Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Projekty

 

MZV ČR vyhlašuje tři dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2023

Ve všech třech výzvách budou žádosti předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna 2023, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace Naléhavá pomoc Ukrajině – výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci v dotačním programu Naléhavá pomoc Ukrajině. Finanční prostředky ve výši téměř 47 mil. Kč budou uvolněny po… více ►

Humanitární dotace 2022, dotační program „Naléhavá pomoc Ukrajině“ - výsledky formální kontroly

MZV ČR publikuje protokol z kontroly formálních náležitostí obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2022, dotační program „Naléhavá pomoc Ukrajině“. Kontrola… více ►

Humanitární dotace k naléhavé pomoci Ukrajině - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu na projekty humanitární pomoci Ukrajině. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 8. dubna, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace 2022 – výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci na rok 2022. Výsledky hodnocení byly schváleny náměstkem ministra zahraničních věcí. Finanční prostředky v… více ►

Humanitární dotace 2022 - výsledky formální kontroly

MZV ČR publikuje protokol z kontroly formálních náležitostí obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2022. Kontrola probíhala ve dnech 18. - 20. ledna 2022; všech 41… více ►

Humanitární dotace 2022 - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje dvě dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2022. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace 2021 - výsledky hodnocení

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů humanitární pomoci na rok 2021. Výsledky hodnocení a uvolnění prostředků na dotace v souhrnné výši více než 115 mil. Kč… více ►

Humanitární dotace 2021 - výsledky formální kontroly

MZV publikuje protokol z formální kontroly obdržených žádostí o dotaci na projekty humanitární pomoci v roce 2021. Kontrola probíhala ve dnech 18. - 19. ledna; drobné nedostatky žadatelé… více ►

Humanitární dotace 2021 - vyhlášení

MZV vyhlašuje čtyři dotační programy na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2021. Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz. Termín pro… více ►

Humanitární dotace COVID-19 - protokol hodnotící komise

MZV publikuje protokol hodnotící komise z výběru dotačních projektů na humanitární reakci na pandemii COVID-19. Výsledky hodnocení byly schváleny ministrem zahraničních věcí. více ►

Humanitární dotace COVID-19 - protokol obálkové komise

MZV publikuje protokol z formální kontroly žádostí o dotaci, které byly v termínu (18. 5. do 14 hodin) obdrženy v rámci dotační výzvy na humanitární reakci na pandemii COVID-19. Všech 12… více ►

Humanitární dotace 2020 - COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády z 9. dubna 2020 č. 407 Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty humanitární reakce na pandemii COVID-19 v prioritních zemích… více ►

Humanitární dotace Sýrie 2020 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje protokol z hodnocení humanitárních projektů pro Sýrii na rok 2020, po schválení Meziresortní pracovní skupinou pro Sýrii a ministrem zahraničních věcí. více ►

Humanitární dotace 2020 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje protokol hodnotící komise a přehled projektů podpořených v rámci dotačních řízení na rok 2020 (výzvy DRR a odolnost, Komplexní krize, Okamžitá pomoc). Výsledky hodnocení byly… více ►

Humanitární dotace 2020 - obálková komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokoly ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci na humanitární pomoc a na pomoc Sýrii financovanou z prostředků dle UV 587/2019. více ►

Humanitární dotace 2020 - vyhlášení

MZV vyhlašuje čtyři dotační programy na poskytování humanitární pomoci do zahraničí v roce 2020. Žádosti o dotaci budou předkládány elektronicky v systému www.mzv.grantys.cz (možnost zaškolení 8.… více ►

Humanitární dotace Sýrie 2019 - výsledky hodnocení

MZV ČR publikuje výsledky hodnocení dotačních projektů humanitární pomoci pro Sýrii na rok 2019, které budou financovány z prostředků schválených UV 588/2016. Výsledky hodnocení byly schváleny… více ►

Humanitární dotace 2019 - protokol hodnotící komise

MZV ČR publikuje výsledky dotačního řízení na projekty humanitární pomoci v roce 2019 v dotačních výzvách DRR a odolnost, Komplexní krize a Okamžitá pomoc. Výsledky hodnocení byly schváleny… více ►

Humanitární dotace 2019 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol ze zasedání obálkové komise pro dotační výzvy humanitární pomoci na rok 2019 i obálkové komise pro dotační výzvu na pomoc Sýrii dle UV 588/2016. více ►

