Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rok 2002

 

V roce 2002 poskytla ČR humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 20,656 mil. Kč, což představovalo 25 projektů do 18 zemí Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Evropy.

Na poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou byla pro rok 2002 vytvořena ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa (VPS) finanční rezerva ve výši 31 mil. Kč stejně jako v roce 2001. V důsledku záplav, které postihly v srpnu ČR, bylo čerpání z rezervy na humanitární pomoc do zahraničí v roce 2002 sníženo o 10 mil. Kč.

Humanitární pomoc financovanou z uvedené rezervy VPS poskytuje Česká republika "podle naléhavosti situace státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit utrpení a ztrátám na životech a zdraví". V souladu se Zásadami pro poskytování zahraniční pomoci (usnesení vlády ČR č. 153 ze dne 15. března 1995 ve znění usnesení vlády ČR č. 342 ze dne 19. června 1996 a č. 194 ze dne 19. března 1998) a zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, je v pravomoci ministra zahraničních věcí, po dohodě s ministrem vnitra, rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč na základě konkrétní situace. O pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda ČR.

V r. 2002 byla poskytnuta finanční a materiální humanitární pomoc a záchranářská pomoc celkem ve 25 případech do 18 postižených zemí. Předmětem materiální pomoci byly především potraviny, léky, voda a zdravotnický materiál. MZV a MV přitom v řadě případů spolupracovala s nevládními humanitárními organizacemi Člověk v tísni a Sdružení Česká katolická charita.

V průběhu roku 2002 rozhodl ministr zahraničních věcí v dohodě s ministrem vnitra a v souladu s usneseními vlády č. 153/1995, č. 342/1996 a č. 194/1998 a zákonem č. 239/2000 Sb. o poskytnutí pomoci v následujících případech:

1. Materiální pomoc pro Gruzii

a) Gruzie informovala na začátku roku 2002 Mezinárodní agenturu pro atomovou energii ve Vídni (MAAE) o radiační havárii, při níž bylo ozářeno několik osob radionuklidovým nechráněným zářičem. MAAE požádala mezinárodní společenství o materiální pomoc. Prostřednictvím Státního ústavu pro jadernou bezpečnost - kontaktního místa v ČR byla ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí na základě požadavků specifikovaných v uvedené žádosti realizována materiální pomoc dodávkou vybraných druhů léčiv a zdravotnického materiálu. Zásilka byla dopravena letecky do Gruzie, příjemcem byl Institut pro hematologii a transfuse v Tbilisi. Hodnota materiální pomoci činila 210 000 Kč.

b) Koncem dubna 2002 postihlo Tbilisi a okolí zemětřesení o síle 5,7 stupňů Richterovy stupnice. Nejméně 6 osob přišlo o život, desítky lidí byly vážně zraněny, poškozeno bylo více než tisíc domů. Česká republika poskytla materiální humanitární pomoc v hodnotě 491 042 Kč na nákup léků od česko - gruzínské firmy Léčiva-GEO. Léky předal velvyslanec ČR v Gruzii představitelům města Tbilisi.

2. Finanční a materiální pomoc pro Kongo

a) Při erupci sopky Nyiragongo v lednu 2002, spojené s intenzivním výronem lávy a následnými otřesy půdy, bylo v oblasti východní hranice Konžské demokratické republiky s Rwandou nejvíce postiženo město Goma. Počet obětí dosáhl několika set osob, více než 400 tis. osob bylo nuceno opustit svá obydlí. Uprchlíci byli odkázáni na pomoc poskytovanou mezinárodními humanitárními organizacemi. OSN vydala výzvu k mezinárodní humanitární pomoci a se žádostí o pomoc se na MZV ČR obrátil také ZÚ Konžské demokratické republiky v Praze. Česká republika poskytla postižené oblasti finanční humanitární pomoc ve výši 1 494 315 Kč (40 tis. USD) prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže v Ženevě.

b) Východní část Konžské demokratické republiky (KDR) se v důsledku dlouhodobého ozbrojeného konfliktu ocitla v tíživé humanitární situaci. Mise OSN v Kongu - MONUC, společně se specializovanými agenturami OSN, zorganizovala humanitární pomoc pro tuto oblast. ČR přispěla na tuto mezinárodní akci symbolickou částkou 34 000 Kč (1.000,- USD) na nákup potravin, které do oblasti města Kisangani na východní hranici KDR dopravila loď pod vlajkou OSN.

