Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Globální vzdělávání v přijaté Dublinské deklaraci

 

Ve dnech 3.-4. listopadu se v Dublinu uskutečnil Kongres ke globálnímu vzdělávání, v rámci něhož byla přijata Dublinská deklarace ke globálnímu vzdělávání do roku 2050; více zde: https://www.gene.eu/ge2050.

GENE

GENE

Deklarace připomíná důležitost globálního vzdělávání na pozadí současného propojeného světa a četných výzev, kterým čelí. Připomíná hlavní zásady, mezi které patří respekt k lidským právům a snaha o aktivní občanství ve prospěch mezinárodního porozumění. Deklarace obsahuje také závazky podporující zavádění globálních témat do vzdělávání formálního i neformálního, ale také kritické myšlení a vytváření mezinárodních partnerství.

Česko se aktivně podílelo na celém procesu přípravy Deklarace. Kongresu se zúčastnili zástupci MŠMT, MZV i Fóra pro rozvojovou spolupráci, kteří potvrdili uplatnění závazků obsažených v Deklaraci v připravované reformě rámcových vzdělávacích programů.

Následně se 7. 11. 2022 uskutečnil Kulatý stůl s relevantními aktéry vzdělávacího procesu v Česku. Zástupci ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničních věcí i životního prostředí, Národního pedagogického institutu, mládežnických organizací a neziskových organizací činných v oblasti globálního vzdělávání a osvěty  diskutovali o prostředcích a možnostech vzájemné spolupráce při naplňování Deklarace v českém prostředí. Na Kulatém stole vystoupil rovněž Liam Wegimont, ředitel evropské platformy GENE (Global Education Network Europe), která iniciovala a řídila celý proces přípravy Deklarace.

MZV podporuje globální vzdělávání od roku 2008, kdy iniciovalo mezinárodní vyhodnocení Česka v této oblasti ze strany GENE.

MZV je garantem Strategie globálního vzdělávání a osvěty o globálních souvislostech 2018 – 2030. MZV rovněž podporuje vzájemné partnerství veřejného, akademického a neziskového sektoru v této oblasti prostřednictvím pracovní skupiny, která mj. schvaluje tříleté implementační plány ke Strategii.

MZV podporuje globální vzdělávání rovněž finančně, zčásti ve spolupráci s MŠMT, zčásti prostřednictvím dotačního programu, který každoročně vyhlašuje Česká rozvojová agentura. Díky této podpoře se podařilo rozvinout i veřejně známé programy Jeden svět, Světová škola nebo Letní škola rozvojových studií. Právě s podporou tohoto dotačního programu proběhne 22. – 24. listopadu v rámci Týdne globálního vzdělávání akce s mottem Svět se mění a my s ním, do jejíchž přednášek a workshopů se může zapojit široká veřejnost:

https://globalnirozvojovevzdelavani.cz/tyden-grv/

Kdo chce vědět víc:

Strategie GV 2018 – 2030:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/rozvojova_spoluprace/koncepce_publikace/koncepce/strategie_grv_2018_2030.html

Dotační projekty GV:

http://www.czechaid.cz/vysledky-filtrovani/?wpv-zeme=0&wpv-temata=globalni-rozvojove-vzdelavani-a-osveta&aktivni%5B%5D=&wpv_filter_submit=filtrovat

Zpráva České školní inspekce ke GV v základních a středních školách z r. 2016:

https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-%E2%80%93-Vzdelavani-v-globalnich-a-rozvo

Vyhodnocení globálního vzdělávání v ČR v r. 2008:

https://static1.squarespace.com/static/5f6decace4ff425352eddb4a/t/5fce1274cded405bb8ff7327/1607340662599/GE-Czech+Republic.pdf

.