Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rok 2003

 

V roce 2002 byly na humanitární pomoc do zahraničí vyčleněny prostředky v celkové výši 40 miliónů Kč. Oproti předchozímu roku 2002 se jednalo o částku o jednu třetinu vyšší, resp. po jejich snížení v důsledku katastrofálních záplav v ČR v srpnu 2002 dokonce dvojnásobná.

Za účelem poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2003 vytvořena ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa (VPS) finanční rezerva ve výši 40 miliónů Kč. Oproti předchozímu roku 2002 byly tak na humanitární pomoc vyčleněny prostředky o jednu třetinu vyšší, resp. po jejich snížení v důsledku katastrofálních záplav v ČR v srpnu 2002 dokonce dvojnásobná.

Humanitární pomoc financovanou z rezervy VPS poskytuje Česká republika "podle naléhavosti situace státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit utrpení a ztrátám na životech a zdraví". V souladu se Zásadami pro poskytování zahraniční pomoci (usnesení vlády č. 153 ze dne 15. března 1995 ve znění usnesení vlády č. 342 ze dne 19. června 1996 a usnesení vlády č. 194 ze dne 19. března 1998) a zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, je v pravomoci ministra zahraničních věcí, po dohodě s ministrem vnitra, rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč na základě posouzení konkrétní situace. O poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda.

V roce 2003 byla poskytnuta materiální, záchranářská a finanční humanitární pomoc celkem v 18 případech do 11 postižených zemí a dvěma mezinárodním organizacím pro řešení obecných humanitárních problémů. Předmětem materiální pomoci byly především potraviny, léky, krevní deriváty, zdravotní materiál, tablety k úpravě vody na pitnou, stany a pokrývky, odminovací zařízení a práce na zprovoznění válkou zničených zdravotnických a školských zařízení. MZV a MV při jejím poskytování v některých případech spolupracovaly s nevládními humanitárními organizacemi (Člověk v tísni). Téměř tři čtvrtiny zahraniční humanitární pomoci České republiky z rezervy VPS (29,444 mil. Kč) směřovaly v roce 2003 do oblasti zasažené iráckou krizí (Irák a Turecko).

V průběhu roku 2003 rozhodla vláda usnesením č. 421 ze dne 28. dubna 2003 o zapojení ČR do humanitární pomoci a úvodní fáze obnovy Iráku a o poskytnutí neodkladné humanitární pomoci zaměřené na urychlenou obnovu základních funkcí zdravotnictví a školství v Iráku ve výši do 20,6 mil. Kč (viz sub 2d) z rezervy na humanitární pomoc v kapitole VPS na rok 2003; v ostatních případech o poskytnutí humanitární pomoci rozhodoval v souladu s usneseními vlády č. 153/1995, č. 342/1996 a č. 194/1998 a zákonem č. 239/2000 Sb. ministr zahraničních věcí po dohodě s ministrem vnitra.

1. Materiální a finanční pomoc pro Libanon

a) V lednu 2003 se realizovala humanitární pomoc, schválená již v listopadu 2002 na základě výzvy Mezinárodní konference o odstraňování min, konané pod záštitou OSN v r. 2001 v Bejrútu. Pomoc se týkala odstraňování min v oblasti jižního Libanonu a spočívala v poskytnutí dvou kusů odminovacího zařízení KMT6, uvolněných z nepotřebných zásob AČR. Dodávku odminovacích zařízení do Libanonu uskutečnil po jejich opravě Vojenský opravárenský podnik Šternberk. Náklady humanitární pomoci včetně opravy a dopravy činily 310 000 Kč.

b) V závěru října 2003 požádal zástupce generálního tajemníka OSN pro jižní Libanon prostřednictvím ZÚ Bejrút o humanitární příspěvek na postkonfliktní sociálně-ekonomickou rehabilitaci jižního Libanonu s cílem prevence humanitární katastrofy, a to zlidštěním válkou zdevastovaného životního prostředí prostřednictvím projektu "Stromy namísto min". Česká republika poskytla za tímto účelem v prosinci 2003 finanční humanitární pomoc ve výši 200 000 Kč. Pomoc je určena vybraným místním komunitám prostřednictvím organizace UNDP (Program OSN pro rozvoj) a bude ji postupně předávat ZÚ Bejrút.

