Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2020

 

Na rok 2020 vláda ČR vyčlenila na humanitární pomoc do zahraničí celkem 220 mil. Kč. Níže přinášíme průběžnou informaci o jednotlivých humanitárních aktivitách schválených ministrem zahraničních věcí.
 

Dne 20. prosince 2019 ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí naléhavé humanitární pomoci Zambii, jedné z prioritních zemí dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce. Pomoc ve výši 5 mil. Kč, která bude poskytnuta z humanitárního rozpočtu na rok 2020, je určena na distribuci osiva pro zemědělce v oblasti Mongu postižené rozsáhlým suchem. Pomoc bude realizována v součinnosti se Zambijským červeným křížem.

Dne 8. ledna 2020 ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 2 mil. Kč australskému státu Victoria na zmírnění dopadů ničivých požárů v důsledku vysokých teplot, sucha a větru. Pomoc bude na doporučení velvyslanectví ČR v Canbeře poskytnuta přímo místním záchranným a krizovým složkám prostřednictvím naléhavé humanitární výzvy: https://www.vic.gov.au/bushfireappeal.

Dne 4. února 2020 ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 9,5 mil. Kč na podporu obnovy školy a školky v obci Lalem v Albánii, která byla poškozena ničivým zemětřesením, jež zemi postihlo v závěru roku 2019. Pomoc bude oznámena na donorské konferenci pro Albánii 17. února.

V návaznosti na jednání vlády z 3. února schválil ministr zahraničních věcí dne 10. února poskytnutí 10 mil. Kč na pomoc s řešením epidemie koronaviru v Číně. Z dané částky je 6 mil. Kč určeno na podporu plánu řešení epidemie, který vyhlásila Světová zdravotnická organizace na podporu Číny i dalších postižených a ohrožených zemí. Na základě akceptace čínskou vládou bude dále poskytnuta materiální pomoc - ochranné pomůcky pro zdravotnický personál od pěti českých firem v hodnotě 3,3 mil. Kč; tato pomoc bude do Číny přepravena v koordinaci s Evropskou komisí a dalšími členskými státy EU a v součinnosti s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru.

Dne 12. března ministr zahraničních věcí schválil uvolnění prostředků na dotační projekty humanitární pomoci na rok 2020. V rámci dotační výzvy na snižování rizika katastrof a odolnost bylo podpořeno pět projektů (2x Etiopie, 1x Indonésie, Kambodža, Zambie) v souhrnné hodnotě 10 mil. Kč; na komplexní krize (Bangladéš, Barma/Myanmar, Etiopie, Ukrajina, Zambie) bude zaměřeno osm projektů v hodnotě 40 mil. Kč, na okamžitou pomoc (Irák, Jordánsko, Libanon) rovněž osm projektů v hodnotě 39,5 mil. Kč. Projekty budou realizovány českými humanitárními organizacemi ADRA, CARE ČR, Člověk v tísni, Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce, Charita ČR a Magna ČR.

Dne 27. března ministr zahraničních věcí uvolnit 120.000 Kč na zakoupení 90 ochranných masek s celkem 360 výměnnými filtry pro zdravotnický personál v Itálii. Masky české výroby byly dodány společně s ochrannými obleky poskytnutými Ministerstvem vnitra. Viz též https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/ceska_republika_se_rozhodla_venovat.html

Dne 7. dubna ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 4,5 mil. Kč na dobudování nemocnice v iráckém Sindjáru, na němž se podílí místní nezisková organizace Shingala Azad s podporou Diecézní charity Brno - viz též https://www.intheworld.charita.cz/uspechy-a-plany/2020/

Dne 7. dubna ministr zahraničních věcí dále rozhodl o předfinancování dvou dotačních projektů humanitární pomoci v Mali a Nigeru (celkem 10 mil. Kč, realizátor ADRA) z humanitárního rozpočtu MZV vzhledem k nemožnosti aktuálně na tento účel použít původně plánované prostředky z asistenčního programu pro Afriku. 

Dne 9. dubna rozhodl ministr zahraničních věcí o opětovném vyčlenění 5 mil. Kč na podporu zranitelných uprchlíků z Venezuely (mladistvé matky s dětmi) v Kolumbii. Projekt byl odložen z podzimu 2019 na jaro 2020; v součinnosti s velvyslanectvím ČR v Bogotě a s kolumbijským Národním institutem pro rodinu jej realizuje místní nezisková organizace Solo X Hoy.

Dne 5. května ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění celkem 18 mil. Kč na naplnění donorského příslibu České republiky ve prospěch humanitární pomoci pro Jemen, který je postižen dlouhodobým konfliktem, opakovaným suchem a nyní i pandemií COVID-19. Stejně jako v roce 2019 bude částkou 10 mil. Kč podpořen program Mezinárodního výboru Červeného kříže pro Jemen (se zaměřením na zdravotní péči a přístup k vodě) a částkou 8 mil. Kč potravinová a nutriční pomoc zajišťovaná Světovým potravinovým programem.

