Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2014

 

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2014 podává přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách realizovaných Českou republikou v roce 2014, které jsou započitatelné jako celková oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance - ODA).

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2014 podává souhrnný obraz o čerpání a využití prostředků vyčleněných na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2014 na základě usnesení vlády  č. 403/2013 ze dne 29. května 2013 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2014 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2016.

Informace dále obsahuje širší přehled ostatních forem dvoustranné i mnohostranné rozvojové spolupráce ČR, které jsou hrazeny z jiných zdrojů nad rámec výše uvedeného usnesení vlády, avšak jsou započitatelné jako oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance - ODA). Protože konečná výše ODA bude k dispozici až na základě upřesnění sekretariátu Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD-DAC) v září 2015, obsahuje tato Informace pouze předběžný výhled objemu ODA ČR v roce 2015 a konečná data k ODA ČR budou následně zveřejněna na této webové stránce MZV ČR.

Výsledné čerpání prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci dle usnesení vlády č. 403/2013 dosáhlo v roce 2014 objemu 624,46 mil. Kč, z toho na transformační spolupráci bylo čerpáno 57,83 mil. Kč a na humanitární pomoc bylo čerpáno 83,58 mil. Kč

Na základě předběžných údajů dosáhla ODA ČR za rok 2014 objemu 4,34 mld. Kč, t.j. 208,99 mil. USD. Mezinárodně sledovaný ukazatel poměru ODA k hrubému národnímu důchodu (HND) zůstává předběžně stejný jako v roce 2013, a to 0,11 %.

přílohy

Informace o ZRS 2014 - textová část 444 kB doc (Word dokument) 30.6.2015

Informace o ZRS 2014 - přílohy 312 kB zip (Komprimovaný soubor) 30.6.2015

.