Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc v průběhu roku 2021

 

Na rok 2021 vláda ČR původně na humanitární pomoc do zahraničí vyčlenila celkem 220 mil. Kč. Při schvalování rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR došlo v prosinci 2020 k redukci humanitárního rozpočtu na rok 2021 o 100 mil. Kč. Od ledna 2021 tak rozpočet na humanitární pomoc činí 120 mil. Kč. Níže přinášíme průběžnou informaci o jednotlivých humanitárních aktivitách schválených ministrem zahraničních věcí.

Dne 8. prosince 2020 ministr zahraničních věcí schválil přesun dvou humanitárních projektů k financování z rozpočtu na rok 2021. V důsledku pandemie COVID-19 bude do roku 2021 prodloužena podpora mladých maminek s dětmi, které uprchly z Venezuely do Kolumbie - částkou 4 244 134 Kč bude vedle původně zamýšlené podpory zdrojů obživy financována též distribuce ochranných prostředků a hygienických potřeb. Druhým prodlouženým projektem je obnova vyhořelého uprchlického tábora Moria v Řecku, na niž ČR poskytla 2 700 000 Kč. 

 Dne 18. února 2021 ministr zahraničních věcí schválil výsledky dotačních výběrových řízení a rozhodl o uvolnění prostředků v celkové výši 85 325 690 Kč z humanitárního rozpočtu na 18 dotačních projektů realizovaných v Afghánistánu, Bangladéši, Barmě/Myanmaru (2 projekty), Etiopii, Jordánsku, Kambodži (2x), Libanonu (2x), Mali, Nigeru, Ukrajině (2x) a Zambii (4x), 20 mil. Kč z prostředků na asistenci Sýrii (4 projekty) a 10 mil. Kč z prostředků na asistenci Iráku (2 projekty). Přehled podpořených projektů a jejich realizátorů je publikován zde.

Dne 21. dubna ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí urgentní humanitární pomoci pro obyvatelstvo Barmy/Myanmaru. Celkově bylo na tuto pomoc rezervováno 5 mil. Kč. Jako první byl schválen projekt na podporu vnitřně vysídleného obyvatelstva v okolí města Paletwa na území Čjinského státu v součinnosti s místní neziskovou organizací New Eden Charity Foundation. Projekt v hodnotě 2,2 mil. Kč zajistí distribuci potravin a základních hygienických potřeb. Jako druhý byl dne 7. května schválen projekt na podporu zranitelných obyvatel v širším okolí hlavního města Rangún, který formou distribuce finanční podpory zajistí nezisková organizace Karuna (651.402 Kč).  Dne 7. června byl schválen projekt na podporu vnitřně vysídlených obyvatel v Kačinském, Kajanském a Monském státě a několika dalších oblastech země, se zaměřením na potravinovou pomoc, zdravotní a psychosociální pomoc a ochranu před násilím; projekt s příspěvkem ve výši 2.234.080 Kč realizuje Good Shepherd Myanmar Foundation.

Dne 29. dubna vláda schválila usnesením č. 421 materiální pomoc pro Indii v souvislosti s negativním vývojem pandemie COVID-19 v zemi. Pomoc v celkové hodnotě do 6 mil. Kč (500 tlakových lahví na medicinální kyslík + letecká přeprava), která byla předána v Dillí 8. května zástupcům Indického červeného kříže, bude dle rozhodnutí vlády hrazena z humanitárního rozpočtu MZV. 

Dne 18. května ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 5 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV na podporu vnitřně vysídleného a konfliktem postiženého obyvatelstva v Tigrejském státu Etiopie.  Pomoc bude realizována Aliancí 2015, která mj. sdružuje též českou neziskovou organizaci Člověk v tísni a irský Concern World Wide, který bude hlavním realizátorem projektu.  Pomoc se zaměří zejména na obnovení přístupu k pitné vodě, sanitaci a hygieně, mj. též v kontextu pokračující pandemie COVID-19. Na projekt přispějí i další evropské vlády. 

Rovněž 18. května ministr zahraničních věcí potvrdil předchozí souhlas meziresortní pracovní skupiny pro Afriku s uvolněním 10 mil. Kč z Programu Afrika na pokračující projekt neziskových organizací Welthungerhilfe a Člověk v tísni v Mali. Projekt zaměřený na podporu zdrojů obživy místního obyvatelstva v regionu Kayes, včetně adaptace na dopady klimatických změn, probíhá v letech 2019-2021 s přispěním české a německé vlády. 

Dne 9. června ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 3,5 mil. Kč na dva projekty humanitární pomoci pro děti na východě Ukrajiny se zaměřením na zdravotní a psychosociální pomoc (Initiative E+, 2 mil. Kč) a na vzdělávání, včetně opravy škol (Slavic Heart, 1,5 mil. Kč).

Dne 25. června ministr zahraničních věcí schválil uvolnění 1,7 mil. Kč na podporu projektu psycho-sociální pomoci pro zranitelné obyvatele Běloruska zejména v Minsko-Mogilevské oblasti v součinnosti s místní Charitou.