Dne 5. května ministr zahraničních věcí rovněž schválil pokračování ozdravných pobytů a dalších terapeutických aktivit (včetně zohlednění potřeb souvisejících s pandemií COVID-19) pro děti postižené konfliktem na východě Ukrajiny. Částkou 2 mil. Kč budou podpořeny aktivity místní neziskové organizace Initiative E+, částkou 1.948.800 Kč aktivity ukrajinské skautské organizace PLAST.

Dne 4. června ministr zahraničních věcí schválil humanitární pomoc pro Afghánistán (s důrazem na vracející se uprchlíky) a afghánské uprchlíky v Íránu a Pákistánu v souhrnné výši 10 mil. Kč. Pomoc bude realizována v součinnosti s Mezinárodní organizací pro migraci (5 mil.) a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (5 mil.).

Dne 4. června ministr zahraničních věcí rovněž rozhodl o materiální podpoře Mali v boji proti pandemii COVID-19 v rámci běžícího víceletého projektu zaměřeného na zdroje obživy pro venkovské obyvatelstvo v oblasti Kaye. Pomoc v hodnotě 10 mil. Kč bude realizovat nezisková organizace Welthungerhilfe v součinnosti s Člověkem v tísni.

Dne 10. června ministr zahraničních věcí rozhodl o podpoře projektu na pomoc venezuelským uprchlíkům a místnímu zranitelnému obyvatelstvu v Peru v souvislosti s pandemií COVID-19. Částkou 3,5 mil. Kč bude podpořena distribuce ochranných a hygienických prostředků i osvěty ve spolupráci zastupitelského úřadu ČR v Limě s místní neziskovou organizací Fundación Lima.

Dne 15. června ministr zahraničních věcí schválil pět dotačních projektů humanitární reakce na pandemii COVID-19 v souhrnné výši dotací 19,9 mil. Kč. Projekty zaměřené na podporu zdravotnictví i zmírnění sociálních a ekonomických dopadů na zranitelné obyvatelstvo budou realizovány českými neziskovými humanitárními organizacemi CARE, Český červený kříž, Člověk v tísni a Charita ČR v prioritních zemích dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce, jmenovitě v Bosně a Hercegovině, Gruzii, Kambodži, Moldavsku a Ukrajině. Tato pomoc se realizuje v návaznosti na usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 407, jímž vláda potvrdila vyčlenění 25 mil. Kč z rozpočtu MZV na humanitární reakci na pandemii COVID-19 formou dotací i vázaných peněžních darů.

Dne 2. července ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 10 mil. Kč Sekretariátu OSN pro snižování rizika katastrof (UNDRR) na podporu implementace Sendaiského rámce v křehkých zemích. Zároveň bylo uvolněno 10 mil. Kč na pokračování projektu obnovy neonatální péče v Iráku v součinnosti s Dětským fondem OSN (UNICEF). Oba příspěvky budou hrazeny z dodatečných prostředků mimo aktuální humanitární rozpočet MZV.

Dne 16. července ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 10 mil. Kč na další etapu společného projektu neziskových organizací Welthungerhilfe a Člověk v tísni v Mali, který podporuje zdroje obživy venkovského obyvatelstva v zemědělské oblasti Kaye. v roce 2019 MZV s oběma realizátory uzavřelo Memorandum o podpoře projektu v letech 2019 - 2021. Dalších 10 mil. Kč na pokračování tohoto projektu bylo schváleno 8. prosince 2020.

Rovněž 16. července ministr zahraničních věcí rozhodl o vyčlenění 3 mil. Kč na podporu profesního vzdělávání mládeže ve věku 15 - 24 let v největším slumu Baseco ve filipínském hlavním městě Manile. Projekt realizovaný neziskovou organizací World Vision Development Fundation zároveň zohledňuje potřeby příjemců v souvislosti s pandemií COVID-19. Projekt bude realizován do srpna 2021.

16. července dále ministr zahraničních věcí vyslovil souhlas s vyčleněním prostředků v souhrnné výši až 48 mil. Kč na dodávku zdravotnického vybavení od českých dodavatelů pro nemocnice v Afghánistánu, Gruzii, Libanonu, Moldavsku a Ukrajině v návaznosti na usnesení vlády č. 407 z 9. dubna 2020 k humanitární reakci na pandemii COVID-19.

Dne 5. srpna ministr zahraničních věcí schválil až 10 mil. Kč na pomoc Libanonu s následky ničivého výbuchu v Bejrútu z předchozího večera. Na žádost libanonské strany, zprostředkované Evropským krizovým mechanismem, ČR nabídla a okamžitě po akceptaci letecky vyslala záchranný a vyprošťovací tým (USAR) o 36 členech s pěti psy. Tým bude vyhledávat a vyprošťovat lidi uvízlé v troskách zřícených budov. Souběžně bude opět v součinnosti s EU a jeho koordinačním týmem (vyslán 7. 8., včetně českého zástupce) identifikována materiální zdravotnická pomoc, která bude pořízena od českých výrobců i nemocnic a přepravena do Bejrútu letouny Armády České republiky při vyzvedávání českého USAR týmu. 

