Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozvojová spolupráce v roce 2020 pohledem OECD

 

V prosinci letošního roku publikovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) již 58. vydání výroční zprávy o rozvojové spolupráci. Podtitul Poznatky z krizí a budování odolnosti odkazuje k největšímu globálnímu tématu letošního roku, krizi spojené se šířením viru COVID-19 a dopadům pandemie na celosvětovou společnost.
 

OECD: Development Co-operation Report 2020

OECD: Development Co-operation Report 2020

Zpráva nabízí pohled na situaci v rozvojových zemích a rovněž na nové podmínky, se kterými se museli v letošním roce vypořádat donoři. Ti dokázali pružně reagovat a mobilizovat dodatečné finanční prostředky na krizovou odezvu, vzhledem k tomu, že pandemie zhoršila již existující nerovnosti v ekonomickém a sociálním rozvoji. Dle předběžných odhadů donoři seskupení ve Výboru pro rozvojovou pomoc OECD (včetně ČR) poskytli až 12 miliard dolarů na aktivity spojené se snižováním dopadů COVID-19 v rozvojových zemích.

Září 2020 - Dodávka plicních ventilátorů v nemocnici v regionu Podněstří v Moldavsku (spolupráce EU, České rozvojové agentury a Německé agentury pro mezinárodní rozvoj)

Září 2020 - Dodávka plicních ventilátorů v nemocnici v regionu Podněstří v Moldavsku (spolupráce EU, České rozvojové agentury a Německé agentury pro mezinárodní rozvoj)

Vedle formálních částí si ve Zprávě můžete přečíst i několik zajímavých příběhů z uplynulého roku. Mezi nimi např. jak se bojuje s dezinformacemi v uprchlických táborech v Bangladéši nebo jak se mladí lidé v brazilských favelách (slumech v okolí velkých měst) zapojují do boje proti šíření COVID-19.

Zpráva obsahuje informace o oficiální rozvojové pomoci jednotlivých donorů. V mezinárodním srovnání je tak možné vidět i informace o rozvojové pomoci ČR (str. 224). Přínosem zprávy je nejen pohled na uplynulý rok ale i výhled a doporučení pro země do budoucna. Jak zpráva uvádí, pozitivním aspektem krize může být zefektivnění stávajícího systému poskytování pomoci. Krize globálního rozsahu také naplno ukázala potřebu posílení mezinárodní spolupráce a budování odolnosti vůči krizím. Na odolnost veřejných systémů a obecně odolnost společnosti proti nečekaným událostem se již nyní zaměřuje také česká zahraniční rozvojová spolupráce.

Titulní strana Development Co-operation Report 2020

Titulní strana Development Co-operation Report 2020

Jaké konkrétní kroky identifikovala OECD jako potřebné podniknout do budoucna pro zajištění udržitelného rozvoje či předcházení krizím a jaká ponaučení z uplynulého roku formulovala, se dočtete v kompletním textu Zprávy na oficiálním webu OECD:  Development Co-operation Report 2020 - Learning from Crises, Building Resilience

.