Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

 

Úspěchy česko-gruzínské rozvojové spolupráce

thumb

Gruzie patří tradičně mezi prioritní země české rozvojové spolupráce. Prostřednictvím České rozvojové agentury a zastupitelského úřadu Česka v Tbilisi jsou realizovány projekty, které významně… více ►

Rovné příležitosti a zapojení na trh práce pro osoby se změněnou pracovní schopností v Kambodži

Zapojení osob se zdravotním omezením na trh práce je problematické v řadě rozvojových zemí. Kambodža je v tomto směru postižena více, než okolní země, jako například Thajsko, nebo Vietnam. S… více ►

Výstavba malých vodních elektráren v Zambii

Stejně jako dnes Evropa, se také státy Afriky potýkají s nedostatkem energie potřebné nejen pro domácnosti, ale rovněž pro rozvoj ekonomiky. V Zambii, Rwandě a Ugandě je energetika identifikována… více ►

Mezinárodní den lidské solidarity

Na období Adventu připadá hned několik významných mezinárodních svátků, spojených s lidskou solidaritou, dobrovolnictvím a lidskými právy. více ►

Vyhodnocení GRV a osvěta - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení dotačního programu Globální rozvojové vzdělávání a osvěta veřejnosti". Vyhodnocení se týká… více ►

Pětistranné memorandum o ochraně unikátní oblasti Aragvi v Gruzii

thumb

Česko již řadu let rozvíjí spolupráci s Gruzií v oblasti podpory venkova a udržitelného nakládání s přírodním bohatstvím. Jednou z podoblastí této spolupráce je pomoc s udržitelným rozvojem… více ►

Dětský fond OSN (UNICEF) oslavil 75 let svého působení

11. prosince oslavil UNICEF 75. výročí od svého vzniku. Při té příležitosti představujeme působení UNICEF v Česku a spolupráci české vlády i veřejnosti s UNICEF ve prospěch dětí v celém světě.… více ►

Pomoc samoživitelkám z Mali

thumb

Konflikty, sucho, povodně, vysídlení, nerovné postavení žen. To vše je realita současného Mali, která dopadá nejhůře na ty nejohroženější-matky samoživitelky, děti a další ohrožené skupiny. Podle… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" v roce 2022 více ►

Projekt na zlepšení podmínek pro děti s poruchou autistického spektra v Gruzii

Včasná identifikace poruchy autistického spektra (ASD) a dostupnost náležité péče a služeb pro osoby s ASD je klíčem ke zlepšení situace nejen dětí s touto diagnózou, ale také jejich rodin, které… více ►

Summit „Nutrition for Growth“ 2021

Přes 3 mld. lidí na naší planetě nemá přístup k zdravotně nezávadným potravinám a téměř 900 mil. z nich trpí podvýživou. Jde o globální problém, který se dotýká celého světa, ale je nejvíce… více ►

Česko pomáhá Mali

thumb

Mali se dlouhodobě potýká s humanitární krizí. 1/3 obyvatelstva, bezmála 6 mil. Lidí, potřebuje humanitární pomoc, z nichž téměř 1 mil. trpí hladem a na 400tis. jsou uprchlíky. Situaci ztěžuje… více ►

Metodika ZRS ČR

Metodika zahraniční rozvojové spolupráce ČR je zastřešujícím dokumentem, který zakotvuje hlavní role a úkony v rámci projektového cyklu uplatňovaného při realizaci rozvojových a humanitární… více ►

Rozšiřování studijních oborů v Kambodži

Kambodžský zdravotní systém je dobře technologicky vybavený, avšak chybí mu kvalifikovaní technici, kteří by zajistili servis a opravy zdravotnické techniky. V návaznosti na rozvojové projekty,… více ►

Podzimní včelařský veletrh BageBee v Tbilisi

V Gruzii patří včelařství k jedné z nejvýdělečnějších zemědělských aktivit. Česká rozvojová agentura zde proto už od roku 2016 podporuje projekt udržitelného včelařství, jehož cílem je přispět ke… více ►

Humanitární dotace 2022 - vyhlášení

MZV ČR vyhlašuje dvě dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2022. Žádosti budou předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna, 14:00 hodin. více ►

Zahájení projektu poskytování sociálně zdravotních služeb s využitím telemedicíny v Moldavsku

Cílem projektu realizovaného Charitou ČR je ulehčit přetíženému systému sociální péče a služeb a zároveň posílit prevenci a dostupnost pomoci. Telemedicínské konzultace budou poskytovány do roku… více ►

Zahájení prvního projektu delegované spolupráce EU v Gruzii

V prostorách velvyslanectví ČR v Tbilisi byl podpisem příslušných smluv dne 10. 11. 2021 zahájen projekt delegované spolupráce EU „Posilování sociální ochrany v Gruzii“. Tento… více ►

České inovace na pomoc Zambii v boji s klimatickými změnami

thumb

Zambie je další zemí afrického kontinentu, kde česká řešení pomáhají při řešení cílů udržitelného rozvoje. Země se potýká s dopady klimatických změn, které se odrážejí nejen v oblasti životního… více ►

.