Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rok 2004

 

V roce 2004 poskytla vláda ČR prostřednictvím MZV humanitární pomoc do 17 zemí a dvou regionů Evropy, Asie, Afriky a Latinské Ameriky ve výši 51,186.975 Kč, tzn. 98,44 % prostředků vyčleněných na tento rok v rozpočtové rezervě kapitoly VPS.

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2004 vytvořena ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa (VPS) finanční rezerva ve výši 52 miliónů Kč.

Humanitární pomoc financovanou z rezervy VPS poskytuje Česká republika "podle naléhavosti situace státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit utrpení a ztrátám na životech a zdraví". V souladu se Zásadami pro poskytování zahraniční pomoci (usnesení vlády č. 153/1995 ve znění usnesení vlády č. 302/2004) je v pravomoci ministra zahraničních věcí, po dohodě s ministrem vnitra, rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 miliónů Kč na základě posouzení konkrétní situace. O poskytnutí pomoci nad 5 miliónů Kč rozhoduje vláda.

Účelem předkládané zprávy je poskytnutí informace členům vlády o humanitární pomoci poskytnuté v roce 2004. Jde o oficiální humanitární pomoc České republiky do zahraničí, jež byla v průběhu roku 2004 proplacena z kapitoly VPS. Tato informace nezahrnuje ostatní (neoficiální) humanitární pomoc České republiky do zahraničí, tzn. pomoc realizovanou jinými (nevládními) subjekty z jiných zdrojů, než z VPS.

V průběhu roku 2004 bylo schváleno poskytnutí finanční, materiální a záchranářské humanitární pomoci, jakož i pomoci při rehabilitaci, rekonstrukci a obnově celkem v 21 případech do 17 postižených zemí, dvou regionů a 7 mezinárodních organizaci pro využití v humanitárních krizích ve světě. Předmětem materiální pomoci byly léky, zdravotní materiál, kondomy, stany a přikrývky. MZV a MV při jejím poskytování v některých případech spolupracovaly s nevládními humanitárními organizacemi (Člověk v tísni, kynologové). Pro přepravu záchranářské a materiální pomoci poskytlo letadla MO (AČR).

Na začátku roku 2004 rozhodla vláda usnesením č. 35 ze dne 7. ledna 2004 o zapojení České republiky do humanitární pomoci po zemětřesení v Íránu a souhlasila pro ni s uvolněním prostředků do výše 20 miliónů Kč. V závěru roku pak vláda rozhodla usnesením č. 1162/2004 ze dne 24. listopadu 2004 o poskytnutí humanitární pomoci súdánským uprchlíkům v oblasti Dárfúr při hranicích Súdánu a Čadu ve výši 6,4 miliónu Kč.

V ostatních 19 případech do 16 postižených zemí, dvou regionů a jedné mezinárodní organizaci rozhodl o poskytnutí humanitární pomoci v souladu s výše citovanými usneseními vlády ministr zahraničních věcí po dohodě s ministrem vnitra. Jednalo se (v chronologickém pořadí) o následující případy poskytnutí humanitární pomoci do zahraničí:

1. Záchranářská pomoc pro Francii

V závěru roku 2003 postihly jižní Francii rozsáhlé záplavy. Na základě naléhavé výzvy Monitorovacího a informačního centra Evropské komise a žádosti francouzské vlády vyslalo GŘ HZS po vlastní ose 15 členný tým, vybavený vysoce výkonnými čerpadly, jaká nebyla v jiných zemích k dispozici. Tým pracoval v okolí města Arles ve dnech 8. - 24. prosince 2003. Vzhledem k tomu, že k události došlo v závěru roku 2003, byly náklady uhrazeny z prostředků vyčleněných na humanitární pomoc pro rok 2004. Celkové náklady dosáhly 1,718.021 Kč a byly uvolněny rozpočtovým opatřením ve prospěch MV.