Humanitární dotace 2019 - vyhlášení

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje čtyři výzvy na podávání projektů humanitární pomoci na rok 2019 s termínem pro podávání žádostí o přidělení dotace do 14. 1. 2019, 14:00 hodin. více ►

Humanitární dotace pro Sýrii 2018 - protokol MVK

Publikuje se protokol meziresortní výběrové komise pro výběr projektů humanitární pomoci 2018 do Sýrie na základě příslušné dotační výzvy. více ►

Humanitární dotace 2018 - protokol hodnotící komise

Publikován je protokol hodnotící komise pro výběr projektů humanitární pomoci 2018 v dotačních výzvách "Komplexní humanitární krize", "Okamžitá pomoc" a "DRR a odolnost". více ►

Humanitární dotace pro Sýrii 2018 - protokol obálkové komise

Obálková komise dne 9. ledna 2018 otevřela obálky se žádostmi o dotaci na projekty humanitární pomoci 2018 v Sýrii, financovanou z prostředků dle UV 588/2016. V termínu bylo podáno osm žádostí;… více ►

Humanitární dotace 2018 - protokol obálkové komise

Obálková komise otevřela dne 9. ledna 2018 obálky se žádostmi o dotaci na humanitární projekty 2018 ve třech dotačních titulech: "Komplexní humanitární krize" (11 žádostí), "DRR a odolnost" (9… více ►

Humanitární dotace pro Sýrii 2017 – výsledky hodnocení

Publikován je protokol s výsledky hodnocení meziresortní výběrovou komisí ve vztahu k dotačním projektům humanitární pomoci pro Sýrii na rok 2017 (prostředky dle UV 588/2016). Celkem bylo… více ►

Humanitární dotace 2017 – výsledky hodnocení

Publikován je protokol z hodnocení v rámci vyhlášených dotačních výzev na humanitární pomoc v komplexních krizích (Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní Súdán, Keňa, Nepál, Nigérie, Středoafrická… více ►

Humanitární dotace 2017 – obálková komise

Ve třech dotačních výzvách na humanitární pomoc 2017 bylo celkem podáno 35 projektů. Výsledky otevírání obálek jsou shrnuty v přiložených protokolech. více ►

Humanitární dotace 2017 – vyhlášení

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrová dotační řízení na projekty humanitární pomoci pro rok 2017: 1) výzvu na země s komplexními humanitárními problémy (Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní… více ►

Humanitární dotační řízení Sýrie - protokol výběrové komise

V návaznosti na usnesení vlády č. 588 z 27. června 2016 proběhlo v období od 4. srpna do 9. září dotační výběrové řízení na projekty humanitární pomoci pro Sýrii s realizací do konce roku 2016. Z… více ►

Dotační řízení Sýrie - protokol obálkové komise

V rámci dotačního výběrového řízení na projekty humanitární pomoci pro Sýrii (návaznost na usnesení vlády č. 588/2016) MZV obdrželo devět projektů, které obálková komise postoupila k dalšímu… více ►

Humanitární dotační řízení - Sýrie

Usnesením vlády č. 588/2016 byly schváleny mimořádné prostředky na pomoc Sýrii. MZV v této souvislosti vyhlašuje dotační výběrové řízení na projekty humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč více ►

Humanitární dotace 2016: protokol hodnotící komise

V rámci hodnocení námětů na projekty humanitární pomoci v roce 2016 bylo k podpoře doporučeno po pěti námětech v kategoriích "Komplexní humanitární krize" a "Obnova po katastrofách" a šest na… více ►

Humanitární dotace 2016: protokol obálkové komise

V rámci tří výzev na dotační projekty humanitární pomoci v roce 2016 bylo celkem podáno 35 námětů. Přiložen je protokol obálkové komise. více ►

Humanitární dotační řízení 2016 - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje dotační výběrová řízení na projekty humanitární pomoci v roce 2016 v kategoriích "Okamžitá pomoc" (Irák a Sýrie, včetně uprchlíků v regionu); "Obnova po katastrofách… více ►

Afghánistán -humanitární pomoc - přehled

Česká republika je v Afghánistánu dlouhodobě a kontinuálně přítomná i na poli humanitární pomoci. více ►

.