Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ÚVODNÍ INFORMACE Postup České republiky při humanitární pomoci a obnově Iráku

 

Primárním zájmem České republiky je vytvoření stabilního, demokratičtějšího režimu v Iráku, s nímž bude možno otevřít novou kapitolu vzájemné spolupráce...Je povinností ČR, která sama v období od 2. světové války zažila dlouhé období nesvobody, pomoci Iráku při nápravě materiálních i morálních škod napáchaných v zemi saddámovskou brutalitou....

Obchod - Informační zdroje | Akce k možnostem exportu | Projekty obnovy památek | Transformační pomoc Iráku


Primárním zájmem České republiky je vytvoření stabilního, demokratičtějšího režimu v Iráku, s nímž bude možno otevřít novou kapitolu vzájemné spolupráce.

Tyranský režim Saddáma Husajna, při jehož vytváření byly použity zkušenosti nejhorších diktátorů 20. století, přivedl zemi do současné těžké situace, která způsobuje velké utrpení všem jejím obyvatelům. Je povinností ČR, která sama v období od 2. světové války zažila dlouhé období nesvobody, pomoci Iráku při nápravě materiálních i morálních škod napáchaných v zemi saddámovskou brutalitou.

Po zahájení operace "Irácká svoboda" vydala OSN naléhavou výzvu k poskytnutí finančních příspěvků na realizaci humanitární pomoci pro uprchlíky v regionu Blízkého východu. Na základě dohody mezi MZV a MV bylo odsouhlaseno poskytnutí finanční humanitární pomoci ve výši 150 tis. USD, tj. cca 4,5 mil. Kč prostřednictvím UNHCR (2 mil. Kč) a World Food Program (2,5 mil. Kč). Příjemcem pomoci je irácké obyvatelstvo prostřednictvím uvedených mezinárodních organizací, které zajišťují účelovou distribuci poskytnuté částky na operace ve prospěch uprchlíků a obyvatelstva Iráku. ČR dále poskytla Iráku urychlenou materiální humanitární pomoc v hodnotě 1,6 mil. Kč prostřednictvím velvyslanectví ČR v Kuvajtu. Jde o chirurgické nástroje a prostředky na dezinfekci vody Aquasteril (vše české výroby). Obstarání a předání uvedené humanitární pomoci bylo kompletně zajištěno Ministerstvem zahraničních věcí.

MZV dále iniciovalo přijetí dvou usnesení vlády, které řeší otázku zapojení České republiky do poválečné obnovy a rekonstrukce Iráku.

Usnesením č. 421 ze dne 28. dubna 2003 vláda ČR schválila :

  1. zapojení České republiky do projektů humanitární pomoci, na které uvolnila 20,6 mil. Kč,

  2. zapojení České republiky do úvodní fáze obnovy Iráku, pro kterou uvolnila 20,0 mil. Kč na zapojení a vyslání českých odborníků zejména do činnosti úřadu ORHA (nyní CPA - Coalition Provisional Authority).

Usnesením č. 468 ze dne 12. května 2003 vláda ČR schválila :

  1. uvolnění finančních prostředků do výše 120 mil. Kč z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa položka vládní rozpočtová rezerva s využitím na další zapojení České republiky do programu poválečné rekonstrukce a obnovy Irácké republiky pro rok 2003,

  2. zahrnutí 200 mil. Kč do návrhu státního rozpočtu na rok 2004 a 200 mil. Kč na rok 2005, a to do kapitoly Všeobecná pokladní správa, na pokračování dalšího zapojení České republiky do programu poválečné rekonstrukce a obnovy Iráku,

  3. zřízení meziresortní koordinační komise pro koordinaci vnějších politicko-hospodářských vztahů v Iráku a pro zpracovávání a předkládání návrhů opatření včetně návrhů projektů ke schválení vládě s tím, že předsedou komise bude místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, místopředsedy komise ministr průmyslu a obchodu a ministr financí a členy komise budou ministr obrany a ministr zemědělství.

Vztahy mezi ČR a Irákem mají dlouholetou tradici, a to zejména v rovině hospodářské. Irák patřil před rokem 1989 k významným obchodním partnerům tehdejšího Československa. Do Iráku byly v minulosti dodány nejen rozsáhlé investiční celky na zpracování ropy, vodohospodářské systémy a další komodity, ale i významné objemy kusových dodávek strojírenského, nestrojírenského a spotřebního zboží. Celkový obrat dosahoval ještě v roce 1990 téměř 80 mil. USD. Lze proto objektivně předpokládat, že navázané obchodně ekonomické a průmyslové vztahy v minulosti mohou významnou měrou ovlivnit jejich opětné oživení v nových poválečných podmínkách. Vláda České republiky proto podporuje zapojení českých podnikatelských subjektů do konkrétních projektů obnovy a tím zvýšení proexportní příležitosti do budoucna.

České podniky mají zájem se aktivně zapojit do obnovy Iráku. Ministerstvo průmyslu a obchodu již připravilo seznam potenciálních českých dodavatelů služeb a zařízení pro infrastrukturu, kteří mají zájem formou subdodávek nabídnout své služby nebo zboží americkým dodavatelům. Tato česká nabídka je předávána CPA a USAID a tím je vytvářen prostor pro české podniky a jejich účast v projektech v další fázi. Firmy, které mají zájem se rekonstrukce Iráku zúčastnit, se mohou registrovat přímo prostřednictvím portálu Businessinfo.

I přes řadu pozitivních kroků, které státní správa na podporu účasti české podnikatelské sféry podniká, nebude docílení skutečné participace jednoduchou záležitostí. Lze očekávat složitá jednání s americkou stranou, není systémově dořešena role a působení OSN, Evropské unie, mezinárodních organizací, není stále jasná doba stabilizace místních podmínek, politické řešení a negativní dopady embarga, obchodně politické, komerční a finančně garanční podmínky pro konkrétní kontraktační jednání, dodavatelsko-odběratelský systém a na to vše navazující odpovídající státní správa. Nepochybně zásadní roli v rozhodujících obchodně technických a komerčních aktivitách musí sehrát sama česká podnikatelská sféra. Státní správa tyto aktivity doplňuje o politický, obchodně politický a částečně finančně podpůrný rámec.


Foto: Ivo Šilhavý, MZV

.