Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Výroční souhrny humanitární pomoci ČR

 

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2016

V roce 2016 podpořila ČR z humanitárního rozpočtu MZV 38 projektů ve 25 zemích v celkové hodnotě téměř 100 mil. Kč. více ►

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2015

V roce 2015 Česká republika podpořila celkem 46 humanitárních projektů ve 23 zemích částkou ve výši téměř 90 mil. Kč. více ►

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2014

V roce 2014 podpořila Česká republika z humanitárního rozpočtu MZV celkem 35 projektů ve 26 zemích postižených konfliktem, přírodní katastrofou či epidemií. Celkem bylo na tuto pomoc vynaloženo… více ►

Humanitární pomoc ČR poskytnutá do zahraničí v roce 2013

V roce 2013 bylo z humanitárního rozpočtu MZV ve výši 73 mil. Kč podpořeno 27 humanitárních projektů ve 30 zemích světa. více ►

Humanitární pomoc ČR v roce 2012

V roce 2012 poskytla ČR do zahraniční humanitární pomoc v celkové výši téměř 72,8 mil. Kč. Podpořeno bylo 33 projektů v 21 zemích a regionech světa jak v souvislosti s konflikty a katastrofami,… více ►

Rok 2011

V roce 2011 byla na humanitární pomoc poskytovanou do zahraničí vyčleněna částka 73 mil. Kč, která byla v průběhu roku v plné výši vyčerpána. více ►

Rok 2010

V roce 2010 poskytla ČR do zahraničí humanitární pomoc v souhrnné výši 89,35 mil. Kč více ►

Rok 2009

V roce 2009 Česká republika poskytla do zahraničí humanitární pomoc v souhrnné výši 85 mil. Kč. více ►

Rok 2008

V roce 2008 ČR poskytla humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 71,5 mil. Kč. více ►

Rok 2007

V roce 2007 ČR poskytla humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 66,6 mil. Kč. více ►

Rok 2006

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2006 vyčleněna částka ve výši 65 mil. Kč. Nad tento rámec byla usnesením vlády ze dne 2. srpna 2006 schválena částka… více ►

Rok 2005

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2005 vyčleněna ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka humanitární pomoc, částka ve výši 58… více ►

Rok 2004

V roce 2004 poskytla vláda ČR prostřednictvím MZV humanitární pomoc do 17 zemí a dvou regionů Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky ve výši 51,186.975 Kč, tzn. 98,44 % prostředků vyčleněných na… více ►

Rok 2003

V roce 2002 byly na humanitární pomoc do zahraničí vyčleněny prostředky v celkové výši 40 miliónů Kč. Oproti předchozímu roku 2002 se jednalo o částku o jednu třetinu vyšší, resp. po jejich… více ►

Rok 2002

V roce 2002 poskytla ČR humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 20,656 mil. Kč, což představovalo 25 projektů do 18 zemí Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Evropy. více ►

.