3. Materiální pomoc pro Afghánistán

a) ČR se v návaznosti na závěry tokijské mezinárodní dárcovské konference k obnově Afghánistánu v lednu 2002 aktivně připojila k úsilí mezinárodního společenství a poskytla další humanitární pomoc tomuto teritoriu. Jednalo se o pokračování pomoci z roku 2001, kdy ČR poskytla humanitární pomoc afghánským uprchlíkům v celkové výši 8,6 mil. Kč. V březnu 2002 byla poskytnuta materiální humanitární pomoc ve výši 2 mil. Kč ve formě potravin, které v severním Afghánistánu distribuovala organizace Člověk v tísni.

b) Další humanitární pomoc pro Afghánistán se realizovala ve spolupráci s organizací Sdružení Česká katolická charita. Tato organizace obdržela darem šest tun léků vyrobených v ČR, na jejichž dopravu do Afghánistánu poskytla vláda ČR příspěvek ve výši 460 000 Kč. Léky byly dopraveny letecky do Pákistánu a odtud nákladními vozidly do Afghánistánu, kde byly rozděleny do celkem osmi nemocnic.

c) V souvislosti se zemětřesením, které postihlo oblast provincie Baghlan v severním Afghánistánu koncem března 2002, byla poskytnuta humanitární pomoc ve výši 1 800 000 Kč na záchranu a obnovu škol v zasažené oblasti. Pomoc byla realizována ve spolupráci s organizací Člověk v tísni a humanitárními agenciemi OSN OCHA (Úřadem pro koordinaci humanitárních záležitostí) a UNICEF (Dětským fondem OSN), působícími v Afghánistánu.

d) Pokračováním pomoci pro Afghánistán byl projekt humanitárního programu na pomoc afghánskému školství. Jeho cílem byla obnova několika škol pro cca 3 tisíce žáků v severním a středním Afghánistánu zničených dlouhotrvající občanskou válkou. Zmíněné školy byly zaneseny do seznamu UNICEF a jejich opravy včetně základního vybavení zajistila organizace Člověk v tísni, která úspěšně spolupracovala v Afghánistánu s humanitárními organizacemi OSN. Hodnota materiální pomoci činila 2 mil. Kč.

e) Na pomoc afghánskému zdravotnictví byl do Kábulu odeslán ve spolupráci s Ministerstvem obrany materiální humanitární dar. Jednalo se o komplet čtyř sad chirurgických nástrojů a nezbytného šicího materiálu pro chirurgické pracoviště v kábulské nemocnici. Hodnota daru činila 244 316 Kč.

f) Pokračující humanitární pomoc pro Afghánistán byla v závěru roku 2002 realizována poskytnutím příspěvku ve výši 400 000 Kč na dopravu léků a lékařských přístrojů pro afghánské nemocnice. Pomoc se uskutečnila ve spolupráci s organizací Sdružení Česká katolická charita, která získala léky a lékařské přístroje a zajistila jejich dopravu a distribuci nemocnicím v Afghánistánu.

4. Finanční a materiální pomoc pro Palestinu

Na obnovu území pod palestinskou samosprávou přislíbili zástupci 21 států na schůzce v Oslo v dubnu 2002 věnovat celkem 1,2 mld. USD. ČR poskytla humanitární pomoc ve formě finačního příspěvku na obnovu palestinských školských institucí ve výši 35 tis. USD. Prostřednictvím Agentury OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě (UNRWA) a Styčného úřadu ČR v Ramalláhu byly v místě zakoupeny potřeby pro školy v hodnotě 5 tis. USD. Finanční a materiální pomoc činila celkem 1 345 111 Kč.

