Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zapojení České republiky do rekonstrukce Iráku

 

Ministerstvo zahraničních věcí je v souladu se svými kompetencemi pověřeno koordinací zapojení České republiky do humanitární pomoci a úvodní fáze obnovy postsaddámovského Iráku.(Aktualizováno 6.5.2003)

Ministerstvo zahraničních věcí je v souladu se svými kompetencemi pověřeno koordinací zapojení České republiky do humanitární pomoci a úvodní fáze obnovy postsaddámovského Iráku. Vláda ČR byla spolu s vládami dalších zemí podílejících se na řešení irácké krize vybídnuta představiteli úřadu ORHA (Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance, Úřad pro rekonstrukci a humanitární pomoc), aby určila oblasti svých národních zájmů v Iráku a podle svých možností se do činnosti úřadu zapojila. ORHA bude v prvních měsících po odstranění režimu Saddáma Husajna pravděpodobně řídit rekonstrukci Iráku a má tři základní úkoly:

1. rekonstrukce Iráku ve fázi bezprostředně následující ukončení bojových operací;
2. obnova normálního fungování iráckých ministerstev a provinčních správ;
3. přísun a distribuce humanitární pomoci.

Odbornostmi, ve kterých může ČR poskytnout zkušené a kvalifikované lidské zdroje, jsou například odminování a likvidace nevybuchlé munice, energetika, ropný sektor, úprava vody, školství nebo zdravotnictví. Vláda České republiky na svém zasedání dne 28. dubna 2003 schválila uvolnění finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na zajištění vyslání a zapojení českých odborníků do činnosti úřadu ORHA a po stabilizaci situace i do dalších struktur mezinárodní administrace Iráku.. Uvažuje se o vyslání zhruba 15 specialistů v požadovaných odbornostech.

České podniky mají taktéž zájem aktivně se zapojit do úvodní fáze rekonstrukce a obnovy Iráku. Ve většině případů by nicméně jejich zapojení usnadnil přístup k dodatečným finančním zdrojům a relevantním obchodním kontaktům. Hlavním koordinátorem amerických dodávek zboží, služeb a potřebné infrastruktury pro rekonstrukci Iráku distribuovaných prostřednictvím úřadu ORHA bude americká federální agentura USAID. Vzhledem k rozsahu prací spojených s rekonstrukcí v počáteční fázi obnovy udělila tato agentura výjimku z předpisu o nutném 100% podílu amerických dodavatelů, což umožňuje účast zahraničních dodavatelů formou subdodávek. České firmy tedy mají šanci zejména jako subdodavatelé v rámci plánovaných projektů obnovy Iráku, vypisovaných agenturou USAID. V této souvislosti zatím jedná MZV s americkou stranou prostřednictvím ZÚ Kuvajt.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které je v souladu s kompetenčním zákonem pověřeno koordinací konkrétní účasti českých podniků na zakázkách, připravilo seznam prvních 32 významných českých firem, které mají zájem a předpoklady k účasti v prioritních oblastech obnovy Iráku. Seznam byl již předán ORHA a USAID (prostřednictvím ZÚ Kuvajt a ZÚ Washington). Dále byl ve spolupráci s agenturou CzechTrade zřízen internetový informační systém pro české firmy, na kterém se již za prvních 14 dní existence zaregistrovalo přes 250 firem.

Velkému zájmu firem o účast na rekonstrukci Iráku však zatím bohužel neodpovídá současná bezpečnostní situace v Iráku. Není dostatečně zajištěna bezpečnost osob, volný pohyb osob je velice riskantní. Neexistuje obchodní komora nebo jiná instituce, která by asistovala zahraničním firmám. Problematické je již zřízení telefonní linky nebo internetu, mobilní spojení existuje pouze pomocí satelitních telefonů. Navíc jsou nadále v platnosti sankce OSN a USA na dodávky do Iráku, nelze transferovat finanční prostředky do země. Odstranění sankcí a existence zárodků irácké státní správy je předpokladem začátku normálního zahraničního obchodu s Irákem, přičemž existuje předpoklad, že dostatečné podmínky nebudou zajištěny dříve než v období několika měsíců.

.