2. Záchranářská a materiální pomoc a pomoc při obnově pro Írán

Dne 26. prosince 2003 postihlo město Bam v jihovýchodním Íránu mimořádně silné zemětřesení, jež vedle zničení celého města zanechalo až 35.000 obětí (1/3 populace města a okolí). Ministr zahraničních věcí po dohodě s ministrem vnitra rozhodl bezprostředně po katastrofě o poskytnutí humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč; usnesením vlády č. 35 ze dne 7. ledna 2004 pak byla tato pomoc rozšířena na částku do 20 mil. Kč. Pomoc zahrnovala vyslání záchranářského týmu s kynology a psy, kteří se jako vůbec první ze všech zemí zapojili do hledání obětí, speciálním letounem AČR. Letů AČR bylo využito i k zaslání materiální pomoci (léky, tablety do vody Aquasteril, stany). Pomoc poskytnutá MV (GŘ HZS) spolu s kynology byla vyčíslena na 2,874.736 Kč, léky a zdravotní materiál poskytnutý Ministerstvem zdravotnictví na 3,9 mil. Kč. Náklady za oba lety AČR činily 144.098 Kč (prostředky na všechny tři případy byly uvolněny rozpočtovým opatřením ve prospěch příslušných resortů MV, MZd a MO). Na částku 8 mil. Kč podepsalo MZV dne 26. srpna 2004 smlouvu o realizaci projektu na výstavbu zničené polikliniky Biztodu Bahman v Bamu s nevládní humanitární organizací Člověk v tísni. Projekt byl předložen a schválen ještě před 1. květnem 2004, tedy před vstupem nového zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platnost. Celkem byly na humanitární pomoc Íránu poskytnuty prostředky ve výši 14,918.834 Kč.

3. Materiální pomoc pro KLDR

a) Na základě opakovaných žádostí vlády KLDR a výzev OSN poskytlo v únoru 2004 MZV materiální pomoc severokorejskému zdravotnictví formou zásilky stomatologických a terapeutických nástrojů pro nemocnici v Sariwonu v hodnotě 153.654 Kč.

b) V květnu 2004 došlo u severokorejského Jong-čchonu ke srážce vlaků s následnou explozí, která zanechala na 1.400 obětí. Na výzvu místní pobočky OSN (OCHA) poskytla Česká republika zdravotní materiál podle seznamu předaného OCHA v hodnotě 100.000 USD ( 2,75 mil . Kč), na jehož předání se podílel nově zřizovaný ZÚ Pchjongjang.

4. Materiální pomoc pro Maroko

Dne 24. února 2004 postihlo severomarocká městečka Al Hoceima a Taza ničivé zemětřesení, které zanechalo 564 obětí a značné materiální škody. Na základě výzvy marocké vlády a Monitorovacího a informačního centra Evropské komise vypravilo MV (GŘ HZS) speciálním letounem AČR materiální pomoc, která na základě požadavků marocké strany obsahovala přikrývky. Hodnota humanitární pomoci činila celkem 484.693 Kč, z toho 257.710 Kč hodnota materiálu a 226.983 Kč náklady za speciální let MO (AČR). Prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením ve prospěch MV a MO.

5. Pomoc při obnově Afghánistánu

Ministr zahraničních věcí se ve dnech 31. března a 1. dubna 2004 zúčastnil v Berlíně Mezinárodní konference o Afghánistánu, z níž vzešel požadavek na pomoc při reintegraci navrátilců do střední a severní části země, kteří ve svých domovských obcích nemohou najít obživu. Na základě příslibu České republiky participovat na humanitární pomoci této zemi uzavřelo MZV dne 22. dubna 2004 příkazní smlouvu s nevládní organizací Člověk v tísni na pomoc při obnově ve výši 5 mil. Kč. Projekt byl uzavřen v prosinci 2004 a byly v rámci něho vyfakturovány práce v oblasti zdravotnictví, vody a hygieny za 4,837.813 Kč.

6. Finanční pomoc pro Madagaskar

Madagaskar postihly v prvních měsících roku mimořádně silný hurikán Elita a cyklón Gafilo, jež po sobě zanechaly značný počet obětí a materiálních škod. Na základě žádosti madagaskarské vlády poskytla Česká republika v dubnu 2004 finanční humanitární pomoc ve výši 492.560 Kč.

