Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Mnohostranná zahraniční rozvojová spolupráce ČR

 

Vzhledem ke komplexnosti rozvojových problémů současného světa nelze dosáhnout jejich úspěšného řešení pouze poskytováním dvoustranné pomoci. Pro zásadní a udržitelné zlepšení kvality života lidí v rozvojových zemích je nutné koordinované globální úsilí, zahrnující rozsáhlý okruh politik – kromě rozvojové spolupráce také mezinárodní obchod, ochranu životního prostředí včetně opatření v souvislosti se změnou klimatu, daňovou problematiku, boj proti korupci, otázky bezpečnosti, migrace, apod.

ČR v tomto směru spolupracuje s řadou mezinárodních organizací, které usilují o celosvětové snížení chudoby. Zapojuje se zejména do rozvojových aktivit Evropské unie, Organizace spojených národů, mezinárodních finančních institucí, OECD a dalších mezivládních organizací.

Způsoby zapojení ČR do činnosti mezinárodních organizací jsou různorodé: v mnoha případech jde o přímé zapojení českých expertů do rozvojových projektů realizovaných danou organizací, nezřídka jsou podpořeny přesně vymezené aktivity organizace v konkrétní rozvojové zemi. Základní formou participace je ovšem poskytnutí finančního příspěvku do rozpočtu dané organizace. Kromě povinných odvodů, které vyplývají přímo z členství v těchto organizacích, poskytuje ČR každoročně vybraným organizacím účelové finanční příspěvky, přičemž se snaží o to, aby byly zároveň v rostoucí míře využívány kapacity českých expertů. ČR se účastní práce mezinárodních organizací také v řídících, výkonných či jiných orgánech, kde se podílí na stanovení strategií a rámcových plánů činnosti.

Vládou schválená Strategie zahraniční rozvojové spolupráce ČR 2018 – 2030 stanovuje v multilaterální oblasti jako prioritní organizace Evropskou unii, Rozvojový program OSN (UNDP), Dobrovolnický program OSN (UNV), Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) a Rozvojový výbor OECD. 

Více informaci naleznete v podkapitolách:

přílohy

Strategie ZRS ČR na léta 2018-2030 453 kB pdf (Acrobat dokument) 10.7.2019

Vyhlášení výběrového řízení do programu Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2022

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN. více ►

Novinky z Rozvojového programu OSN

Významnou součástí společného projektu ČR s Rozvojovým programem OSN (UNDP), na který MZV ČR každoročně přispívá částkou 16 mil. Kč, je Challenge fund (CUP) for SDGs. Cílem tohoto programu je… více ►

Jak moc v pořádku je být zkraje zmaten, zahlcen a nevědět si rady?

thumb

O svém ročním působení v roli Dobrovolníka OSN v Gruzii při UNDP píše Jonáš Háger. Na pozici Development, Diversity and Inclusion Associate byl vybrán v roce 2020 a spolu s osmi dalšími českými… více ►

UNDP a podpora ekoturistiky v Bosně a Herzegovině

Rok 2020, stejně jako v jiných odvětvích, byl pro turistický ruch těžký. Rozvojový program OSN (UNDP) se rozhodl přispět k posílení turistiky formou podpory expertise on demand. více ►

Závěrečné setkání s mladými dobrovolníky OSN 2020

thumb

V pondělí 19. července 2021 se v prostorách Černínského paláce MZV uskutečnilo závěrečné setkání s mladými českými dobrovolníky OSN (United Nations Volunteers, UNV), kteří působili v agenciích… více ►

Výroční zpráva Programu Dobrovolníci OSN za rok 2020

thumb

Program Dobrovolníci OSN (United Nations Volunteers, UNV) je spravován Rozvojovým programem OSN (UNDP) a jeho smyslem je přispět ke globálnímu rozvoji skrze dobrovolnictví a podporovat hodnoty… více ►

Maastrichtská deklarace 2030+

thumb

Na začátku tohoto týdne byl zahájen 18 měsíční proces přípravy nové evropské deklarace ke vzdělávání v globálních souvislostech. Proces má za cíl podnítit hlubší politickou diskusi a závazky ke… více ►

Evropské rozvojové dny 2021

Již od roku 2006 organizuje Evropská komise Rozvojové fórum, jehož součástí jsou Evropské rozvojové dny (EDD). Cílem je přivést dohromady aktéry z různých členských zemí a sektorů, ke sdílení… více ►

České inovace pomáhají lidem i životnímu prostředí prostřednictvím Rozvojového programu OSN

thumb

Ochrana životního prostředí, udržitelné nakládání s přírodními zdroji nebo snižování rizika a dopadů přírodních katastrof - to jsou témata, kterým se věnují projekty podpořené českým svěřeneckým… více ►

ČR se zúčastnila Civil Society Days OECD

thumb

Náměstek ministra zahraničních věcí p. Martin Tlapa zastupoval ČR dne 4. června 2021 na prestižním fóru OECD pro dialog s občanskou společností. více ►

Nová výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Challenge Fund – česká inovativní řešení pro dosažení SDGs

thumb

Letošní výzva k podávání přihlášek je spuštěna, zájemci se mohou hlásit do 12. července 2021. Cílem je realizace českých řešení a sdílení know-how v zemích prioritní rozvojové spolupráce a… více ►

Má zkušenost jako UNV pro UNICEF v Jordánsku: Přemysl Trojan

thumb

O práci dobrovolníka a činnosti UNICEF v Jordánsku nejen během pandemie píše Přemysl Trojan. více ►

Česká republika se zúčastnila jako řádný člen zasedání Výkonné rady UNDP, UNFPA a UNOPS

thumb

Česká republika je členem Výkonné rady Rozvojového programu OSN (UNDP), Populačního fondu OSN (UNFPA) a Projektové kanceláře OSN (UNOPS) v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2022. Ve dnech 1… více ►

Setkání s Mladými dobrovolníky OSN pro rok 2021

thumb

Dne 15. února 2021 se náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Tlapa virtuálně setkal s nově vybranými českými dobrovolníky, kteří budou po dobu jednoho roku působit v rozličných agenciích… více ►

Rozvojová spolupráce v roce 2020 pohledem OECD

V prosinci letošního roku publikovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) již 58. vydání výroční zprávy o rozvojové spolupráci. Podtitul Poznatky z krizí a budování odolnosti… více ►

Mezinárodní den dobrovolníků

5. prosince si od roku 1985 připomínáme Mezinárodní den dobrovolníků. Každý den přispívá nespočet dobrovolnic a dobrovolníků na celém světě k rozvoji společenství, a to jak ve svých zemích, tak i… více ►

Podpora zeleného turismu v Bosně a Hercegovině v době COVID-19: Smartphone jako společník na cestách v národním parku Sutjeska

thumb

Sutjeska, nejstarší a největší národní park v Bosně a Hercegovině, každoročně přiláká přes 100 000 návštěvníků, kteří si přichází prohlédnout kulturní a historické dědictví v okolí památek v… více ►

Rok dobrovolnicí OSN v Sarajevu

„S radostí Vám oznamujeme, že jste byla vybrána na pozici Youth Skills Development and Entrepreneurship Officer v Rozvojovém programu OSN (UNDP) v Bosně a Hercegovině.“ Tuto větu jsem… více ►

Team Europe a zapojení ČR do společné evropské odezvy na COVID-19

thumb

V dubnu letošního roku Evropská komise představila balíček na podporu partnerských zemí v boji proti šíření a dopadům nemoci COVID-19. Tento nově vzniklý balíček je součástí globálně orientované… více ►

.