Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Světový humanitární summit 2016

 

Historicky první Světový humanitární summit (World Humanitarian Summit - WHS) proběhl 23. - 24. května 2016 v Istanbulu za účasti zástupců 173 zemí, mezinárodních i nevládních humanitárních organizací a soukromého i akademického sektoru.

Historicky první celosvětový humanitární summit, svolaný generálním tajemníkem OSN, proběhl v Istanbulu ve dnech 23. – 24. května 2016. Zástupci vlád, mezinárodních i nevládních humanitárních organizací a soukromého i akademického sektoru se přihlásili k pěti hlavním prioritám Agendy pro humanitu, které zahrnují:

  • politické vedení s cílem předcházet konfliktům, vzniklé konflikty rychle a komplexně řešit a zajistit dlouhodobou pomoc postiženým zemím a obyvatelům;

  • respektování Mezinárodního humanitárního práva a zásad pro nezávislé poskytování humanitární pomoci a zajišťování ochrany civilistů i civilní infrastruktury všemi aktéry zejména v konfliktech;

  • poskytování adekvátní pomoci nuceně vysídleným lidem a hledání dlouhodobých řešení pro uprchlíky i vnitřně vysídlené osoby;

  • snižování zranitelnosti a posilování odolnosti osob, zemí i regionů světa vůči katastrofám i konfliktům cestou posilování jejich kapacit a propojování humanitárních a rozvojových aktivit;

  • dostatečné finanční a implementační kapacity pro realizaci Agendy pro humanitu.

Delegaci ČR na WHS vedl v zastoupení předsedy vlády místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Vystoupil na tematickém stolu na vysoké úrovni ke snižování zranitelnosti a zvyšování odolnosti populací vůči dopadům katastrof i konfliktů, kde připomněl humanitární úsilí ČR a nabídl ke sdílení české zkušenosti z připravenosti na katastrofy a podpořil všeobecné respektování Mezinárodního humanitárního práva a poskytování ochrany civilnímu obyvatelstvu v konfliktech.

Česká republika se přihlásila ke všem hlavním závazkům Agendy pro humanitu, podpořila Politické komuniké, Deklaraci k humanitární ochraně i Výzvu k naplňování Akčního plánu pro prevenci sexuálně motivovaného násilí v humanitárních krizích.

Dokumenty WHS a další informace: https://www.worldhumanitariansummit.org/key-documents

 

.