2. Finanční a materiální pomoc pro Irák

a) Na základě naléhavé výzvy OSN k poskytnutí finančních prostředků v souvislosti s iráckou krizí uvolnila ČR v březnu 2003 prostřednictvím UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) částku 2 000 000 Kč pro uprchlíky v Iráku.

b) Prostřednictvím organizace WFP (Světový potravinový program OSN) byla rovněž v březnu 2003 poskytnuta částka ve výši 2 500 000 Kč na potravinové aktivity WFP v Iráku.

c) Prostřednictvím zastupitelského úřadu (ZÚ) ČR v Kuvajtu byla v dubnu 2003 letecky zaslána do Iráku materiální humanitární pomoc v hodnotě 1 577 000 Kč, k jejíž přepravě bylo využito speciálního letu k přesunutí 7. polní nemocnice AČR do Iráku. Zásilka obsahovala sady chirurgických nástrojů a prostředky na desinfekci vody Aquasteril. Uvedenou materiální pomoc předala irácké straně velvyslankyně ČR v Kuvajtu.

d) Na základě usnesení vlády č. 421/2003 byly v červnu až prosinci 2003 realizovány ve spolupráci s nevládní humanitární organizací Člověk v tísni projekty "Léky, zdravotnický materiál a zdravotnická vybavení pro nemocnice a zdravotnická střediska v jižních provinciích Iráku a v Bagdádu" v hodnotě 7 000 000 Kč, "Základní opravy, vybavení a zprovoznění zdravotnických zařízení v jižních provinciích Iráku" v hodnotě 6 000 000 Kč a "Základní opravy, vybavení a zprovoznění vybraných školských zařízení v jižních provinciích Iráku" v hodnotě 6 000 000 Kč. Celkově tak bylo na zmíněné tři projekty čerpáno 19 000 000 Kč (z celkem vládou schválených prostředků do výše 20,6 mil. Kč).

3. Materiální pomoc pro Turecko

V souvislosti s iráckou krizí a očekáváním zvýšeného počtu iráckých uprchlíků na svém území požádalo v březnu 2003 Turecko mezinárodní společenství o poskytnutí materiální humanitární pomoci prostřednictvím NATO (Euroatlantické koordinační centrum pro neštěstí, EADRCC), EU a OSN. Na základě uvedené žádosti poskytla Česká republika materiální pomoc ve výši 4 367 000 Kč. Zajistilo ji ministerstvo vnitra prostřednictvím GŘ HZS ČR a spočívala v dodávce stanů, přikrývek, polních kuchyní, chemických dezinfekčních prostředků a chemických průkazníků k detekci bojových chemických látek.

4. Finanční pomoc pro Argentinu

Argentinskou provincii Santa Fé postihly koncem dubna 2003 ničivé záplavy, které si vyžádaly oběti na životech a materiální škody dosáhly téměř 300 mil. USD. Na základě návrhu ZÚ Buenos Aires byla jeho prostřednictvím poskytnuta v květnu 2003 finanční humanitární pomoc ve výši 486 697 Kč pro postižené krajany v provincii Santa Fé.

5. Záchranářská a materiální pomoc pro Alžírsko

a) V květnu 2003 došlo v Alžírsku k silnému zemětřesení, v jehož důsledku přišly o život více než dva tisíce obyvatel a materiální škody dosáhly značných hodnot. Na základě žádosti alžírské vlády poskytla ČR okamžitou pomoc vysláním týmu záchranářů GŘ HZS ČR Ministerstva vnitra. Přeprava byla zajištěna letounem AČR typu AN-26. Náklady na vyslání jednotky záchranářů se psy dosáhly včetně přepravy 1 620 166 Kč.

b) Speciálním letounem AČR byla společně se záchranáři vypravena do Alžírska materiální humanitární pomoc v hodnotě 740 193 Kč, sestávající z dodávky stanů, přikrývek, zdravotnického materiálu a léků.

