Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

 

INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ V MOLDAVSKU

MZV ČR publikuje závěrečnou zprávu z vyhodnocení dvou projektů programu ZRS v prioritním sektoru INKLUZIVNÍ SOCIÁLNÍ ROZVOJ V MOLDAVSKU, kterou provedla společnost 4G eval, s.r.o. Zpráva je… více ►

NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI - VODA A SANITACE (BOSNA A HERCEGOVINA)

MZV ČR publikuje závěrečnou zprávu z vyhodnocení tří projektů programu ZRS v prioritním sektoru NAKLÁDÁNÍ S PŘÍRODNÍMI ZDROJI - VODA A SANITACE (BOSNA A HERCEGOVINA), kterou provedla společnost… více ►

Český projekt na záchranu významné vodní plochy v Etiopii

thumb

Awasa (amharsky አዋሳ ሐይቅ ) je jezero ležící v bezodtokové pánvi v Etiopii. Nachází se na hlavním zlomu Etiopského příkopu, 200 km jižně od Addis Abeby. Jezero je dlouhé 16 km a 9 km široké, má… více ►

Nové projekty Challenge Fondu pro rok 2022/2023

thumb

Česko je zapojeno do řady mezinárodních organizací, jejichž součástí je rovněž financování inovativních a unikátních projektů, využívajících české know-how, přinášející zlepšení, zavádějí nové… více ►

ZVÝŠENÍ KAPACIT A EFEKTIVITY GRUZÍNSKÉ KYNOLOGICKÉ SLUŽBY

MZV ČR publikuje závěrečnou zprávu z vyhodnocení projektu ZVÝŠENÍ KAPACIT A EFEKTIVITY GRUZÍNSKÉ KYNOLOGICKÉ SLUŽBY, kterou provedla společnost EVASCO s.r.o. Zpráva je zpracována v českém jazyce. více ►

Česko podporuje ukrajinskou iniciativu na pomoc africkým zemím

thumb

Vodní elektrárny v Africe – česká řešení

thumb

Věděli jste že…podíl obnovitelných zdrojů v Česku má do roku 2030 vzrůst na 22 %, zatímco například v Ugandě má vláda za cíl, aby do 2030 98% populace mělo přístup k elektřině a aby 90%… více ►

Mezinárodní den lidské solidarity

thumb

20. prosinec je Mezinárodním dnem solidarityTento mezinárodní den vyhlásila OSN poprvé v roce 2006 (ZDE), na oslavu naší jednoty a rozmanitosti a ke zvýšení povědomí o důležitosti solidarity mezi… více ►

Jednání vrchních ředitelů pro rozvoj v Praze

Dne 16. prosince proběhlo v Praze zasedání vrchních ředitelů pro rozvoj. Na programu byla realizace projektů na podporu globální konektivity, pokračující pomoc Ukrajině a klimatická odolnost v… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích v roce 2023 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol v rozvojových zemích" v roce 2023 více ►

Humanitární mise do Súdánu

Ve dnech 4. – 9. prosince Ministerstvo zahraničních věcí se Světovým potravinovým programem uspořádalo humanitární misi členských států EU do Súdánu. více ►

MZV ČR vyhlašuje tři dotační výzvy na projekty humanitární pomoci pro rok 2023

Ve všech třech výzvách budou žádosti předkládány elektronicky v dotačním systému www.mzv.grantys.cz do 17. ledna 2023, 14:00 hodin. více ►

Dnes slavíme Mezinárodní den dobrovolníků

thumb

Mezinárodní den dobrovolníků vyhlásila Organizace spojených národů na 5. prosince a mnoho organizací tak k této příležitosti pořádá kampaně či oslavy. Smyslem Mezinárodního dne dobrovolníků je… více ►

Příležitosti pro zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce

thumb

Pro dosažení cílů udržitelnosti, SDGs, je výhledově stále více potřeba zapojení soukromých zdrojů. Zdaleka ne pouze finančních, ale také lidských, expertních či technologických. Česko si výzvy,… více ►

Mosty pro Ukrajinu

Ustupující ruské invazní jednotky za sebou na Ukrajině doslova boří mosty. Na pomoc při obnově zničených území přispívá rovněž Česko. Ministerstvo zahraničních věcí, ve spolupráci se Správou… více ►

Globální index hladu na programu Evropského parlamentu

thumb

15. listopadu od 9 do 10:30 hod. proběhla v Evropském parlamentu v Bruselu panelová diskuse k představení Globálního indexu hladu 2022. Akci pořádala Alliance2015, sdružení evropských… více ►

Klimatická konference Organizace spojených národů

thumb

V egyptském Šarm-aš_Šajchu od 6. listopadu probíhá Konference OSN o změně klimatu v roce 2022, častěji označovaná jako Konference smluvních stran UNFCCC nebo COP27. Konference se koná každoročně… více ►

Globální vzdělávání v přijaté Dublinské deklaraci

thumb

Ve dnech 3.-4. listopadu se v Dublinu uskutečnil Kongres ke globálnímu vzdělávání, v rámci něhož byla přijata Dublinská deklarace ke globálnímu vzdělávání do roku 2050; více zde: https://www.gene… více ►

Malé lokální projekty v roce 2021

Malé lokální projekty (dále jen „MLP“) jsou nástrojem dvoustranné rozvojové spolupráce ČR v gesci MZV ČR. Cílem MLP je podpořit rozvojové aktivity menšího rozsahu lokálních subjektů… více ►

.