7. Finanční pomoc pro súdánské uprchlíky v oblasti Dárfúr v Súdánu a Čadu

Mezi nejvážnější světové humanitární události patřila po celé hodnocené období katastrofální situace mezi súdánskými uprchlíky v pohraniční oblasti Dárfúr mezi Súdánem a Čadem. Česká republika poskytla v průběhu roku 2004 k řešení této humanitární krize prostřednictvím mezinárodních organizací v systému OSN, které v oblasti aktivně působí, celkem 10 miliónů Kč, které byly poskytnuty následujícím způsobem:

a) Na základě výzev EU (Neformální zasedání ministrů EU zodpovědných za rozvojovou spolupráci v Dublinu), Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky UNHCR (Donorská konference pro Čad v Ženevě) a své účasti na zmíněných akcích se Česká republika v červnu 2004 rozhodla poskytnout dárfúrským utečencům prostřednictvím UNHCR finanční pomoc ve výši 1 mil . Kč.

b) V srpnu byla na výzvu nizozemského předsednictví EU (ministryně pro rozvojovou spolupráci) a britského státního tajemníka pro rozvojovou spolupráci poskytnuta další finanční pomoc prostřednictvím UNHCR, a to ve výši 10.000 USD resp. 2,6 miliónu Kč.

c) Vzhledem k prohlubující se humanitární krizi v oblasti rozhodla vláda svým usnesením č. 1162 ze dne 24. listopadu 2004 poskytnout súdánským uprchlíkům v Súdánu a Čadu dalších 6,4 miliónu Kč. Větší část tohoto humanitárního příspěvku (5 mil. Kč) byla poskytnuta UNHCR, zbytek Světové zdravotnické organizaci (WHO), která v oblasti rovněž aktivně působí.

8. Finanční humanitární pomoc pro Dominikánskou republiku a Haiti

Ostrov Hispaniolu, rozdělený mezi Dominikánskou republiku a Haiti, postihla v roce 2004 celá série hurikánů a povodní. Jejich začátek byl již v květnu a přinesl v Domikánské republice 195 mrtvých a v Haiti 2.000 mrtvých při 1.500 pohřešovaných vedle značných materiálních škod. Česká republika poskytla oběma zemím finanční humanitární pomoc v celkové výši 1 miliónu Kč ( po 500.000 Kč oběma postiženým zemím). Peníze byly předány prostřednictvím mise Haiti při OSN v New Yorku a Generálního konzulátu Dominikánské republiky v Praze.

9. Finanční humanitární pomoc Gruzii

Po záplavách, které postihly v červenci 2004 gruzínskou oblast Mestia ve Svanetii zůstalo od světa odříznuto na 1.300 rodin a vedle škod na jejich obydlích a infrastruktuře bylo zničeno na 80 % obdělávané půdy včetně pěstovaných plodin. Humanitární pomoc ve výši 500.000 Kč byla poskytnuta prostřednictvím ZÚ Tbilisi.

10. Finanční humanitární pomoc Tádžikistánu

Mimořádně silné přívalové deště ve dnech 13. až 16. července 2004 postihly celou zemi, nejvíce však severní okolí hlavního města Dušanbe, kde vedle velkých materiálních škod znehodnotily zásoby pitné vody pro půl miliónu lidí a zcela zničily vodovodní sítě, které zanesly bahnem. Českou humanitární pomoc ve výši 500.000 Kč, předanou prostřednictvím příslušného ZÚ Taškent, použila tádžická vláda právě k řešení problémů s pitnou vodou, a to s využitím českých expertů a technologií. Protože se k dokončení nejpotřebnějších prací nedostávalo 300.000 Kč, byla o tuto částku pomoc navýšena v listopadu. Celkem tedy Česká republika v roce 2004 poskytla Tádžikistánu 800.000 Kč.

