Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Humanitární pomoc

 

Cílem humanitární pomoci je zamezit ztrátám na životech a zmírnit lidské utrpení způsobené přírodní či lidmi způsobenou katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem. Dále jde též o pomoc zemím a regionům zasaženým dlouhodobou, komplexní humanitární krizí.

V souvislosti s klimatickou změnou roste význam prevence katastrof, jež je rovněž součástí humanitární pomoci. Poskytování humanitární pomoci se řídí mezinárodně uznávanými zásadami dobrého dárcovství, především základními principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti.

Více informací naleznete v podkapitolách:

 

Humanitární pomoc v průběhu roku 2021

Na rok 2021 vláda ČR původně na humanitární pomoc do zahraničí vyčlenila celkem 220 mil. Kč. Při schvalování rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR došlo v prosinci 2020 k redukci… více ►

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2020

Na rok 2020 vláda ČR vyčlenila na humanitární pomoc do zahraničí celkem 220 mil. Kč. Níže přinášíme průběžnou informaci o jednotlivých humanitárních aktivitách schválených ministrem zahraničních… více ►

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2019

Na poskytování humanitární pomoci do zahraničí byl na rok 2019 vyčleněn rozpočet ve výši 218 mil. Kč. Níže přinášíme informaci o čerpání těchto prostředků na základě rozhodnutí ministra… více ►

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2018

Na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2018 bylo vládou vyčleněno 180 mil. Kč. Níže přinášíme průběžnou informaci o čerpání těchto prostředků. více ►

Humanitární pomoc ČR v průběhu roku 2017

Na rok 2017 byla na poskytování humanitární pomoci do zahraniční vládou schválena částka 130 mil. Kč. Zde přinášíme průběžnou informaci o jejím čerpání na základě schválení ministrem zahraničních… více ►

Humanitární pomoc v průběhu roku 2016

Na rok 2016 byl vyčleněn rozpočet na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí ve výši 73 mil. Kč. Zde přinášíme průběžnou informaci o jeho čerpání. více ►

.