Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         english                        česky                    

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přehled rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR v roce 2021

 

Na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MZV a České rozvojové agentury bylo v roce 2021 vynaloženo přes 758 mil. Kč, na humanitární pomoc 144 mil. Kč. V přiloženém přehledu se můžete seznámit s nejdůležitějšími programy, tématy a prioritami ČR.

Kompletní přehled v češtině: Rozvojová spolupráce a humanitární pomoc ČR v roce 2021 (přehled) (PDF, 2 MB)

Kompletní přehled v angličtině: Czech development cooperation and humanitarian assistance in 2021 (summary) (PDF, 2 MB)

 

Realizace ZRS a HP v roce 2021 byla nadále ovlivněna pandemií COVID-19, zejména pokračujícími restrikcemi, které ztížily realizaci plánovaných projektových aktivit i evaluací. Výrazným dopadem pandemie bylo také dodatečné zkrácení rozpočtu na ZRS a HP oproti UV 618/2020 celkem o 200 mil. Kč.

V gesci MZV, v těsné součinnosti s ČRA i Radou pro ZRS, proběhla v roce 2021 revize Metodiky ZRS ČR, která zejména zdůraznila integrovaný přístup napříč všemi fázemi projektového cyklu v zájmu zvýšení účelnosti a efektivity ZRS ČR, doplnila kapitolu ke komunikaci a upřesnila též postupy při identifikaci nových projektů a při monitoringu zaměřeném na výsledky.

V kontextu EU bylo zásadní změnou zavedení nového komplexního nástroje vnější akce NDICI-Global Europe. Z něj budou v letech 2021-24 zejména financovány Iniciativy Team Europe zaměřené na komplexní obnovu rozvojových zemí po pandemii s přidanou hodnotou jejich celkové adaptace a transformace (building back better); do řady z nich se ČR rovněž zapojila (blíže v kapitole 2.2).

Významný dopad na ZRS a HP ČR, EU i globálně měl vývoj v Afghánistánu, který vedl v srpnu 2021 k zastavení mezinárodní rozvojové a bezpečnostní spolupráce spolu s masivním posílením humanitární pomoci.

Přes výše uvedené výzvy se v roce 2021 podařilo mobilizovat dodatečné prostředky na ZRS i HP zejména zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů a dosáhnout maximálního čerpání disponibilních prostředků: na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MZV a ČRA bylo celkem vynaloženo přes 758 mil. Kč, na humanitární pomoc 144 mil. Kč.

 

 

.