11. Finanční humanitární pomoc pro západní Afriku

Počátkem léta 2004 zasáhla všechny země západoafrického regionu obrovská invaze sarančat, k jaké dochází pravidelně vždy po asi 17 letech. Mezinárodní organizace FAO odhadla potřeby k zastavení této invaze - jež hrozila i ohrožením krizové oblasti Dárfúr - na 100 miliónů USD. Pouhá jedna tuna sarančat dokáže za jediný den spotřebovat tolik plodin, jako 2.500 lidí a přesunout se ještě o 100 km dál. K zastavení této vlny poskytla Česká republika finanční humanitární pomoc ve výši 1 miliónu Kč, které za tímto účelem převedla na účet FAO.

12. Finanční humanitární pomoc pro Grenadu a Jamajku

Mezi mimořádně silné a ničivé hurikány, které v letošním roce zaútočily opakovaně a s nebývalou silou na karibskou oblast, patřil začátkem září hurikán Ivan, který na Grenadě zničil 95 % všech obydlí, zabil 40 jejích obyvatel a zcela zničil plantáže zemědělských plodin; na Jamajce zahynulo 17 lidí a způsobené materiální škody byly vyčísleny ve stovkách miliónů USD. Česká republika poskytla prostředky v celkové výši 1 miliónu ( po 500.000 Kč každé zemi), jež byly převedeny na humanitární konta zřízená za tímto účelem v obou zemích. Z administrativních důvodů byl koncem roku vrácen zahraniční bankou převod z Grenady a již nebylo možno jej znovu ještě do 31.12.2004 znovu zaslat zpět. Proto budou peníze poukázány až v lednu 2005 z finanční rezervy na humanitární pomoc ve státním rozpočtu, kapitola Všeobecná pokladní správa (VPS) na rok 2005.

13. Materiální humanitární pomoc pro východní a jihovýchodní Evropu

S prosbou, aby Česká republika přispěla k jubileu Mezinárodní konference o populaci a rozvoji (ICDP) do schodkového fondu Reproductive Health Commodity Fund UNFPA, se na MZV obrátila nizozemská ministryně pro rozvojovou spolupráci. Česká strana nabídla namísto finanční částky poskytnout cca 500.000 ks kondomů od monopolního českého výrobce a.s. Vulkán Hrádek nad Nisou do některého z ohrožených států východní a jihovýchodní Evropy, odkud se nemoc HIV/AIDS může nebezpečně šířit až do střední a západní Evropy. Na doporučení UNFPA dodávka nakonec směřovala do Rumunska. Hodnota této materiální pomoci včetně dopravy činila 983.000 Kč.

14. Finanční humanitární pomoc pro Japonsko

Mezi 23. a 26. říjnem zaznamenala severozápadní část ostrova Honšú sérii mimořádně silných zemětřesení. Největší z nich dosáhlo 7,8 ° Richtera a vůbec poprvé v historii došlo ke čtyřem zemětřesením o síle nad 6 ° Richtera během 24 hodin. Bylo evakuováno na 100.000 lidí, zničeno 3.000 domů, 1.200 kancelářských budov a kolem 200 staveb dopravní infrastruktury a poprvé v historii následkem otřesů vykolejil superexpres Shinkansen. Jen skutečnost, že šlo o poměrně málo obydlenou oblast, zabránila většímu počtu obětí na životech. Česká republika poskytla prostřednictvím ZÚ Tokio finanční pomoc ve výši 50.000 USD ( 1,176.400 Kč).

15. Finanční humanitární pomoc na odminování v Angole

Ku příležitosti konání summitu "Za svět bez min" v keňském hlavním městě Nairobi poskytla Česká republika v listopadu 2004 na výzvu řady mezinárodních organizací působících v rámci OSN finanční humanitární pomoc k odminování ve světě. Prostřednictvím Ženevského mezinárodního centra pro humanitární odminování (GICHD) bylo předáno 1,5 miliónu Kč, určených na projekt práce psů, vyhledávajících miny v africké Angole.

16. Finanční humanitární pomoc boji proti šíření HIV/AIDS ve světě

Účastníci zasedání Rady ministrů EU pro rozvojovou spolupráci v nizozemském St. Gerlachu ve dnech 26. a 27. října 2004, jehož se zúčastnili i zástupci ČR, se dohodli na poskytnutí humanitárního příspěvku svých zemí k boji proti šíření HIV/AIDS ve světě. Tento boj se stal i jedním z cílů Deklarace tisíciletí (Millenium Development Goals), přijaté na summitu OSN v roce 2000. Česká republika proto poskytla v listopadu 2004 na boj proti HIV/AIDS ve světě finanční humanitární pomoc ve výši 3 milióny Kč prostřednictvím mezinárodní organizace UNAIDS.

