Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rok 2005

 

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2005 vyčleněna ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka humanitární pomoc, částka ve výši 58 mil. Kč. Tato částka byla v průběhu roku dále navýšena o 100 mil. Kč, takže celková částka na humanitární pomoc v roce 2005 byla 158 mil. Kč.

Na poskytování humanitární pomoci Českou republikou do zahraničí byla pro rok 2005 vyčleněna ve státním rozpočtu v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka humanitární pomoc, částka ve výši 58 mil. Kč. Tato částka byla v průběhu roku dále navýšena o 100 mil. Kč, takže celková částka na humanitární pomoc v roce 2005 byla 158 mil. Kč. Navýšení o 100 mil. Kč bylo provedeno z položky Vládní rozpočtová rezerva na následující humanitární pomoc:

• Usnesením vlády č. 93 ze dne 19. ledna 2005 bylo v souvislosti s událostmi v jihovýchodní Asii uvolněno 25 mil. Kč.
• Usnesením vlády č. 1164 ze dne 7. září 2005 bylo na humanitární pomoc Spojeným státům americkým v souvislosti s odstraňováním následků hurikánu Katrina uvolněno 25 mil. Kč.
• Na humanitární pomoc jižní Asii v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8.10.2005 bylo usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1336 vyčleněno 25 mil. Kč a usnesením vlády ze dne 26. října 2005 č. 1394 15 mil. Kč.
• K odstranění škod způsobených říjnovým hurikánem ve střední Americe schválila vláda dne 16. listopadu 2005 usnesením č. 1504 poskytnutí finanční humanitární pomoci Mexiku a Kubě v celkové výši 10 mil. Kč, z čehož je 5 mil. Kč určeno pro Mexiko a 5 mil. Kč pro Kubu.

Humanitární pomoc financovanou z kapitoly VPS poskytuje Česká republika "podle naléhavosti situace státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit utrpení a ztrátám na životech a zdraví" (usnesení vlády č. 153/1995). V souladu se Zásadami pro poskytování zahraniční spolupráce po vstupu ČR do EU (usnesení vlády č.302/2004) je v pravomoci ministra zahraničních věcí rozhodnout o poskytnutí jednorázové humanitární pomoci do výše 5 mil. Kč pouze na základě posouzení konkrétní situace. O poskytnutí pomoci nad 5 mil. Kč rozhoduje vláda.

Výše poskytnuté humanitární pomoci byla ovlivněna ničivým zemětřesením a následnými vlnami tsunami v jihovýchodní Asii koncem prosince 2004. Česká republika se zapojila bezprostředně po oznámení katastrofy do úsilí mezinárodního společenství o zmírnění následků této události a o obnovu postižených území. Prostředky byly použity prostřednictvím dětského fondu OSN UNICEF, jako materiální humanitární pomoc Srí Lance, Indonésii a Thajsku, na projekty nevládních organizací v Indii a Indonésii, na vyslání policejních expertů k identifikaci těl obětí v Thajsku, jako potravinová pomoc Indonésii v rámci Světového potravinového programu (WFP), jako finanční příspěvek UN Volunteers a jako podpora zapojení českých dobrovolníků.

Významnou humanitární pomocí ČR byla pomoc Spojeným státům americkým v souvislosti s odstraňováním následků hurikánu Katrina z počátku září 2005 (25 mil. Kč). Dne 19.9.2005 byla ukončena přeprava materiální HP ve formě 24 000 ks přikrývek, 600 lehátek a 14 velkých stanů prostřednictvím leteckého kyvadlového mostu NATO z Prahy do Ramsteinu a dále do USA v celkové hodnotě 5 mil. Kč. V současné době je v úzké součinnosti se ZÚ Washington prováděn výběr projektů (náměty projektů jsou předloženy pro státy Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama) v celkovém finančním objemu 10,577 mil. Kč.

