům v táborech v Bosně a Hercegovině a Řecku, zejména s ohledem na nadcházející zimní období. Pomoc je realizována v součinnosti s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

Humanitární rozpočet MZV ČR na rok 2019 v celkové výši 218 mil. Kč byl vyčerpán - celkem z něj bylo v průběhu roku podpořeno 56 projektů ve 26 zemích světa.

 

.