17. Finanční humanitární pomoc Kambodži

Kambodžské království postihlo v roce 2004 dlouhotrvající suché počasí, nejhorší za posledních 10 let, jehož důsledkem byla ztráta 30 % úrody rýže. Česká republika poskytla v listopadu 2004 k řešení následků neúrody finanční humanitární pomoc ve výši 3,372 miliónů Kč. Pomoc byla předána prostřednictvím příslušného ZÚ Bangkok.

18. Finanční humanitární pomoc Srbsku a Černé Hoře prostřednictvím MV ČK

V důsledku předchozích ozbrojených konfliktů, zahájených během rozpadu bývalé Jugoslávie a zahrnujících později především oblast Kosovo, existuje v této oblasti tíživá humanitární situace. Z původního počtu 4.100 vnitřních přesídlenců pobývá mimo své domovy dosud jejich větší polovina (2.400). Republika Srbsko a Černá Hora se stala jednou z 11 priorit humanitárního působení Mezinárodního výboru Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jemuž se k této práci chronicky nedostává financí. Na humanitární výzvu MV ČK poskytla Česká republika této organizaci v listopadu 2004 finanční humanitární pomoc ve výši 2 milióny Kč na humanitární aktivity v Srbsku a Černé Hoře.

Přehled čerpání prostředků z VPS na humanitární pomoc v roce 2004

Země

Důvod poskytnutí pomoci

Období

Druh pomoci

Hodnota v Kč

Francie

záplavy

prosinec 2003 (hrazeno v roce 2004)

záchranářská

1 718 021

Írán

zemětřesení

leden-prosinec

záchranářská a materiální, obnova (usnesení vlády č. 35/2004)

14 918 834

KLDR

pomoc zdravotnictví

únor

materiální

153 654

Maroko

zemětřesení

únor

materiální

484 693

Afghánistán

pomoc repatriovaným uprchlíkům

duben- prosinec

obnova

4 837 813

Madagaskar

hurikán a cyklon

duben

finanční

492 560

KLDR

srážka vlaků s explozí

květen

materiální

2 750 000

Čad - Súdán

súdánští uprchlíci v oblasti Dárfúr

červen - srpen

finanční příspěvek UNHCR

3 600 000

Dominikánská republika

záplavy

červenec

finanční

500 000

Haiti

záplavy

červenec

finanční

500 000

Gruzie

záplavy

srpen

finanční

500 000

Tádžikistán

záplavy

srpen- listopad

finanční

800 000

Západní Afrika

invaze sarančat

září

finanční příspěvek FAO

1 000 000

Grenada *

hurikán Ivan

září

finanční

500 000

Jamajka

hurikán Ivan

září

finanční

500 000

Vých. a jv. Evropa

boj proti HIV/AIDS

listopad

materiální

983 000

Japonsko

zemětřesení

listopad

finanční

1 176 400

Angola

odminování

listopad

finanční příspěvek GICHD

1 500 000

UNAIDS

boj proti HIV/AIDS

listopad

finanční příspěvek UNAIDS

3 000 000

Kambodža

katastrofální sucho

listopad

finanční

3 372 000

Srbsko a ČH

postkonfliktní pomoc

listopad

finanční příspěvek MVČK

2 000 000

Čad - Súdán

súdánští uprchlíci v oblasti Dárfúr

listopad

finanční příspěvek UNHCR a WHO (usnesení vlády č. 1162/2004)

6 400 000

Celkem 51.186.975

Přiděleno na rok 2004 celkem 52 mil. Kč

Čerpání v %

98,44 %* Z důvodu problémů s účtem přijímatelské země byla částka 31.12.2004 vrácena zpět a nemohla být znovu odeslána ještě v roce 2004. Proto není částka 500.000 Kč započtena v tabulce v celkovém součtu za rok 2004.

.