Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Střednědobé vyhodnocení humanitární pomoci 2016

 

Na rok 2016 byly na humanitární pomoc ČR poskytovanou do zahraničí vyčleněny 73 mil. Kč. Operační strategie stanovila hlavní priority čerpání, jejichž naplňování shrnuje Střednědobé hodnocení čerpání rozpočtu na humanitární pomoc ČR v roce 2016.

Střednědobé hodnocení čerpání rozpočtu na humanitární pomoc v roce 2016

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 468 z 15. června 2015 byla na humanitární pomoc poskytovanou ČR do zahraničí pro rok 2016 vyčleněna částka 73 mil. Kč, jejíž čerpání bylo rozvrženo Operační strategie humanitární pomoci ČR 2016 (DOC, 66 KB). V průběhu roku 2016 dochází k opakovanému účelovému posílení rozpočtu, které je přiblíženo níže.

 Vzhledem k následnému vývoji globálních humanitárních potřeb i rozpočtu na humanitární pomoc předkládá ORS střednědobé vyhodnocení čerpání rozpočtu na humanitární pomoc v roce 2016 a náměty na využití zbývajících prostředků do konce roku 2016.

 

ČERPÁNÍ HUMANITÁRNÍHO ROZPOČTU OD LEDNA DO KONCE ČERVNa 2016

Na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí pro rok 2015 byly usnesením vlády č. 468/2015 vyčleněny celkem 73 mil. Kč. Tento rozpočet byl během prvního pololetí 2016 navýšen o 3.892.426 Kč z nároků za rok 2015 na pomoc syrským uprchlíkům v Libanonu a o 1.900.000 Kč z nároků i nových prostředků od MV na realizaci programu MEDEVAC při ZÚ Ammán, Dillí, Kyjev, Nairobi a Rabat a GK Erbíl.

V období od 15. 12. 2015 do 18. 3. 2016 proběhla tři dotační výběrová řízení:

  • na okamžitou pomoc pro Irák a Sýrii bylo schváleno šest projektů v celkové výši 15 mil. Kč;
  • na obnovu Barmy/Myanmaru a Nepálu po loňských katastrofách pět projektů v hodnotě 10 mil. Kč;
  • na pomoc zemím subsaharské Afriky s komplexními problémy rovněž pět projektů ve výši 10 mil. Kč.

Celkem tak bylo na dotace dne 18. 3. schváleno 35 mil. Kč, transfer dotací proběhl v dubnu - květnu 2016.

Na materiální pomoc pro Sýrii bylo v březnu 2016 vyčleněno 5 mil. Kč – transfer dotace pro Český červený kříž ve výši 3 mil. Kč proběhl v květnu 2016, ze zbylých prostředků bude refundováno zajištění přepravy ze strany Ministerstva obrany.

Usnesením vlády ze dne 2. února 2016 č. 95 bylo na pomoc Řecku a Turecku v souvislosti s přílivem uprchlíků schváleno 2 x 5 mil. Kč z humanitárního rozpočtu MZV; pomoc nebyla do konce 2. čtvrtletí realizována vzhledem k pokračující identifikaci s místními úřady.

V květnu a červnu byly rovněž rezervovány prostředky na pomoc Ekvádoru s obnovou po zemětřesení (3 mil. Kč) a Srí Lance po záplavách (2,5 mil. Kč) – probíhá identifikace vhodných projektů.

V červnu byla schválena pokračující podpora leprosáliím v Africe a Indii ve výši 120 tisíc Kč.

V rámci prostředků na realizaci programu MEDEVAC byly do konce června vystaveny souhlasy s čerpáním pro ZÚ Ammán (300 tisíc Kč) a ZÚ Rabat (100 tisíc Kč).

Od ledna do konce června 2016 tak bylo z humanitárního rozpočtu MZV podpořeno 23 humanitárních projektů v 15 zemích v celkové hodnotě 59,9 mil. Kč.

Na implementaci schválené humanitární pomoci se podílely 66 % české neziskové organizace (ADRA, Care, Český červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita ČR, Omega plus a Siriri), 26 % místní úřady příjemce pomoci, zbývajících 8 % připadá na ZÚ ČR v Ammánu, Bejrútu a Rabatu.

 

AKTUÁLNÍ HUMANITÁRNÍ SITUACE VE SVĚTĚ

V letošním roce pokračují závažné humanitární krize v souvislosti s konflikty zejména v Iráku, Jemenu, Jižním Súdánu a Sýrii. Přes mírné zlepšení přetrvává špatná humanitární situace také ve Středoafrické republice a na Ukrajině. Uvedené krize mají závažné nejen vnitřní, ale i regionální dopady (syrská zejména na Irák, Libanon, Jordánsko a Turecko; jihosúdánská na Etiopii, Súdán a Ugandu; středoafrická na Čad, Kamerun a obě Konga).

V částečné souvislosti s těmito konflikty pokračuje globální migrační krize s bezprecedentními počty nuceně vysídlených uprchlíků a IDPs, se sekundárními dopady i na Evropu. Právě v kontextu migrační krize sílí mezinárodní tlak na větší propojování humanitárních, rozvojových a bezpečnostních aktivit, včetně finančních nástrojů, jak je patrné na svěřeneckých fondech EU pro Afriku a pro Sýrii, ale i na nových či posílených bilaterálních programech ČR v gesci MV zaměřených na pomoc zemím a uprchlíkům pod silnými migračními tlaky (zejména Blízký východ, severní Afrika a Balkán) a na zdravotnickou pomoc (MEDEVAC – hlavní aktivity pro syrské uprchlíky v Jordánsku, dále v Iráku a na Ukrajině).

