Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

Stránky zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci jsou rozděleny do následujících podkapitol:

Slavnostní vyhlášení cen SDGs

V rámci vyhlášení Cen SDGs a týdne pro udržitelný rozvoj se v Praze otevřou zahrady Černínského paláce. Na programu budou Hry za lepší svět i autorské čtení Báry Nesvadbové více ►

Česko v Moldavsku pomáhá dětem s poruchami autistického spektra a jejich rodinám

V Moldavsku prozatím státní instituce neposkytují adekvátní podporu osobám s poruchami autistického spektra či jinými genetickými poruchami, ani jejich blízkým. Služby a pomoc nabízí především… více ►

Světový humanitární den 2021

Světový humanitární den slavíme každoročně 19. srpna – ve výroční den pumového útoku na ústředí OSN v Bagdádu. Světový humanitární den 2021 má téma: v závodě s klimatickou krizí nenechat… více ►

Snižování rizika katastrof a odolnost

Snižování rizika katastrof, připravenost a odolnost patří mezi hlavní tematické priority humanitárního úsilí České republiky v zahraničí. Zaměřujeme se na ně v rámci obnovy po přírodních… více ►

Jak moc v pořádku je být zkraje zmaten, zahlcen a nevědět si rady?

thumb

O svém ročním působení v roli Dobrovolníka OSN v Gruzii při UNDP píše Jonáš Háger. Na pozici Development, Diversity and Inclusion Associate byl vybrán v roce 2020 a spolu s osmi dalšími českými… více ►

Česká rozvojová agentura podporuje v Bosně a Hercegovině rozvoj komerční meteorologie

S podporou dotačního Programu B2B České rozvojové agentury zahájila české společnost Meteopres, s. r. o. projekt, jehož hlavním cílem je rozvíjet v cílovém regionu soukromý meteorologický sektor,… více ►

UNDP a podpora ekoturistiky v Bosně a Herzegovině

Rok 2020, stejně jako v jiných odvětvích, byl pro turistický ruch těžký. Rozvojový program OSN (UNDP) se rozhodl přispět k posílení turistiky formou podpory expertise on demand. více ►

Česká republika pomáhá Tunisku

Tunisko čelí zhoršení pandemie COVID-19, které přesahuje kapacity místního zdravotnictví a komplikuje též turistickou sezónu. Česká republika proto poskytla Tunisku materiální pomoc a zařadila je… více ►

Evaluace zemědělství Zambie - závěrečná zpráva

MZV publikuje závěrečnou zprávu z vyhodnocení víceletého rozvojového projektu Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů (Zambie). Vyhodnocení prováděl… více ►

Inkluzivní vzdělávání v Etiopii

thumb

Podpora obzvláště zranitelných skupin lidí – ať již z důvodu etnického původu, pohlaví nebo postižení – patří mezi priority české zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci… více ►

Česká republika zareagovala na žádost Litvy o rychlou pomoc

V souvislosti s přílivem uprchlíků přes hranice s Běloruskem požádala Litva prostřednictvím Mechanismu civilní ochrany EU o materiální, finanční i expertní pomoc. ČR nyní poskytne vybavení pro… více ►

Závěrečné setkání s mladými dobrovolníky OSN 2020

thumb

V pondělí 19. července 2021 se v prostorách Černínského paláce MZV uskutečnilo závěrečné setkání s mladými českými dobrovolníky OSN (United Nations Volunteers, UNV), kteří působili v agenciích… více ►

Shrnujicí přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR 2020

V návaznosti na schválení dokumentu "Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2020" vládou připravilo MZV stručný shrnující přehled celkového… více ►

Výroční zpráva Programu Dobrovolníci OSN za rok 2020

thumb

Program Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers, UNV) je spravován Rozvojovým programem OSN (UNDP) a jeho smyslem je přispět ke globálnímu rozvoji skrze dobrovolnictví a podporovat hodnoty… více ►

Plán ZRS ČR na rok 2022

Usnesením vlády č. 535 z 14. června 2021 byl schválen Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2022 s výhledem financování do roku 2024. V roce 2022 bude na ZRS ČR v gesci MZV a České… více ►

Maastrichtská deklarace 2030+

thumb

Na začátku tohoto týdne byl zahájen 18 měsíční proces přípravy nové evropské deklarace ke vzdělávání v globálních souvislostech. Proces má za cíl podnítit hlubší politickou diskusi a závazky ke… více ►

Evropské rozvojové dny 2021

Již od roku 2006 organizuje Evropská komise Rozvojové fórum, jehož součástí jsou Evropské rozvojové dny (EDD). Cílem je přivést dohromady aktéry z různých členských zemí a sektorů, ke sdílení… více ►

České inovace pomáhají lidem i životnímu prostředí prostřednictvím Rozvojového programu OSN

thumb

Ochrana životního prostředí, udržitelné nakládání s přírodními zdroji nebo snižování rizika a dopadů přírodních katastrof - to jsou témata, kterým se věnují projekty podpořené českým svěřeneckým… více ►

ČR se zúčastnila Civil Society Days OECD

thumb

Náměstek ministra zahraničních věcí p. Martin Tlapa zastupoval ČR dne 4. června 2021 na prestižním fóru OECD pro dialog s občanskou společností. více ►

.