5. Materiální pomoc pro Uzbekistán

Oblast Karakalpakstánu na severu Uzbekistánu byla postižena dlouhotrvajícím suchem. Složitá situace nastala i v zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Na doporučení zastupitelského úřadu ČR v Taškentu byla poskytnuta humanitární pomoc ve výši 447 137 Kč, za tuto částku byla nakoupena v místě minerální voda od česko-uzbeckého podniku. Pomoc oficiálně předal velvyslanec ČR v Taškentu a byla distribuována do postižených oblastí Karakalpašské autonomní republiky.

6. Finanční pomoc pro Chile

Oblast středního a jižního Chile byla počátkem června 2002 postižena silnými přívalovými dešti, které způsobily rozsáhlé záplavy zejména v oblasti hlavního města Santiago de Chile. Záplavy si vyžádaly 18 obětí na lidských životech a 50 tisíc lidí bylo nuceno opustit své domovy. ČR poskytla hlavnímu městu Chile finanční humanitární pomoc ve výši 330 378 Kč (10 tis. USD). Šek na uvedenou částku předal velvyslanec ČR v Chile starostovi nejvíce postižené městské části Pudahuel.

7. Záchranářská pomoc v Rakousku

V souvislosti s vydatnými dešti ve střední Evropě v srpnu 2002 bylo také Rakousko postiženo ničivými záplavami, které způsobily vážné škody. Nejvíce postiženou rakouskou spolkovou zemí byly Dolní Rakousy. Na základě dohody MZV a MV byla do oblasti měst Gars a Krems vyslána na pomoc při provádění záchranných prací jednotka příslušníků hasičského záchranného sboru ČR (HZS). Jednotka o síle 20 mužů s potřebnou technikou pomáhala v Rakousku 6 dnů. Náklady na vyslání jednotky HZS byly vyčísleny na 674 000 Kč.

8. Finanční pomoc pro Polsko

V prvních dnech září 2002 postihly jihozápadní Polsko záplavy, které zasáhly zejména

Dolnoslezské vojvodství. Bylo zatopeno 3,5 tis. hektarů půdy, téměř 1500 budov a poškozeno bylo 90 mostů. Škody byly odhadnuty na cca 35 mil. zlotých. ČR poskytla finanční humanitární pomoc ve výši 884 518 Kč (120 tis. zlotých), kterou předali velvyslanec ČR v Polsku a generální konzul ČR ve Vratislavi dolnoslezskému vojvodovi.

9. Finanční pomoc pro Francii

Jihovýchodní Francii postihly v polovině září 2002 silné bouře a následné záplavy. V pěti nejvíce postižených krajích přišlo o život nejméně 20 osob. Tisíce obyvatel byly evakuovány.Finanční pomoc ve výši 1 570 800 Kč (50 tis EUR) předal velvyslanec ČR ve Francii předsedovi Krajské rady nejvíce postižené oblasti Gard.

10. Finanční pomoc pro Albánii

Střední a severní Albánie byla ve druhé polovině září 2002 zasažena extrémními přívalovými lijáky a rozsáhlými záplavami. Silně poškozena byla zejména infrastruktura. Evakuovány byly tisíce lidí. Na základě žádosti albánské vlády o pomoc poskytla ČR Albánii finanční humanitární pomoc ve výši 1 002 805 Kč. Šek na uvedenou částku předal velvyslanec ČR v Albánii starostovi silně poškozeného historického města Berat.

11. Materiální pomoc pro Argentinu

Argentina postižená hospodářsko - politickou krizí požádala mezinárodní společenství o pomoc, v Praze oficiálně požádal o pomoc pro zdravotnictví argentinský velvyslanec. ČR poskytla materiální pomoc formou dodávky léků z české produkce doplněných chirurgickými rukavicemi. Hodnota pomoci činila 1 502 552 Kč. Zásilka byla odeslána do Argentiny lodí, pomoc předalo velvyslanectví ČR v Argentině dvěma vybraným nemocnicím v Buenos Aires a v provincii Chaco.