V roce 2016 se projevují závažné humanitární dopady také některých přírodních katastrof a epidemií. Jde zejména o pokračující dopady jevu El Niňo na země jižní a východní Afriky, jihovýchodní Asie i Latinské Ameriky, dále o dopady ničivého zemětřesení v Ekvádoru a záplav na Srí Lance i v dalších zemích regionu. Pokračuje také obnova po devastujících katastrofách z roku 2015, zejména po zemětřesení v Nepálu. Pokud jde  o epidemie, humanitární reakce na epidemii eboly v Západní Africe již přešla do stádia komplexní obnovy zdravotnických systémů postižených zemí, nově se pozornost věnuje počínající epidemii viru zika s ohniskem v Brazílii.

V květnu proběhl v Istanbulu historicky první Světový humanitární summit, na němž byla přijata Agenda pro humanitu prezentovaná GT OSN s navazujícími závazky, shrnutými zejména v dokumentu Grand Bargain, k němuž se přihlásila také ČR. Závazky se týkají zejména posíleného úsilí o včasnou reakci, prevenci a odolnost, zapojování a budování místních kapacit postižených zemí, předvídatelného financování, propojování humanitárních a rozvojových aktivit a dodržování humanitárních principů a zásad mezinárodního humanitárního práva.

Usnesením vlády č. 588 z 27. června 2016 vláda ČR rozhodla o poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016-2019, přičemž na humanitární pomoc do konce roku 2016 vyčlenila 25 mil. Kč.

 

NÁVRH ČERPÁNÍ HUMANITÁRNÍHO ROZPOČTU DO KONCE ROKU 2016

            Na základě výše popsané humanitární situace ve světě a dosavadního čerpání humanitárního rozpočtu MZV, a dále s přihlédnutím k souběžné realizaci programů v gesci MV, ke schválení mimořádných prostředků na pomoc Sýrii vládou a k obdrženým námětům ze strany ZÚ a SM ČR v zahraničí i od globálních humanitárních aktérů vyplývá několik hlavních priorit pro financování humanitární pomoci z humanitárního rozpočtu MZV do konce roku 2016, uvedených v předpokládaném chronologickém pořádku:

  1. realizace rozjednané pomoci afghánským uprchlíkům v Íránu přes UNHCR ve výši min. 100 tisíc USD (afghánští uprchlíci tvoří 30% příchozích do Evropy, z toho 40 % přichází z Íránu, kde dlouhodobě pobývá 1 mil. registrovaných a až 2 mil. neregistrovaných uprchlíků z Afghánistánu, ve srovnání s jinými zeměmi je pomoc směřovaná celkově na afghánské uprchlíky a zejména do Íránu minimální);
  2. podpora humanitárních projektů UNRWA v Gaze a Sýrii (vzhledem k přetrvávajícímu, byť ne optimálnímu rozdělení odpovědností v rámci OSN je UNRWA jediným garantem pomoci lidem se statutem palestinského uprchlíka, a to včetně syrské krize; zvyžuje se zejména potřeba přímé potravinové pomoci, trvá potřeba obnovy Gazy, podpory vzdělávání a základních sociálních i zdravotních služeb);
  3. naplnění závazku v oblasti potravinové a nutriční pomoci ve spolupráci s WFP (nejspíše v reakci na El Niňo v regionech jižní Afriky a jihovýchodní Asie);
  4. v případě dostatečného zůstatku příspěvek UNICEF (nejspíše do Jemenu), do fondu na podfinancované krize CERF a evt. návazná pomoc Iráku, Jižnímu Súdánu a SAR.

 

Příloha: Shrnutí dosavadní realizace a plánovaných aktivit

Termín

Plánovaná částka leden (Kč)

Skutečné závazky leden – červen (Kč)

Konkretizace

I.čtvrtletí

 

10.000.000

 

10.000.000

15.000.000

 

10.000.000

 

10.000.000

15.000.000

Dotační řízení:

Komplexní krize (Etiopie, Jižní Súdán, SAR)

Obnova (Barma, Nepál)

Sýrie, Irák + region

II. čtvrtletí 

10.000.000

 

+ 3.892.426*

+ 1.900.000**

15.120.000

 

  3.892.000

     400.000

Follow-up HP 2015 (konflikty, migrace: Řecko, Turecko, Sýrie)

Libanon

MEDEVAC Jordánsko, Maroko

Průběžně

15.000.000

  5.500.000

Ad hoc humanitární krize (Ekvádor, Srí Lanka)

Celkem

73.000.000

+5.792.426

59.912.000

Pomoc leden – červen 2015

Výhled

Plánovaná částka leden (Kč)

Plánovaná částka červenec (Kč)

Pomoc červenec – prosinec 2016 – návrh

III. – IV. čtvrtletí

13.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.880.000

 

 

 

 

 

+   1.500.000**

 

+ 25.000.000***

Účelové příspěvky: výzvy OSN, DRR, potravinová pomoc:

UNHCR – Írán, UNRWA – PAÚ,

WFP – El Niňo, UNICEF – Jemen?, CERF

 

MEDEVAC Irák, Keňa, Nepál

 

Sýrie: dotační řízení (české NNO),

peněžní dary (ICRC, syrské NNO)

Průběžně

15.000.000

 9.500.000

Ad hoc humanitární krize (zůstatek na účelové příspěvky UNHCR, UNRWA, WFP, UNICEF, CERF)

Celkem

73.000.000

+5.792.426

103.792.426

 

*    navýšení rozpočtu z NNV 2015

**  navýšení rozpočtu na MEDEVAC (NNV 2015 + prostředky od MV 2016)

***            očekávané navýšení rozpočtu pro Sýrii dle UV 588/2016

.