6. Finanční pomoc pro Srí Lanku

Ve druhé polovině května 2003 postihly Srí Lanku katastrofální povodně, které si vyžádaly stovky obětí na životech a způsobily velké materiální škody. Na základě žádosti vlády republiky Srí Lanka poskytla ČR v červnu 2003 na pomoc postiženému obyvatelstvu finanční humanitární pomoc ve výši 565 520 Kč.

7. Finanční pomoc pro Rumunsko

Silné přívalové deště a záplavy ke konci května 2003, které postihly celý rumunský Banát, zanechaly značné škody na obydlích a infrastruktuře. Na základě návrhu ZÚ Bukurešť byla v červnu 2003 poskytnuta finanční humanitární pomoc ve výši 499 991 Kč, určená české krajanské komunitě, jejíž vesnice byla v důsledku uvedené přírodní katastrofy zcela odříznuta od světa.

8. Finanční pomoc pro Libérii

Na základě revidované humanitární výzvy OSN k pomoci obyvatelstvu Libérie, trpícímu v důsledku dlouhotrvajícího válečného konfliktu, poskytla Česká republika v srpnu 2003 finanční humanitární pomoc ve výši 1 000 000 Kč. Pomoc byla určena pro tzv. street children ("dětí z ulice") v Libérii prostřednictvím dětských programů mezinárodní organizace UNICEF (Dětský fond OSN) a byla předána reprezentaci UNICEF v Praze.

9. Finanční pomoc pro Mongolsko

V létě 2003 postihly okolí hlavního mongolského města Ulánbátar záplavy, při nichž došlo k obětem na životech a materiálním škodám na obydlích a infrastruktuře. Na základě žádosti mongolské vlády poskytla ČR finanční humanitární pomoc ve výši 525 368 Kč. Zmíněnou pomoc předal mongolské straně zástupce MZV, který se v srpnu 2003 účastnil v Ulánbátaru 5. mezinárodní konference nových či obnovených demokracií k partnerství při naplňování cílů tisíciletí.

10. Materiální pomoc pro Chorvatsko

V letní turistické sezóně 2003 došlo na silnicích Chorvatska k mimořádně velkému nárůstu dopravních nehod, které se projevily fatálním nedostatkem krve a krevních derivátů v místních nemocnicích. Mezi 16 450 nehodami se 133 mrtvými figurovali mezi cizinci na druhém místě v počtu nehod (850) a na prvním v počtu obětí (6) čeští řidiči. Na návrh ZÚ Záhřeb a jako odezvu na chorvatskou pomoc České republice při záplavách v srpnu 2002 uvolnilo Ministerstvo zdravotnictví jako materiální humanitární pomoc Chorvatské republice krevní deriváty v hodnotě 223 998 Kč. Uvedenou pomoc předal nemocnici ve Splitu při své pracovní návštěvě v zemi v srpnu 2003 ministr zahraničních věcí ČR.

11. Finanční pomoc pro Gruzii

K humanitární pomoci Gruzínské republice, jejíž obyvatelstvo se před těžkým zimním obdobím nacházelo v krajně neutěšených životních podmínkách, požádal prosincový summit OBSE, konaný v holandském Maastrichtu, a osobně o ni českou stranu požádala i úřadující gruzínská prezidentka Nino Burdžanadzeová. Česká republika poskytla za účelem zabezpečení tepla a potravin pro školy a dětská sociální zařízení v příhraničních oblastech Gruzie v prosinci 2003 finanční humanitární pomoc ve výši 325 000 Kč. Pomoc byla předána prostřednictvím ZÚ Tbilisi.

12. Finanční příspěvek Mezinárodnímu Červenému kříži

Na opakované výzvy Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl Českou republikou z iniciativy MZV poskytnut mimořádný finanční humanitární příspěvek ve výši 3 000 000 Kč na programy odstraňování protipěchotních min. Příspěvek byl předán náměstkem MZV během 28. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, konané začátkem prosince 2003 v Ženevě.