12. Materiální pomoc pro Libanon

Mezinárodní konference o odstraňování min konaná v Bejrútu v r. 2001 pod záštitou OSN vyzvala mezinárodní společenství k pomoci na humanitárním projektu na odstranění min v jižním Libanonu. Na základě jednání mezi MZV a MO poskytne ČR pomoc ve formě dvou kusů odminovacích zařízení KMT6 uvolněných z nepotřebných zásob AČR. Náklady na opravu uvedeného zařízení včetně dopravy do Libanonu činí 310 000 Kč. Realizace schválené pomoci (v listopadu 2002) se uskuteční v r. 2003, kdy MF převede potřebné finanční prostředky rozpočtovým opatřením do rozpočtu MO. Odminovací zařízení po opravě dodá do Libanonu Vojenský opravárenský podnik Šternberk v 1. polovině r. 2003.

13. Materiální pomoc pro KLDR

Mezinárodní společenství opakovaně poskytuje na základě výzev OSN humanitární pomoc KLDR, jejíž obyvatelstvo trpí nedostatkem potravin.V důsledku opakujících se přírodních katastrof je špatná situace v hospodářství, zemědělství i ve zdravotnictví. ČR poskytla KLDR materiální humanitární pomoc ve výši 223 303 Kč formou dodávky tří sad chirurgických nástrojů z produkce českých firem doplněných nezbytným šicím materiálem. Pomoc byla předána nemocnici v Sariwonu představitelem MZV.

14. Finanční pomoc pro Etiopii

Etiopie byla postižena katastrofálním suchem a neúrodou, které způsobily humanitární krizi. Následky sucha je postižena populace v počtu cca 6 mil. osob. ČR poskytla finanční pomocve výši 1 233 200 Kč. Pomoc předal velvyslanec ČR v Addis Abebě etiopské vládní Státní komisi pro koordinaci humanitárních aktivit.

15. Materiální pomoc pro Senegal

V Senegalu vypukla epidemie žluté zimnice, k jejímuž zastavení potřebují lékaři více než 2 mil. vakcín. ČR poskytla částku 313 160 Kč na nákup vakcín v Pasteurově institutu v Dakaru, jejich distribuci v místě realizovalo velvyslanectví ČR v Senegalu.

16. Finanční pomoc pro Zambii

V Zambii, která byla postižena katastrofálním suchem, se projevila potravinová krize. K jejímu zmírnění poskytla ČR symbolickou finanční pomoc ve výši 61 660 Kč. Pomoc byla předána prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR v Harare provinčním vládám Jižní a Západní provincie Zambie.

17. Finanční pomoc pro Angolu

V Angole vypukla v důsledku dlouholetého vnitřního konfliktu humanitární katastrofa. Země naléhavě potřebuje humanitární pomoc, kterou jí poskytuje mezinárodní společenství zejména prostřednictvím agencií OSN. ČR na základě meziagencijní konsolidované výzvy OSN poskytla finanční pomoc ve výši 552 600 Kč. Uvedená částka byla poukázána prostřednictvím Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí - OCHA.

18. Finanční pomoc pro uprchlíky v Africe

Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky - UNHCR se potýká s nedostatkem finančních příspěvků a v důsledku toho byl nucen omezit rozpočet na humanitární aktivity. Na tuto situaci doplatily zejména africké země se značným počtem uprchlíků. ČR přispěla v roce 2002 poskytnutím účelově vázaného příspěvku na operace UNHCR v Africe ve výši

1 381 500 Kč.

