Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

 

Humanitární diplomacie

V rámci českého předsednictví v Radě EU patří mezi priority v humanitární oblasti také humanitární diplomacie. Jejím cílem je předcházet humanitárním krizím a mobilizovat mezinárodní odezvu. více ►

Výběrové řízení na místo Externí referent/ka pro dílčí aktivity rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo Externí referent/ka na Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci na Ministerstvu zahraničních věcí. více ►

Nové trendy a výzvy v poskytování humanitární pomoci ve světle konfliktu na Ukrajině

thumb

Evropská platforma humanitárních organizací VOICE (Voluntary Organisations in Cooperation in Emergencies) ve spolupráci se svou českou členskou organizací – Fórem pro rozvojovou spolupráci… více ►

Česká IT řešení pro gruzínské zdravotnictví

thumb

Gruzie se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů především ve venkovských oblastech. Zajištění primární zdravotní péče v celé zemi je prioritou gruzínské vlády. Vedle dostatečného počtu… více ►

Světový humanitární den

thumb

Každý rok 19. srpna slavíme Světový humanitární den. Účelem Světového humanitárního dne je zvýšit povědomí o nelehkém osudu civilistů na celém světě, kteří se ocitli v konfliktu, a také uctít a… více ►

Podpora využití biomasy v Zambii

thumb

Zambie je vnitrozemský stát regionu jižní Afriky, bohatý na přírodní zdroje (zemědělská půda, nerostné suroviny, vodní zdroje, lesy). Přesto pouze 4,4 % venkovského obyvatelstva Zambie má přístup… více ►

Česká IT řešení pro gruzínské zdravotnictví

thumb

Gruzie má dlouhodobě nedostatek lékařů především ve venkovských oblastech. Zajištění primární zdravotní péče v celé zemi je prioritou gruzínské vlády. Vedle dostatečného počtu praktických lékařů… více ►

Prezentace priorit CZ PRES ve Výboru pro rozvoj Evropského parlamentu

thumb

Dne 12. července 2022 politický náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák představil ve Výboru pro rozvoj (DEVE) Evropského parlamentu priority českého předsednictví v rozvojové a humanitární… více ►

Světový den spolupráce

thumb

Na první sobotu v roce připadá Světový den spolupráce OSN. Tento rok připadá Světový den spolupráce na 2. července a nese se v duchu „Společně budeme obnovovat lépe“. více ►

Přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2021

thumb

Na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MZV a České rozvojové agentury bylo v roce 2021 vynaloženo přes 758 mil. Kč, na humanitární pomoc 144 mil. Kč. V přiloženém přehledu se můžete seznámit… více ►

Challenge Fund 2022: Přihlášky jsou otevřené

thumb

Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN s radostí oznamuje, že byla otevřena výzva pro přihlášky do Challenge Fund 2022. více ►

20. červen – Světový den uprchlíků

thumb

V roce 2000 vyhlásila OSN 20. červen Světovým dnem pro uprchlíky. Tento den je datem, kdy řada organizací spojí síly za důležitý cíl zvýšit povědomí mezi veřejností a zasadit se o práva uprchlíků… více ►

Summit Světových škol 2022

thumb

Další ročník konference pro žáky, učitele i širokou veřejnost letos proběhl znovu naživo. 15. 6. v DOX. více ►

Plán zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2023

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení prioritního sektoru programu ZRS Inkluzivní sociální rozvoj / Zdravotnictví – Kambodža"

Světový den životního prostředí – 5. června

thumb

Světový den životního prostředí každoročně připomíná důležitost ochrany přírody, živočichů, udržitelného nakládání se zdroji i odpady, a také snižování rizika dopadů přírodních katastrof. Letošní… více ►

ČR daruje Zambii půl milionu vakcín Pfizer

thumb

Dne 30. května 2022 proběhla první dodávka vakcín Pfizer, které ČR daruje Zambii. více ►

Vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru Nakládání s přírodními zdroji - voda a sanitace (BaH) - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení jedné obdržené nabídky na vyhodnocení projektů v oblasti vody a sanitace v Bosně a Hercegovině. více ►

Vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru inkluzivní sociální rozvoj v Moldavsku - protokol hodnotící komise

Ministerstvo zahraničních věcí publikuje protokol hodnotící komise z posouzení jedné obdržené nabídky na vyhodnocení projektů v sektoru inkluzivního sociálního rozvoje v Moldavsku. více ►

.