Rozsahem největší humanitární pomocí ČR v roce 2005 byla humanitární pomoc jižní Asii v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8.10.2005. ČR poskytla pomoc Pákistánu jako jedna z prvních zemí bezprostředně po zemětřesení. Celkem vláda vyčlenila pro Pákistán 110 mil. Kč, z toho v gesci MZV bylo 65 mil. Kč.
Uskutečnila se mise záchranné jednotky ČR, která působila v Pákistánu (Rawal Kot) v období 13.10.-2.11.2005. Jednotka byla složena se ze 14 zdravotníků (9 TraumaTeam Brno, 5 vojenští lékaři z Hradce Králové) a 11 příslušníků MV. Provedla více než 800 chirurgických ošetření (včetně 20 složitých operací). Na místě zanechala jako dar pákistánské straně vybavení malé polní nemocnice za 6,8 mil. Kč.
Část materiální HP byla přepravena kamiony do Ramsteinu (základna NATO) dne 18.10.2005 a odtud letadly NATO do Pákistánu. Zásilka obsahovala chirurgický materiál, obvazový materiál, Augmentin, Aquasteril, spací pytle.
Bylo poskytnuto 25 stanů s vnitřním vytápěním do složitých klimatických podmínek v hodnotě 9,9 mil. Kč, zásilka byla zaslána speciálem 1.11.2005 do Pákistánu.
Byl přislíben příspěvek 12,5 mil. Kč (7,5 mil. Kč pro UNHCR a 5 mil. Kč pro WFP) na donorské konferenci v Ženevě dne 26.10.2005.
Dne 16.11.2006 byla přepravena do Pákistánu speciálem ministra zahraničních věcí materiální HP za 8,3 mil. Kč (prostředky na úpravu vody Aquasteril, Aquatabs, přikrývky, zdravotnický materiál).
Dne 20.12.2005 bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení na projekty humanitární pomoci pro Pákistán, zejména obnovy objektů a zařízení zničených nebo poškozených v důsledku zemětřesení dne 8. října 2005.
Zbylé částky (35 mil. Kč) byly v gesci MV (na humanitární evakuaci zdravotně postižených obyvatel MEDEVAC 10 mil. Kč) a MO na pobyt vojenských lékařů a příspěvek na leteckou dopravu NATO 35 mil. Kč). Dne 2.11.2005 byl přepraven do Pákistánu personál vojenské polní nemocnice (30 osob), který bude působit v cílovém místě v Pákistánu po dobu do 60 dnů v rámci nizozemské polní nemocnice (MO financuje částkou 15 mil. Kč). Mimo rozpočet na HP hradila vláda čtyři lety speciálu TU 154 (každý let cca 1,5 mil. Kč) 13.10., 18.10., 1.11. a 16.11.2005.

Dále byla během roku 2005 poskytnuta humanitární pomoc na následující účely: obětem teroristického útoku v Beslanu (11,9 mil. Kč), Švédskému království pro odstranění následků silné vichřice v lednu 2005 (800 tis. Kč), Tádžikistánu pro odstranění následků přívalových dešťů (500 tis.), Chile na odstranění následků požáru v chilském národním parku Torres del Paine (4,5 mil. Kč), Gruzii po rozsáhlých záplavách v dubnu 2005 (2 mil. Kč), Rumunsku v důsledku povodní, které způsobily rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy (6,5 mil. Kč), Bulharsku v důsledku letních záplav (5 mil. Kč), Srbsku a Černé Hoře v důsledku povodní (200 tis. Kč), Nigeru na odstranění následků hladomoru (5 mil. Kč), Guatemale a Salvadoru na odstranění následků hurikánu Stan (4,6 mil. Kč), Libyi na akční plán EU proti HIV/AIDS (1,5 mil. Kč).

Přehled humanitární pomoci poskytnuté ČR do zahraničí v roce 2005

V tabulce jsou uvedeny oblasti, do kterých byla humanitární pomoc poskytnuta, příčiny (typy katastrof), období, ve kterém události vznikly, finanční závazky na poskytnutí humanitární pomoci vyčleněné ve státním rozpočtu v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa a uvolněné do rozpočtové kapitoly MZV (celkem 158 000 tis. Kč) a čerpání finančních prostředků k 15.12.2005 (celkem 125 900 tis. Kč).

Oblast

Příčina

Období

Finanční závazek

k 15.12.2005

(tis. Kč)

Čerpání

k 15.12.2005

(tis. Kč)

Tádžikistán

záplavy

srpen 2004

500

500

Rusko

(Beslan)

teroristický útok

na školu

září 2004

6 780

6 340

Jihovýchodní Asie

zemětřesení, tsunami

prosinec 2004

29 470

29 220

Švédsko

sněhové bouře

leden 2005

800

800

Gruzie

záplavy

duben 2005

2 000

2 000

Chile

požár v národním

parku

duben 2005

4 500

4 350

Srbsko

a Černá Hora

záplavy

duben 2005

200

200

Rumunsko

záplavy

květen, červenec

2005

6 500

4 610

Bulharsko

záplavy

červen, červenec

2005

5 500

1 460

Niger

sucho, hladomor

srpen 2005

5 000

5 000

USA

hurikán Katrina

září 2005

15 650

15 220

Libye

akční plán EU

HIV/AIDS

září 2005

1 500

0

Jižní Asie

(Pákistán)

zemětřesení

říjen 2005

65 000

46 600

Guatemala

hurikán Stan

říjen 2005

2 300

2 300

Salvador

hurikán Stan

říjen 2005

2 300

2 300

Mexiko

hurikán Wilma

říjen 2005

5 000

5 000

Kuba

hurikán Wilma

říjen 2005

5 000

0

Celkem

158 000

125 900.