Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Dokumenty

Operační strategie humanitární pomoci ČR 2020

Ministr zahraničních věcí schválil dne 13. prosince 2019 Operační strategii humanitární pomoci ČR na rok 2020, v níž jsou zakotveny priority pro financování z humanitárního rozpočtu MZV ve výši… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární strategie 2019

Ministr zahraničních věcí schválil dne 19. července Střednědobé vyhodnocení naplňování Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2019, které je přiloženo. více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR 2019

Na humanitární pomoc ČR do zahraniční v roce 2019 vyčlenila vláda ČR 218 mil. Kč. Operační strategie navrhuje využití tohoto rozpočtu na základě mezinárodních závazků a potřeb i návazností s… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární strategie 2018

Materiál přináší přehled o naplňování Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2018, včetně čerpání humanitárního rozpočtu. Dále jsou na pozadí aktuálních humanitárních potřeb navrženy… více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2018

Na rok 2018 vyčlenila vláda ČR na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí celkem 180 mil. Kč. Operační strategie mapuje globální humanitární potřeby a navrhuje rámcové využití rozpočtu na… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2017

Na rok 2017 byl na humanitární pomoc schválen rozpočet ve výši 130 mil. Kč, který byl navýšen o 20 mil. Kč pro Sýrii. Od ledna do konce června ministr zahraničních věcí schválil 30 humanitárních… více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2017

Na humanitární pomoc ČR do zahraniční v roce 2017 vláda vyčlenila 130 mil. Kč. Operační strategie shrnuje na pozadí globálních humanitárních potřeb a výsledků humanitární pomoci ČR 2016 hlavní… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2016

Na rok 2016 byly na humanitární pomoc ČR poskytovanou do zahraničí vyčleněny 73 mil. Kč. Operační strategie stanovila hlavní priority čerpání, jejichž naplňování shrnuje Střednědobé hodnocení… více ►

Světový humanitární summit 2016

Historicky první Světový humanitární summit (World Humanitarian Summit - WHS) proběhl 23. - 24. května 2016 v Istanbulu za účasti zástupců 173 zemí, mezinárodních i nevládních humanitárních… více ►

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2014

Od ledna do konce července 2015 byl humanitární rozpočet MZV navýšen ze 73 na 90,3 mil. Kč. Podpořeno bylo celkem 26 humanitárních projektů v 19 zemích v hodnotě 62,4 mil. Kč. více ►

Sendaiský rámec pro DRR 2015-30

V japonském Sendai proběhla 14. - 18. 3. 2015 Třetí světová konference ke snižování rizika katastrof, která přijala nový strategický rámec pro tuto oblast na období 2015-30. více ►

Dobré humanitární dárcovství v roce 2015

V období 2014-16 předsedají neformální iniciativě Dobrého humanitárního dárcovství (Good Humanitarian Donorship - GHD) USA s Kanadou. více ►

Operační strategie humanitární pomoci ČR na rok 2015

Na humanitární pomoc ČR poskytovanou v gesci MZV do zahraničí v roce 2015 byly vládou vyčleněny 73 mil. Kč. Operační strategie navrhuje využití tohoto rozpočtu na základě analýzy globálních… více ►

Dobré humanitární dárcovství - předsednictví ČR

Od července 2012 do července 2013 předsedala ČR spolu s Dánském globální neformální iniciativě Dobrého humanitárního dárcovství. Na závěr předsednictví byl schválen jak koncepční dokument pro… více ►

Základní přehled humanitární pomoci

Cílem tohoto materiálu je na pozadí obecné definice humanitární pomoci předložit základní, mezinárodně uznávanou klasifikaci druhů a fází humanitárních krizí a humanitárních potřeb. Takové… více ►

.