Dne 1. července ministr zahraničních věcí souhlasil s uvolněním 2,2 mil. Kč na zprovoznění dříve dodaných  55 ventilátorů pro nemocnice v Moldavsku v odezvě na pandemii COVID-19 i další akutní potřeby.

Dne 2. srpna ministr zahraničních věcí vyslovil předběžný souhlas s úhradou nákladů spojených s vysláním policejního vrtulníku a bambivakem na letecké hašení požárů v Albánii. Vrtulník byl vyslán v pátek 6. srpna, s předběžnou dobou působení do 12. srpna. Celkové náklady ve výši 2.895.660 Kč byly refundovány z humanitárního rozpočtu MZV ČR.

Dne 6. srpna ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 10 mil. Kč na pomoc obyvatelstvu Afghánistánu a afghánským uprchlíkům v Íránu a Pákistánu  vzhledem k souběhu zhoršené bezpečnostní situace, pokračující pandemie COVID-19 a opakovaných přírodních katastrof. Pomoc měla být realizována v součinnosti s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM - zejména asistence navrátilcům z azylu v zahraničí v Afghánistánu) a s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR - s důrazem na podporu afghánských uprchlíků v regionu). Na základě dalšího vývoje byla pomoc navýšena a rozšířena usnesením vlády č. 833 z 20. září 2021. Do konce roku 2021 bude obyvatelstvu Afghánistánu a uprchlíkům v regionu poskytnuta pomoc v celkové hodnotě až 85 mil. Kč, z toho 55 z rozpočtu MZV (25 mil. UNHCR, 15 mil. UNICEF, 10 mil.. UNDP, 5 mil. IOM) zejména na stabilizaci zdrojů obživy zranitelných afghánských rodin,  přístup k základním zdravotním a sociálním službám a komplexní podporu nuceně vysídlených v Afghánistánu i sousedních zemích. 

Dne 6. srpna ministr zahraničních věcí rovněž vyslovil předběžný souhlas s úhradou nákladů spojených s vysláním hasičského modulu pro pozemní hašení do Řecka. Nasazení proběhlo od 9. do 14. srpna. Náklady v celkové výši 3.099.937 Kč byly refundovány z humanitárního rozpočtu MZV.

Dne 18. srpna ministr zahraničních věcí rozhodl o uvolnění 2,5 mil. Kč na okamžitou pomoc obyvatelstvu Haiti, které bylo postiženo ničivým zemětřesením. Pomoc bude realizována v součinnosti s Mezinárodní federací Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC)., se zaměřením na obnovu obydlí a zdrojů obživy.

Dne 21. října ministr zahraničních věcí schválil poskytnutí 10 tisíc Kč na okamžitou materiální pomoc afghánským uprchlíkům na Ukrajině prostřednictvím velvyslanectví ČR v Kyjevě.

Dne 12. listopadu ministr zahraničních věcí schválil navýšení dotace na projekt podpory zranitelného afghánského obyvatelstva a vnitřně vysídlených osob v oblasti potravinového zabezpečení, výživy a zajištění obydlí a oděvů na nadcházející zimu. Projekt realizuje česká nezisková organizace Člověk v tísni; dotace byla navýšena o 4.417.964 Kč.

Dne 14. prosince ministr zahraničních věcí schválil využití zůstatku rozpočtu na humanitární pomoc na rok 2021. Částkou 8 mil. Kč bude podpořena naléhavá potravinová a nutriční pomoc poskytovaná Světovým potravinovým programem (WFP) křehkým zemím, v současnosti zejména Afghánistánu, Etiopii a Jemenu. Zároveň bude podpořen též inovativní program, který stimuluje potravinovou soběstačnost vysídlených lidí v těchto zemích. Částka 5 mil. Kč bude vložena do Ústředního fondu OSN pro reakci na katastrofy (CERF), který uvolňuje prostředky na prvotní odezvu při ad hoc katastrofách, zejména v době rozpočtového mezidobí bilaterálních donorů; zároveň podporuje země, jejichž humanitární potřeby jsou jinými donory opomíjeny.  

Ačkoliv byl humanitární rozpočet MZV těsně před začátkem roku 2021 výrazně krácen (z 220 na 120 mil. Kč), podařilo se ho během roku 2021 částečně navýšit z interních zdrojů MZV na 154 mil. Kč. Dostupné prostředky byly plně využity na pomoc zemím postiženým přírodními katastrofami, pokračující pandemií COVID-19 i konflikty a nuceným vysídlením. Celkem bylo v roce 2021 realizováno 41 humanitárních projektů v 16 zemích a regionech světa. Do pomoci realizované z humanitárního rozpočtu MZV ČR se zapojily české, mezinárodní i místní nevládní organizace, čeští záchranáři a firmy, zastupitelské úřady ČR v zahraničí i mezinárodní humanitární organizace.

.