Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci České republiky v roce 2016

 

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2016 poskytuje přehled o bilaterální rozvojové spolupráci realizované dle Plánu ZRS a dalších dvoustranných i mnohostranných aktivitách realizovaných Českou republikou v roce 2016, které jsou započitatelné jako celková oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance – ODA).

Informace o zahraniční rozvojové spolupráci ČR v roce 2016 podává souhrnný obraz o čerpání a využití prostředků vyčleněných na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci v roce 2016 na základě usnesení vlády  č. 468/2015 ze dne 15. června 2015 k dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2016 a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2018 a dle usnesení vlády č. 588/2016 ze dne 27. června 2016 k poskytnutí humanitární, rekonstrukční a rozvojové asistence Sýrii v roce 2016. 

Informace dále obsahuje širší přehled ostatních forem dvoustranné i mnohostranné rozvojové spolupráce ČR, které jsou hrazeny z jiných zdrojů nad rámec výše uvedených usnesení vlády, avšak jsou započitatelné jako oficiální rozvojová pomoc (Official Development Assistance – ODA). Protože konečná výše ODA bude k dispozici až na základě upřesnění sekretariátu Výboru pro rozvojovou pomoc Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD – DAC) v září 2017, obsahuje tato Informace pouze předběžný výhled objemu ODA ČR v roce 2016 a konečná data k ODA ČR budou následně zveřejněna na této webové stránce MZV ČR.

Výsledné čerpání prostředků na dvoustrannou zahraniční rozvojovou spolupráci dle usnesení vlády č. 468/2015 a dle usnesení vlády č. 588/2016 dosáhlo v roce 2016 objemu 577,94 mil. Kč, na transformační spolupráci bylo čerpáno 59,58 mil. Kč a na humanitární pomoc bylo čerpáno 99,6 mil. Kč.

Na základě předběžných údajů dosáhla ODA ČR za rok 2016 výše 6,4 mld. Kč. Mezinárodně sledovaný ukazatel ilustrující úsilí donorů, tedy poměr ODA ve vztahu k hrubému národnímu důchodu (HND) se v roce 2016 oproti roku 2015 zvýšil z 0,12 % na 0,14 %.

přílohy

Informace o ZRS 2016 - textová část 491 kB doc (Word dokument) 7.6.2017

Seznam priloh Informace o ZRS 2016 22 kB doc (Word dokument) 7.6.2017

Příloha 1 - Celkový přehled čerpání ZRS 2016 265 kB xls (Excel tabulka) 7.6.2017

Příloha 2 - Přehled čerpání v gesci ČRA 426 kB xls (Excel tabulka) 7.6.2017

Příloha 3 - Přehled čerpání v gesci MZV a resortů 117 kB xls (Excel tabulka) 7.6.2017

Příloha 5 - Přehled zkratek 52 kB doc (Word dokument) 7.6.2017

.