Závěr:

V roce 2002 poskytla ČR humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 20,656 mil. Kč, což představovalo 25 projektů do 18 zemí Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Evropy. MZV se řídilo platnými zásadami pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí a ve všech případech jednalo ve spolupráci s MV operativně a rychle. Pokračovala zejména humanitární pomoc pro Afghánistán, která v roce 2002 činila 6,9 mil. Kč (33,42 %). Proti roku 2001 se zvýšila pomoc do afrických zemí. V celkovém objemu poskytnuté pomoci vzrostl podíl materiální pomoci (49,85%).

Součinnost MZV a MV při koordinaci humanitární pomoci ČR do zahraničí získala kvalitativně vyšší úroveň, zkvalitnila se také spolupráce s nevládními organizacemi. Státní orgány ČR využívaly jejich schopností rychle mobilizovat vlastní zdroje a připravenosti pracovat v oblastech a státech, v nichž mezivládní kontakty nebyly v danou chvíli možné nebo efektivní. Ve všech případech byla zajištěna publicita a medializace poskytnuté humanitární pomoci, jak v přijímající zemi, tak v České republice.

Přehled čerpání prostředků na humanitární pomoc v r. 2002

Země

Důvod poskytnutí pomoci

Měsíc

Druh pomoci

Hodnota vKč

Gruzie

následky radiační nehody

únor

materiální - zdravotnické potřeby

210 000

Kongo - KDR

výbuch sopky

únor

finanční

1 494 315

Afghánistán

pomoc obyvatelstvu

březen

materiální -potraviny

2 000 000

Afghánistán

pomoc obyvatelstvu

březen

mater. - doprava léků

460 000

Afghánistán

pomoc obyvatelstvu

duben

mater. - obnova škol

2 000 000

Afghánistán

zemětřesení

duben

mater. - oprava škol

1 800 000

Afghánistán

pomoc obyvatelstvu

květen

mat.- chirurg.nástroje

244 316

Kongo - KDR

pomoc obyvatelstvu

květen

materiální - potraviny

34 000

Palestina

pomoc školství

květen

finanční + materiální

1 345 111

Uzbekistán

následky sucha

květen

materiální - voda

447 137

Gruzie

zemětřesení

květen

materiální - léky

491 042

Chile

záplavy

červen

finanční

330 378

Rakousko

záplavy

srpen

záchranářská

674 000

Polsko

záplavy

září

finanční

884 518

Francie

záplavy

září

finanční

1 570 800

Albánie

záplavy

říjen

finanční

1 002 805

Argentina

pomoc obyvatelstvu

listopad

materiální - léky

1 502 552

Libanon

odstranění min

listopad

materiální

real. zač.2003

KLDR

pomoc obyvatelstvu

prosinec

mat.-chirurg. nástroje

223 303

Etiopie

následky sucha

prosinec

finanční

1 233 200

Afghánistán

pomoc obyvatelstvu

prosinec

mater.- doprava léků

400 000

Senegal

epidemie žluté zimnice

prosinec

materiální - vakcíny

313 160

Zambie

pomoc obyvatelstvu

prosinec

finanční

61 660

Angola

následky války

prosinec

finanční - OCHA

552 600

Afrika

pomoc uprchlíkům

prosinec

finanční - UNHCR

1 381 500

Celkem

20 656 397

Přiděleno na rok 2002 celkem 21 mil. Kč

Čerpání v %

98,36 %Srovnávací tabulky humanitární pomoci ČR do zahraničí z VPS

v období 1997 až 2002

Rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Počet projektů

5

26

54

25

23

25

Počet zemí

5

23

15

23

18

18

Objem v mil. Kč

14,10

39,60

38,50

27,30

30,23

20,65Forma pomoci

2000

2001

2002

v %

v %

v %

Finanční

12 303 683

45,08

17 931 095

59,30

9 684 731

46,89

Materiální

7 852 445

28,75

12 303 246

40,70

10 297 666

49,85

Záchranářská

7 147 635

26,17

-

-

674 000

3,26

Celkem

27 303 763

100,00

30 234 341

100,00

20 656 397

100,00.