Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Team Europe a zapojení ČR do společné evropské odezvy na COVID-19

 

V dubnu letošního roku Evropská komise představila balíček na podporu partnerských zemí v boji proti šíření a dopadům nemoci COVID-19. Tento nově vzniklý balíček je součástí globálně orientované reakce institucí EU a členských států na pandemii v duchu přístupu „Team Europe“ -  ten vychází z myšlenky společné identifikace potřeb, společného financování a společné prezentace výsledků pomoci.  

Balíček je kombinací mnoha finančních zdrojů, mezi nimi se jedná o prostředky spravované Evropskou komisí, příspěvky členských států třetím zemím v reakci na COVID-19, příspěvky Evropské investiční banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a jednotlivých národních rozvojových bank. Celková hodnota balíčku k 1. červenci 2020 dosahovala cca 37 miliard eur. Vyhrazené finanční prostředky jsou využívány k okamžité humanitární pomoci, na budování kapacit ve zdravotnictví a k dlouhodobé podpoře vedoucí ke zmírnění socio-ekonomických dopadů pandemie. Součástí balíčku jsou i prostředky na podporu zdravotnického výzkumu. Geograficky se Team Europe soustředí na zranitelné země v sousedství EU (západní Balkán, Východní partnerství, Blízký východ a severní Afriku), ale i na další země v Africe, Asii, Pacifiku, Latinské Americe a Karibiku.

#TeamEurope

#TeamEurope

Česká republika podporuje společnou odezvu EU a jejích členů pod hlavičkou Team Europe a v rámci svých aktivit klade důraz na ochranu lidských práv a demokratickou správu (vzhledem k tomu, že v důsledku krize lze očekávat výrazný tlak na stabilitu vlád a dodržování vlády práva). ČR také podporuje důslednou implementaci tzv. humanitárně-rozvojového nexu (propojení aktivit humanitární pomoci a rozvojové spolupráce), v křehkých zemích Afriky pak také se zapojením stabilizačních a mírových aktivit, což je pro ČR klíčové i v kontextu stávajícího českého angažmá v Mali a Sahelu. 

Na počátku krize přispěla ČR na prvotní reakci v humanitární oblasti 10 milionů korun. V dubnu a květnu, již v kontextu Team Europe, vláda ČR schválila prostředky na humanitární a rozvojovou odezvu na pandemii ve výši až 250 milionů korun. Z geografického hlediska se ČR zaměřuje na stávající prioritní země dvoustranné rozvojové spolupráce (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie), dále též na Ukrajinu, Afghánistán a africké země. Tematicky ČR zejména v humanitární fázi reaguje na potřeby zdravotnictví (dodávky zdravotnického vybavení, budování kapacit), a soustředí se na sektor vody, sanitace a hygieny. V rozvojové oblasti ČR pomáhá s obnovou zdrojů obživy postižených rodin a komunit a se zmírněním dopadů ekonomických restrikcí.

#TeamEurope

#TeamEurope

Mezi konkrétní příklady pomoci patří například projekt podpořený Českou rozvojovou agenturou, v rámci něhož pomohl tým pracovníků Charity ČR s přípravou téměř tisícovky gruzínských lékařů na poskytování zdravotní péče v podmínkách nouzového stavu. Celkem 980 lékařů se naučilo, jak řešit podezřelé příznaky všech druhů horeček, jak vést telefonní konzultace s pacienty, jak pokračovat v preventivním léčení během epidemie COVID-19 a jak léčit nejčastější chronické nemoci. (Více informací zde) V Moldavsku Česká rozvojová agentura společně s německou agenturou pro rozvoj GIZ a s finanční podporou Evropské unie zorganizovala předání plicních ventilátorů a instalaci  na jednotce intenzivní péče v nemocnici Slobozia v regionu Podněstří. (Více informací zde)

#TeamEurope

#TeamEurope

Na krátké informační video se můžete podívat ZDE

.