Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program obnovy kulturního dědictví Iráku

 

Ministerstvo zahraničí spolupřipravilo program obnovy v celkové výši 10 milionů korun. Součástí materiálu schváleného vládou ČR byly i dva konkrétní projekty: vzdělávací cyklus pro specialisty a pomoc při záchraně rukopisných památek Národní knihovny v Bagdádu. (aktualizováno 23.11.2004)


Akce k možnostem exportu | Transformační pomoc Iráku


Vláda České republiky dne 28.7.2004 schválila návrh Programu pomoci obnově kulturního dědictví Irácké republiky v roce 2004 společně předložený Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí, který vymezuje konkrétní oblasti kulturní spolupráce. Materiál obsahuje financování kulturních projektů v Iráku v roce 2004 do celkové výše 10 mil. Kč. O pomoc projevil zájem již ministr kultury Džazairi při návštěvě v ČR v březnu tohoto roku.

MZV a MK iniciovala návrh Programu pomoci obnově kulturního dědictví Irácké republiky v roce 2004 pro oblasti, ve kterých hodlá irácká strana v budoucnu spolupracovat. Jde především o:

  • obnovu architektonických a uměleckých památek

  • obnovu a rozvoj veřejných knihoven

  • výměnu odborníků a studentů v uměleckých oborech

  • předávání zkušeností v oblasti kulturního managementu

  • pořádání seminářů a stáží v oboru kinematografie a fotografie.

Součástí materiálu schváleného vládou ČR byly i dva konkrétní projekty, reagující na prioritní potřeby Ministerstva kultury Irácké republiky v oblasti zachování nejohroženějších kulturních památek:

  • vzdělávací cyklus pro specialisty v oblasti památkové péče z Irácké republiky
  • pomoc při záchraně rukopisných památek Národní knihovny v Bagdádu.

Z obecně politického, ale i ekonomického hlediska je součástí procesu poválečné rekonstrukce Irácké republiky i poskytnutí pomoci v oblasti záchrany jejího kulturního dědictví. Konkrétní a viditelná pomoc v této oblasti může dále zlepšit postavení a obraz ČR v Irácké republice. Vláda ČR počátkem července t. r. poskytla prostřednictvím MZV dobrovolný příspěvek do Fondu kulturního dědictví UNESCO ve prospěch kulturního dědictví Irácké republiky ve výši 801.900 Kč.


Vzdělávací cyklus pro specialisty v oblasti památkové péče - IRKT Litomyšl

Vzdělávací program pro 12 iráckých odborníků pořádá Institut restaurování a konzervačních technik (IRKT) Litomyšl (akreditovaná VŠ) od 25. října do 19. prosince 2004. Celkové náklady na dvouměsíční kurs včetně dopravy, ubytování, stravného, pedagogické a tlumočnické činnosti činí 1. 850 000,- Kč a jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva kultury. Všechny výukové bloky jsou překládány do arabštiny.

Celkový počet účastníků kursu je 12, z toho po úvodní základní teoretické část pokračuje na půdě IRKT dále 10 účastníků, zbývající dva jsou školeni ve specielních kursech ve Státním ústředním archivu v Praze.

Vzdělávací program je členěn do 4 fází. Po všeobecném úvodu do problematiky konzervování, restaurování, dějin památkové péče a základní oborové terminologie se kurs člení na tři specializované obory a to malba, sochařství a papír.
Součástí druhé fáze je čtrnáctidenní specializační blok v němž účastníci získají základní znalosti spojené s konzervačními zásahy v daných oborech, včetně nakládání, uchovávání a péče o sbírkové fondy, předměty kulturního dědictví nebo o části nemovitých kulturních památek, které jsou výtvarnými díly.
Třetí a nejdůležitější fází je praktický třítýdenní blok, kdy si odborníci své teoretické znalosti ověří v praxi.
Poslední čtvrtý blok bude věnován odborným exkursím do českých měst např. Pardubice, Kuks, Velké Losiny, Olomouc etc. Částečně se uskutečňuje o víkendech.

IRKT Litomyšl spolupracuje při realizaci kursu s předními českými odborníky a se svými sesterskými institucemi Národním památkovým ústavem, Ústavem chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a hlavně pak s Národní knihovnou v Praze a Státním ústředním archivem a Palackého Universitou v Olomouci.


.