Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc v průběhu roku 2016

 

Na rok 2016 byl vyčleněn rozpočet na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí ve výši 73 mil. Kč. Zde přinášíme průběžnou informaci o jeho čerpání.
 

Dne 2. února schválila vláda ČR usnesením č. 95/2016 uvolnění 5 mil. z humanitárního rozpočtu MZV na pomoc Řecku a 5 mil. pro Turecko na podporu řešení uprchlické krize.

Dne 18. března 2016 ministr zahraničních věcí schválil uvolnění prostředků na 16 dotačních projektů humanitární pomoci v roce 2016 v celkové výši 35 mil. Kč. V dotačním řízení na okamžitou pomoc pro Irák a Sýrii bylo schváleno šest projektů (15 mil. Kč), z toho tři do Sýrie, dva do Iráku a 1 pro syrské uprchlíky v Jordánsku. V dotačním řízení na obnovu Barmy/Myanmaru a Nepálu po loňských katastrofách bylo podpořeno 5 projektů (10 mil. Kč), tři pro Nepál a dva pro Barmu/Myanmar. V dotačním řízení na komplexní humanitární krize bylo podpořeno rovněž 5 projektů (10 mil. Kč), po jednom ve Středoafrické republice, Jižním Súdánu, a Ugandě (pro jihosúdánské uprchlíky), dva v Etiopii (z toho jeden rovněž pro uprchlíky z Jižního Súdánu). Viz též v sekci "HP - projekty".

Dne 6. dubna 2016 ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 5 mil. Kč na realizaci materiální zdravotnické pomoci Sýrii prostřednictvím Českého červeného kříže a Ministerstva obrany (přeprava). Dodání zásilek se zdravotnickou pomocí a předání Syrskému arabskému Červenému půlměsíci v Damašku proběhlo 5. a 7. června.

Dne 12. května bylo ministrem zahraničních věcí schváleno navýšení rozpočtu na humanitární pomoc o 3,89 mil. Kč a zároveň využití těchto prostředků na pokračující podporu zdravotní péče pro syrské uprchlíky v Libanonu prostřednictvím ZÚ ČR v Bejrútu a místní neziskové organizace APEAL.

V červnu 2016 vedení MZV rezervovalo 3 mil. Kč na obnovu po zemětřesení v Ekvádoru a 2,5 mil. Kč na obnovu po ničivých záplavách na Srí Lance. Konkrétní projekt na obnovu Srí Lanky byl identifikován ZÚ Dillí a schválen ministrem zahraničí dne 2. září (Obnova základní infrastruktury a zvýšení odolnosti obyvatel v komunitách zasažených povodněmi v divizi Kolonnawa, Colombo, Srí Lanka, realizátor Člověk v tísni a Sevantha).

Dne 16. června 2016 schválil ministr zahraničních věcí dotaci ve výši 120 tisíc Kč na pokračování projektu Občanského sdružení OMEGA plus Obvazy pro malomocné v Africe a Indii.

Dne 6. září 2016 schválil ministr zahraničních věcí výsledky dotačního řízení na projekty humanitární pomoci pro Sýrii z prostředků uvolněných na základě usnesení vlády č. 588/2016. Schváleno bylo celkem 7 projektů v celkové hodnotě 23.261.852,73 Kč.

Dne 4. října 2016 schválil ministr zahraničních věcí úhradu nákladů GŘ HZS MV ve výši 1.279.238 Kč spojených s poskytnutím a dodáním materiální pomoci (elektrocentrály a čerpadla) Makedonii v srpnu 2016 v souvislosti s ničivými záplavami.

Téhož dne, 4. 10. 2016, ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 5 mil. Kč na pomoc afghánským uprchlíkům v Íránu (2,5 mil. Kč, UNHCR) a uprchlíků i nucených navrátilců z Pákistánu do Afghánistánu (2,5 mil. Kč, IOM).

Dne 4. listopadu 2016 ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 3 mil. Kč na naléhavou potravinovou pomoc pro obyvatele zemí jižní Afriky (Malawi, Mozambik, Zambie ad.) v souvislosti s dopady jevu El Niňo. Pomoc realizuje Světový potravinový program.

Dne 23. listopadu ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 3 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV na projekt obnovy malých a středních řemeslnických dílen v provincii Manabi v Ekvádoru, která byla na jaře 2016 postižena ničivým zemětřesením. Dílnám, jež byly v důsledku zemětřesení vyřazeny z provozu, bude v součinnosti s ekvádorským Ministerstvem průmyslu a výroby a Asociací malých a středních podnikatelů poskytnuto nové strojní a materiální vybavení, čímž budou obnoveny zdroje obživy pro více než 350 rodin.

Dne 1. prosince ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 3 mil. Kč na podporu programu Organizace OSN pro pomoc uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA), který je zaměřen na obnovu obydlí a zdrojů obživy v Gaze.

Dne 9. prosince ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí humanitární pomoc ve výši 3 mil. Kč pro konfliktem postižené obyvatelstvo Jižního Súdánu. Pomoc bude realizována prostřednictvím programu na zamezení podvýživy a násilí na dětech a ženách Dětského fondu OSN (UNICEF).  

Rovněž 9. prosince ministr zahraniční věcí stanovil, že zůstatek humanitárního rozpočtu na rok 2016 ve výši 1 mil. Kč bude poskytnut Fondu OSN pro rychlou reakci na humanitární krize (CERF). Tento fond zajišťuje financování opomíjených humanitárních potřeb ve světě.

 

 

.