Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mnohostranná zahraniční rozvojová spolupráce ČR

 

Vzhledem ke komplexnosti rozvojových problémů současného světa nelze dosáhnout jejich úspěšného řešení pouze poskytováním dvoustranné pomoci. Pro zásadní a udržitelné zlepšení kvality života lidí v rozvojových zemích je nutné koordinované globální úsilí, zahrnující rozsáhlý okruh politik – kromě rozvojové spolupráce také mezinárodní obchod, ochranu životního prostředí včetně opatření v souvislosti se změnou klimatu, daňovou problematiku, boj proti korupci, otázky bezpečnosti, migrace, apod.

ČR v tomto směru spolupracuje s řadou mezinárodních organizací, které usilují o celosvětové snížení chudoby. Zapojuje se zejména do rozvojových aktivit Evropské unie, Organizace spojených národů, mezinárodních finančních institucí, OECD a dalších mezivládních organizací.

Způsoby zapojení ČR do činnosti mezinárodních organizací jsou různorodé: v mnoha případech jde o přímé zapojení českých expertů do rozvojových projektů realizovaných danou organizací, nezřídka jsou podpořeny přesně vymezené aktivity organizace v konkrétní rozvojové zemi. Základní formou participace je ovšem poskytnutí finančního příspěvku do rozpočtu dané organizace. Kromě povinných odvodů, které vyplývají přímo z členství v těchto organizacích, poskytuje ČR každoročně vybraným organizacím účelové finanční příspěvky, přičemž se snaží o to, aby byly zároveň v rostoucí míře využívány kapacity českých expertů. ČR se účastní práce mezinárodních organizací také v řídících, výkonných či jiných orgánech, kde se podílí na stanovení strategií a rámcových plánů činnosti.

Vládou schválená Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 – 2030 stanovuje v multilaterální oblasti jako prioritní organizace Evropskou unii, Rozvojový program OSN (UNDP), Dobrovolnický program OSN (UNV), Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) a Rozvojový výbor OECD. 

Více informaci naleznete v podkapitolách:

přílohy

Strategie ZRS ČR na léta 2018-2030 453 kB pdf (Acrobat dokument) 10.7.2019

Den dobrovolníka – s UNICEF v Zambii

BUM – ze spaní mě probudí rána, jak Land Cruiser vjel do další díry. Jasně, v Česku všichni nadáváme na stav našich silnic, ale tohle je zkrátka jiná liga. Koukám na hodinky a zjišťuji, že… více ►

Výroční setkání s mladými českými dobrovolníky OSN

Dne 17. února 2020 se náměstkyně ministra zahraničních věcí ČR Anita Grmelová setkala s mladými českými dobrovolníky, kteří na rok vyjíždí pracovat do agencií OSN. V letošním roce budou… více ►

Mladí dobrovolníci OSN / UN Youth Volunteers Programme

Program vznikl v roce 2001 a jeho hlavním posláním je umožnit mladým lidem / absolventům vysokých škol získat dobrovolnickou zkušenost přímo v rozvojových zemích a v oborech, které vystudovali.… více ►

Nová výzva v programu Challenge Fund OSN opět podpoří česká inovativní řešení

Jak vyřešit otázku zpracování odpadu ve špatně dostupných či horských oblastech? Jakým způsobem nastartovat efektivní místní správu, na které se mohou aktivně podílet všichni občané? A jaká… více ►

Czech-UNDP Partnership for SDGs

FAO – Organizace OSN pro výživu a zemědělství

FAO je specializovaná agentura OSN sídlící v Římě. Usiluje o snížení, potažmo vymýcení chudoby a hladu ve světě. Cílem FAO je zajistit všem lidem přístup k dostatku potravin a pitné vody. FAO… více ►

Dobrovolníci OSN - UN Volunteers

Níže najdete základní informace o programu Dobrovolníci OSN v České republice, včetně možností pro zapojení se do dobrovolnických projektů v zahraničí či on-line a všech potřebných odkazů. více ►

UNDP - Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN

Smyslem Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (anglicky Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals) je přenos českých… více ►

Výroční setkání s mladými českými dobrovolníky OSN

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa přijal dnes v Černínském paláci mladé české dobrovolníky OSN. Každoroční setkání na MZV navazuje na školení v ústředí UN Volunteers v Bonnu a… více ►

Svěřenecký fond EU pro Afriku - výroční zpráva 2018

Tzv. Nouzový svěřenecký fond EU pro Afriku (EU Emergency Trust Fund for Africa - EUTF) byl ustaven 12. listopadu 2015 na migračním summitu EU-Afrika ve Vallettě za účelem stabilizace zdrojových a… více ►

Zpráva z historicky prvního peer review ZRS ČR

Předsedkyně Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (OECD/DAC), paní Charlotte Petri Gornitzka, prezentovala dne 22. listopadu 2016 ve Velkém sále MZV výsledky zprávy z historicky prvního vyhodnocení… více ►

Rozvojová spolupráce financovaná z rozpočtu EU a z EDF

Systém vnější spolupráce EU je tvořen několika nástroji financovanými z rozpočtu EU a Evropským rozvojovým fondem (EDF), který stojí mimo všeobecný rozpočet EU. více ►

Evropská unie

Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a významným zastáncem pozitivních principů její realizace. Na formulaci a provádění rozvojové politiky se aktivně… více ►

OECD / DAC

Výbor OECD pro rozvojovou pomoc (Development Assistance Committee - DAC) sdružuje nejvyspělejší země světa - dárce rozvojové pomoci a je považován za hlavní mezinárodní fórum pro koordinaci… více ►

Zapojení ČR do aktivit OSN

OSN představuje nejvýznamnějšího globálního aktéra v oblasti multilaterální rozvojové spolupráce i humanitární pomoci, kterou realizuje prostřednictvím svých organizací (např. FAO, WHO, UNIDO) a… více ►

.