Dne 15. září ministr zahraničních věcí rozhodl o poskytnutí humanitární pomoci Řecku ve výši 100.000 EUR (ekvivalent cca 2,7 mil. Kč) v souvislosti s požárem uprchlického tábora Moria na ostrově Lesbos. Pomoc bude realizována ve spolupráci se zastupitelským úřadem ČR v Athénách a řeckým Ministerstvem pro migraci, pro něž bude zakoupeno potřebné materiální vybavení.   

Dne 1. října ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí potravinové pomoci zranitelným uprchlíkům a obyvatelstvu Gazy (Palestinská autonomní území) v hodnotě 3 mil. Kč. Pomoc, která je potřebná i v kontextu omezení v důsledku pandemie COVID-19, bude zajištěna Organizací OSN pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) formou přímých dodávek základních potravin i potravinových poukázek. 

Rovněž 1. října ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 5 mil. Kč na naléhavou humanitární pomoc Súdánu v souvislosti s ničivými záplavami v 18 regionech včetně aglomerace hlavního města Chartúmu. Pomoc zejména vysídleným rodinám s nouzovým přístřeším a dalšími základními potřebami realizuje Súdánský červený půlměsíc s podporou Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC).

Dne 23. října ministr zahraničních věcí vyslovil souhlas s poskytnutím pokračující humanitární pomoci Sahelu ve spolupráci s Dětským fondem OSN (UNICEF). Z asistenčního programu pro Afriku byla uvolněna částka 10 mil. Kč na podporu vzdělávání a výživy dětí v regionu Difa v Nigeru (tento projekt ČR podpořila již v loňském roce z humanitárního rozpočtu MZV). Dalších 10 mil. Kč půjde na podporu vysídlených dětí na východě Burkiny Faso. Tato pomoc byla součástí příslibu ČR na donorské konferenci ve prospěch Centrálního Sahelu (Burkina Faso, Mali, Niger), která se uskutečnila 20. října - blíže viz https://www.unocha.org/centralsahel2020. 

Dne 26. října ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí naléhavé humanitární pomoci obětem konfliktu v Náhorním Karabachu v součinnosti s Mezinárodním výborem Červeného kříže (ICRC) ve výši 100.000 EUR (ekvivalent cca 2,75 mil. Kč). Pomoc bude zaměřena na obyvatelstvo Náhorního Karabachu, včetně uprchlíků na území Arménie i Ázerbájdžánu.

Dne 26. listopadu ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 2,5 mil. Kč (ekvivalent 2 x 50 tisíc USD) na okamžitou pomoc Filipínám a Vietnamu po ničivých úderech série tajfunů a následných sesuvů půdy. Pomoc bude poskytnuta prostřednictvím výzvy Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) a realizována v součinnosti s místními asociacemi Červeného kříže ve prospěch postiženého obyvatelstva, se zaměřením na základní potřeby (nouzové přístřeší, přístup k pitné vodě, sanitaci a zdravotní péči).

Dne 8. prosince ministr zahraničních věcí schválil 10 mil. Kč na podporu vnitřně vysídlených i uprchlíků z Etiopie v Súdánu v souvislosti s probíhajícím vnitrostátním konfliktem v severním Tigrajském státu. Pomoc pro konfliktem postiženým lidem bude realizována Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, v jehož etiopském týmu má právě ochranu uprchlíků na starosti český občan v postavení mladého experta spolufinancovaného Českou republikou.

Dne 15. prosince ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 10 mil. Kč na podporu distribuce vakcín proti COVID-19 do rozvojových zemí, s důrazem na prioritních země dvoustranné rozvojové spolupráce ČR a na další obzvláště zranitelné země. Distribuci připravuje a zajistí Dětský fond OSN (UNICEF), který je v rámci komplexní iniciativy na vývoj, distribuci a zajištění dostupnosti vakcíny globálním koordinátorem nejen nákupu a distribuce v rozvojových zemích, ale také podpory místních zdravotnických systémů v přípravě a realizaci očkování.

Rovněž 15. prosince ministr zahraničních věcí rozhodl, že zůstatek humanitárního rozpočtu na rok 2021 ve výši 5 mil. Kč bude věnován na Ústřední fond OSN pro reakci na katastrofy (CERF - Central Emergency Response Fund). Tento fond, ustavený v roce 2005, na jedné straně uvolňuje finance na urgentní odezvu při velkých katastrofách, když např. z důvodu přechodu kalendářního roku není k dispozici financování od bilaterálních donorů. Zároveň CERF průběžně poskytuje granty a půjčky pro řešení krizí, které jsou bilaterálními donory zcela opomíjeny. 

Humanitární rozpočet vyčleněný na rok 2020 ve výši 220 mil. Kč tak byl plně vyčerpán; na humanitární potřeby zejména v souvislosti s pandemií COVID-19 byly navíc využity i prostředky z asistenčních programů pro Afriku, Irák a Sýrii, a dále nespotřebované rozvojové prostředky (celkem dalších 140 mil. Kč). Česká republika takto přispěla celkem ve 29 zemích k záchraně lidských životů a zdraví a snižování utrpení lidí postižených přírodními i lidmi způsobenými katastrofami, epidemiemi, konflikty a nuceným vysídlením. 

 

 

 

 

 

 

.