Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

 

Den Afriky

Na 25. května připadá Mezinárodní den Afriky (Africa Day - Wikipedia). Je příležitostí k uvědomění si pestrosti africké kultury, přírody a dalších, ale také historie a současnosti 10 Things to… více ►

Na otázky Českého rozhlasu k obnově Ukrajiny a směřování české rozvojové spolupráce a humanitární pomoci odpovídal Petr Gandalovič, ředitel ORS MZV

cr_1

V reakci na probíhající válku na Ukrajině a rostoucí humanitární a environmentální krizi, kterou invaze Ruska vyvolala, přehodnocují státy i mezinárodní organizace své strategie a zaměření… více ►

V Bruselu jednají ministři pro rozvoj o uprchlické a potravinové krizi vyvolané válkou na Ukrajině

thumb

Formální zasedání ministrů pro rozvoj (FAC/DEV) se uskutečňuje zpravidla jednou za půl roku. Za předsednictví Francie proběhne 20. května (za českého se předpokládá 28. listopadu). Hlavním… více ►

Pozvánka: Seminář k nástrojům Partnerství ČR s UNDP - 16. 6. 2022

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR a UNDP Istanbul Regional Hub si Vás dovolují pozvat na seminář k možnostem podpory projektů s využitím nástrojů Partnerství České republiky… více ►

Již šestý ročník Cen SDGs zahájil výzvou k podávání přihlášek projektů

thumb

Ceny SDGs, pořádané společností ASO, představují unikátní projekt, který přispívá k povědomí veřejnosti a aktivnímu přístupu společnosti k naplňování Cílů udržitelného rozvoje, na kterých se v… více ►

Vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru Nakládání s přírodními zdroji - voda a sanitace (BaH) - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol s výsledky otevírání obálek s nabídkami na vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru Nakládání s přírodními zdroji - voda a sanitace (BaH). Jedna… více ►

Vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru inkluzivní sociální rozvoj v Moldavsku - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje protokol s výsledky otevírání obálek s nabídkami na vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru inkluzivní sociální rozvoj v Moldavsku. Jedna obdržená nabídka… více ►

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení prioritního sektoru programu ZRS sociální rozvoj (včetně vzdělávání, sociálních a zdravotnických služeb) – Etiopie“.

Světový den země a český příspěvek „Zelené diplomacii“ v rozvojovém světě

thumb

Na datum 22. dubna připadá Den země. Tento ekologicky motivovaný mezinárodní svátek, který je koordinován organizací Earth Day Network, má za cíl upozornit na dopady ničení životního prostředí a… více ►

Česká republika podporuje koncept aktivního stárnutí v Moldavsku a přispívá na realizaci projektu „Digitální schopnosti spojují generace“

thumb

Senioři žijící ve venkovských lokalitách patří v Moldavsku, stejně jako například i v Česku, k ohroženým skupinám obyvatel. Je to dáno často horší dostupností služeb a zdravotní péče, ale také… více ►

Česko v Moldavsku pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám

thumb

V Moldavsku prozatím státní instituce neposkytují adekvátní podporu osobám s poruchami autistického spektra či jinými genetickými poruchami, ani jejich blízkým. Služby a pomoc nabízí především… více ►

WASH projekt realizovaný v Etiopii

thumb

Dostupnost pitné vody a udržitelné nakládání s odpady je jednou z klíčových priorit Česka, kterou realizuje v afrických zemích. Zde je právě nedostatek vody, a to nejen pitné, a také nešetrné… více ►

Česká republika pomáhá s následky ruské invaze na Ukrajinu

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu bylo již nuceně vysídleno přes 4 miliony obyvatel. Přes 1,8 mil pak odešlo do okolních zemí či dále. Jednou ze zemí, kam uprchlíci míří, je Moldavsko, které je… více ►

Podpora rozvoje moderního zemědělství v Zambii

thumb

Západní provincie v Zambii patří mezi nejchudší v zemi. Je to dáno především nízkou rozvinutostí zpracovatelského průmyslu. Díky svému potenciálu, především pro zemědělský sektor, je toto území… více ►

Inovace v gruzínském pěstitelství díky podpoře České rozvojové agentury

thumb

V oblastech Gruzie postupně dochází k transformaci hospodářství. Vlivy, jako rozdělení bývalého Sovětského svazu, válečné konflikty, nestabilita v některých regionech a podobně, způsobují útlum… více ►

Světový den vody

thumb

Česko pomáhá ve světě v oblastech, které patří mezi silné stránky našeho průmyslu a společnosti. V zemích, se kterými nás pojí rozvojová spolupráce, jde obecně o posílení občanské společnosti,… více ►

Informace pro osoby z Ukrajiny hledající pomoc v Česku

thumb

Pro snazší orientaci pro osoby mířící z Ukrajiny na západní hranice s evropskými státy zveřejňujeme mapu vytíženosti jednotlivých hraničních přechodů. Pro osoby z Ukrajiny, které hledají v Česku… více ►

Humanitární dotace k naléhavé pomoci Ukrajině - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje mimořádnou dotační výzvu na projekty humanitární pomoci Ukrajině. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 8. dubna, 14:00 hodin. více ►

Informace pro zájemce o pomoc Ukrajině

thumb

Souhrnné informace pro veřejnost o možnostech poskytování pomoci Ukrajině a uprchlíkům přicházejícím do Česka a dalších zemí. Nabízíme kontakty na veřejné instituce i neziskové organizace a… více ►

.