Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Maastrichtská deklarace 2030+

 

Na začátku tohoto týdne byl zahájen 18 měsíční proces přípravy nové evropské deklarace ke vzdělávání v globálních souvislostech. Proces má za cíl podnítit hlubší politickou diskusi a závazky ke globálnímu vzdělávání na národních úrovních, vznik dlouhodobé vize pro GV a rovněž vznik praktických nástrojů k provádění národních politik. Celý proces vyvrcholí za českého předsednictví v Radě EU, na podzim roku 2022.


Prvním krokem v přípravě bylo zahajovací jednání na nejvyšší politické úrovni, které se uskutečnilo 14. června online formou. Jednání zahájily eurokomisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainen a náměstkyně generálního tajemníka UNESCO pro vzdělávání, Stefania Giannini.

Eurokomisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainen

Eurokomisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainen

Ve stejném dni oslavil 20 let svého působení GENE (Global Education Network Europe), představující mezinárodní síť ministerstev, agentur a dalších národních institucí odpovědných za globální vzdělávání v Evropě. GENE podporuje vytváření kontaktních sítí, výměnu zkušeností, výzkum v oblasti koncepcí a politik, přípravu národních strategií a zvyšování kvality v oblasti globálního vzdělávání v evropských zemích.


Více o procesu přijetí nové deklarace a o GENE naleznete pod odkazem: Building the path to Global Education to 2050 — GENE

14. černa proběhla rovněž neformální videokonference ministrů pro rozvoj. Delegaci České republiky na jednání vedla Edita Hrdá, velvyslankyně a stálá představitelka ČR při EU. V rámci druhého diskuzního bodu se ministři dotkli všech zásadních prvků lidského rozvoje a zaměřili se na zajištění připravenosti na budoucí krize zejména v kontextu pandemie COVID-19 a globální vakcinaci. Důležitým tématem byla také rozhodující role mladých a potřeby rozšíření pomoci a spolupráce s mladými lidmi. „Vzdělávání patří mezi odvětví nejvíce zasažená pandemií, proto více než dříve musíme našim partnerům pomoci zajistit dostupné a kvalitní vzdělávání, a to nejen základní, ale i středoškolské a vyšší odborné“, zdůraznila ve svém vystoupení Edita Hrdá.

.