Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční rozvojová spolupráce

 

Česká republika projevuje solidaritu s lidmi v málo rozvinutých zemích a cítí svůj díl zodpovědnosti na řešení globálních problémů, které do značné míry souvisejí s chudobou. Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) je plnohodnotnou součástí zahraniční politiky ČR a přispívá k naplňování jejích cílů.

Strategickým cílem české rozvojové politiky je odstraňování chudoby a podpora bezpečnosti a prosperity prostřednictvím efektivního partnerství, které umožní chudým a málo rozvinutým zemím realizovat jejich rozvojové cíle. Výchozí bod představují Rozvojové cíle tisíciletí (Millennium Development Goals – MDGs). Klíčový stimul pro rozvoj představují demokratické formy vládnutí, udržitelný ekonomický růst, zapojování rozvojových zemí do mezinárodního obchodu, sociální rozvoj a péče o životní prostředí.

Poskytováním rozvojové pomoci přispívá ČR k zajištění bezpečnosti a stability na globální úrovni i k předcházení konfliktů na regionální a lokální úrovni, omezení nežádoucí migrace, bezpečnosti v oblasti životního prostředí, podpoře demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a posilování právního státu.

 

Vyhodnocení tří environmentálních projektů v Etiopii - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění zakázky malého rozsahu nad 500 tisíc Kč na vyhodnocení tří environmentálních projektů, realizovaných v tematické oblasti Zemědělství s rozvoj venkova v… více ►

Fórum udržitelného rozvoje 2023

Témata udržitelného rozvoje se dostávají do popředí zájmu nejen vlád, ale i občanů všech zemí světa. Příležitostí dozvědět se víc o tom, jak můžeme sami k udržitelnému rozvoji přispívat, je Fórum… více ►

Důstojný život pro lidi se změněnými pracovními schopnostmi

thumb

V Moldavsku působí řada českých subjektů. Například CharitaČR už od roku 2004. Zaměřuje se především na rozvoj zdravotnictví a zvyšování dostupnosti a kvality péče, z velké části ve venkovských… více ►

Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023 - protokol hodnotící komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání hodnotící komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce… více ►

Podpora odborného vzdělávání v Kambodži

Česko dlouhodobě podporuje rozvoj odborného a specializovaného vzdělávání v Kambodži, která je jednou z prioritních zemí české rozvojové spolupráce. více ►

Vyhodnocení prioritního sektoru Inkluzivní sociální rozvoj / vzdělávání (Kambodža) - protokol hodnotící komise

Vyhodnocení komplexního projektu „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku a Gruzii 2020–2022“ - protokol hodnotící komise

Vyhodnocení projektu "Podpora včasné diagnostiky, prevence a léčby onkologických onemocnění v Gruzii“ - protokol hodnotící komise

Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce 2023 - protokol obálkové komise

MZV ČR publikuje po příslušném schválení protokol ze zasedání obálkové komise k žádostem o dotaci v rámci programu "Posilování kapacit veřejných vysokých škol na Ukrajině a v Moldavsku v roce… více ►

Podporujeme zranitelné skupiny i v Česku

thumb

Věděli jste že…? - česká rozvojová spolupráce nemíří výhradně do zahraničí? Některé aktivity realizujeme také v Česku, například ve formě podpory šíření povědomí o globálních tématech a… více ►

CYBERVAC

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR spustilo v rámci rozvojové spolupráce program, jehož cílem je posílení kybernetické bezpečnosti v nízko a středně příjmových zemích. Zároveň tím posílení naší… více ►

Podpora soukromého sektoru v rozvoji – seminář ve Vilniusu

Ve Vilniusu se 4. dubna uskutečnil seminář k perspektivě zapojování soukromého sektoru do rozvojové spolupráce. Pořádající litevské Ministerstvo zahraničních věcí pozvalo vedle odborníků z… více ►

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení tří environmentálních projektů v rámci prioritního sektoru Zemědělství a rozvoj venkova v Etiopii

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně… více ►

Peer review ZRS ČR: hodnotitelský tým OECD, Itálie a Irska v Praze

V týdnu 27.-31.3.2023 realizuje hodnotitelský tým OECD, Itálie a Irska v Praze sérii rozhovorů a diskusí s různými aktéry zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR. S experty… více ►

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení komplexního projektu Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství v Zambii

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně… více ►

Evropské humanitární fórum

eu

V Bruselu se podruhé konalo Evropské humanitární fórum, zaměřené na největší výzvy spojené s poskytováním humanitární pomoci. Jednání Fóra bylo zahájeno v pondělí 20. března a různé kulaté stoly,… více ►

Humanitární pomoc v průběhu roku 2023

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení prioritního sektoru Inkluzivní sociální rozvoj / vzdělávání (Kambodža)

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně… více ►

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnoceni komplexního projektu „Posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku a Gruzii 2020–2022“

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně… více ►

.