13. Finanční příspěvek Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

Na základě opakovaných výzev Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), potýkajícího se s dlouholetým chronickým nedostatkem financí na své humanitární aktivity ve světě, způsobeným historicky podhodnocenou předepsanou výší příspěvků jednotlivých členských států, navrhla Stálá mise (SM) Ženeva poskytnutí mimořádného finančního humanitárního příspěvku UNHCR k řešení humanitárních problémů uprchlíků ve světě. Příspěvek ve výši 1 059 000 Kč byl UNHCR předán v prosinci 2003 prostřednictvím SM Ženeva.

Závěr:

V roce 2003 poskytla Česká republika z prostředků rozpočtové rezervy v kapitole VPS humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 39 999 933 Kč, představovanou 16 projekty do 11 zemí Asie, Afriky, Latinské Ameriky a Evropy a dvěma mimořádnými humanitárními příspěvky mezinárodním humanitárním organizacím. MZV se přitom řídilo platnými zásadami pro poskytování humanitární pomoci do zahraničí a ve všech případech jednalo ve spolupráci s MV, příp. dalšími resorty rychle a operativně. Největší objem prostředků ve výši 29,444 mil. Kč (73,61 %) si vyžádala pomoc pro oblast zasaženou iráckou krizí (Irák a Turecko). Materiální humanitární pomoc činila v celkovém objemu poskytnuté pomoci 18,05 %, resp. 65,55 %, zahrneme-li do ní i práce, realizované v Iráku nevládní humanitární organizací Člověk v tísni na obnově zdravotnických a školských zařízení. Podíl záchranářských akcí na celkové pomoci činil 4,05 %.

Součinnost mezi MZV a MV probíhala i v loňském roce díky již dlouholetým zkušenostem na velmi dobré standardní úrovni. Přínosnou byla rovněž spolupráce s nevládními humanitárními organizacemi, jejichž schopností, zkušeností a akční připravenosti využívají státní orgány ČR v případě potřeby náročné přímé práce v terénu. Ve všech relevantních případech české humanitární pomoci do zahraničí byla zajištěna publicita a medializace, a to jak v České republice, tak v zemích pomoc přijímajících.

Přehled čerpání prostředků z VPS na humanitární pomoc v r. 2003

země

příčina

období

druh pomoci

realizátor

hodnota v Kč

Libanon

odminování

leden

(schváleno 2002)

materiální odminovače KTM

MO

310 000

Irák

pomoc uprchlíkům

březen

finanční příspěvky

UNHCR,WFP

MZV

4 500 000

Turecko

irácká krize

březen

materiální

MV HZS

4 367 000

Irák

pomoc obyvatelstvu

duben

materiální

MZV

1 577 000

Argentina

záplavy

květen

finanční

MZV

486 697

Alžírsko

zemětřesení

květen

záchranářská

MV HZS

1 620 166

Alžírsko

zemětřesení

květen

materiální

MV HZS

740 193

Irák

humanit.pomoc podle usnesení vlády č. 421/03

červen- prosinec

práce v místě

MZV,ČvT

19 000 000

Srí Lanka

záplavy

červen

finanční

MZV

565 520

Rumunsko

záplavy

červen

finanční

MZV

499 991

Libérie

válečný konflikt - street children

srpen

finanční

UNICEF

1 000 000

Mongolsko

záplavy

srpen

finanční

MZV

525 368

Chorvatsko

nedostatek krevních derivátů

srpen

materiální

MZV, MZd

223 998

Mezinárodní Červený kříž

odstraňování protipěchotních min

prosinec

finanční

Mezinárodní Červený kříž

3 000 000

Gruzie

pomoc obyvatelstvu

prosinec

finanční

MZV

325 000

Libanon

" Stromy za miny"

prosinec

finanční

MZV

200 000

UNHCR

uprchlíci

prosinec

finanční příspěvek UNHCR

MZV

1 059 000

Celkem

39 999 933

Přiděleno

Na rok 2003 celkem 40 mil. Kč

čerpání v % 100 %

K čerpání v roce 2003 zbývá 67 Kč

.