Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dobrovolníci OSN - UN Volunteers

 

(Archivní článek, platnost skončena 15.04.2019 / 13:45.)

Níže najdete základní informace o programu Dobrovolníci OSN v České republice, včetně možností pro zapojení se do dobrovolnických projektů v zahraničí či on-line a všech potřebných odkazů.
 

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) je kontaktním místem mezinárodního programu United Nations Volunteers (UNV) pro Českou republiku. Poskytujeme základní informace zájemcům o zapojení se do tohoto programu a dobrovolnické působení na zahraničních pobočkách jednotlivých agencií OSN či prostřednictvím Dobrovolnictví Online (Online Volunteering).

UNV je program OSN, který celosvětově propaguje dobrovolnictví a získává dobrovolníky pro realizaci projektů různých agencií a fondů OSN. Prostřednictvím ústřední kanceláře v Bonnu a pěti regionálních kanceláří koordinuje ročně až 6 500 dobrovolníků po celém světě.

MZV ČR podporuje program Dobrovolníci OSN již od roku 1995. UNV patří mezi prioritní partnery České republiky v rámci Strategie rozvojové spolupráce ČR a ČR patří dlouhodobě mezi hlavní partnery programu UNV, aktuálně zaujímá v celosvětovém přehledu 11. místo.

MZV ČR financuje zejména program vysílání mladých dobrovolníků, jehož prostřednictvím vycestuje do zahraničí v průměru deset dobrovolníků ročně. Pravidelně pomáhají v rozvojových zemích i krizových oblastech světa; v Africe, Asii, na Blízkém východě či na Balkáně. Z více než 60% jsou mezi dobrovolníky z ČR - ale i celosvětově - zastoupeny ženy.

Podrobné informace o programu UNV či registraci v databázi zájemců o dobrovolnictví jsou k dispozici na webových stránkách, které spravuje ústředí UNV v Bonnu (www.unv.org).

Jak se stát dobrovolníkem OSN

Pro zařazení do databáze zájemců o dobrovolnictví v programu UN Volunteers je třeba splnit níže uvedené předpoklady. Podrobnější a aktuální informace a registrační formulář zde.

 • vysokoškolské nebo středoškolské odborné vzdělání a minimálně 2 roky profesní praxe;

 • znalost angličtiny a případně dalšího světového jazyka dle místa budoucího působení;

 • věk 24-29 let pro UN Youth Volunteer, minimálně 25 let pro UN Volunteer Specialist;

 • kladný přístup k dobrovolnictví a rozvojové spolupráci, předchozí zahraniční zkušenost;

 • ochota a připravenost pracovat v obtížných životních či klimatických podmínkách. 

Všem zájemcům doporučujeme zaregistrovat se přímo v databázi UNV (přes výše uvedený odkaz). Nabídky neobsazených dobrovolnických pozic zveřejňuje UNV jen výjimečně, pokud nemá v databázi dostatek vhodných kandidátů.

Nabídku 8-10 míst v rámci programu UN Youth Volunteers vyhlašuje MZV pravidelně na počátku září, během října a listopadu pak probíhá ve spolupráci UNV a MZV výběrové řízení.

 

Mladí dobrovolníci OSN / UN Youth Volunteers Programme

Program vznikl v roce 2001 a jeho hlavním posláním je umožnit mladým lidem / absolventům vysokých škol získat dobrovolnickou zkušenost přímo v rozvojových zemích a v oborech, které vystudovali. Česká republika se do tohoto programu zapojila v roce 2006, kdy byli vysláni první dva mladí dobrovolníci. Od té doby se v souladu s platnou koncepcí Zahraniční rozvojové spolupráce ČR počet vyslaných postupně zvyšoval až na současných 8-10 ročně.

Historicky působili čeští stážisté např. v Bosně a Hercegovině, Etiopii, Jemenu, Kambodži, Kosovu, Moldavsku, Mongolsku, na Ukrajině, v Uzbekistánu, Vietnamu či Palestině. Konkrétní destinace pro vyslání mladých dobrovolníků z ČR se každoročně sjednávají mezi MZV a UNV dle aktuálních potřeb OSN a sektorových a teritoriálních priorit zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ČR.

Program Mladí dobrovolníci OSN

Závazné podmínky pro účast

 • Občanství ČR, věk maximálně 29 let, dokončené vysokoškolské vzdělání;

 • odborné znalosti a zkušenosti kandidáta odpovídající popisu vypsané pozice dobrovolníka,

 • velmi dobrá znalost anglického jazyka slovem i písmem, popř. dalšího světového jazyka.

 • Vítaná je orientace v oboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a dobrovolnictví.

UNV mladým dobrovolníkům v rámci kontraktu poskytne

 • Jednorázový příspěvek na předodjezdovou přípravu; letenky k cestě do země přidělení a zpět;

 • jednorázový příspěvek na zařizovací náklady v zemi přidělení, měsíční diety a příspěvek na ubytování; zdravotní a životní pojištění;

 • předodjezdové školení v ústředí UNV v Bonnu a průběžné zaškolování v místě přidělení.

Dobrovolník získá

 • Zkušenost ze spolupráce v multikulturním prostředí a v mezinárodním týmu agencie OSN;
 • profesní zkušenosti v oboru mezinárodní rozvojové spolupráce a konkrétního oboru působení;
 • nové kontakty a přátelství, jakož i mimořádnou profesní referenci pro rozvoj další kariéry

 

 

Dobrovolnictví po internetu / Online Volunteering

Dobrovolnictví Online je nový, progresivně se rozvíjející projekt, jehož prostřednictvím je možno se zapojit do mezinárodních dobrovolnických aktivit i na dálku či z pohodlí svého domova či kanceláře. Jedná se o operativně sjednávanou spolupráci mezinárodních neziskových rozvojových organizací a individuálních dobrovolníků prostřednictvím internetu. Platformu zastřešuje a koordinuje UNV Online Volunteering Service v ústředí UNV v Bonnu.

Platforma registruje neziskové rozvojové organizace z celého světa, které nabízejí pracovní příležitosti a konkrétní úkoly v rámci svých projektů individuálním zájemcům - dobrovolníkům i expertům. Na internetové adrese www.onlinevolunteering.org jsou denně zveřejňovány nové poptávky, na které mohou dobrovolníci reagovat podle svých zkušeností a zájmu. Spolupráce probíhá bezplatně, po završení dohodnutého projektu obdrží dobrovolník certifikát a systémovou referenci o realizované pomoci.

Výhody Online Volunteeringu

 • Online dobrovolníkem se může stát každý, kdo dokáže nabídnout pomoc; může se jednat o odborníka v aktivním věku, studenta, důchodce či člověka zdravotně postiženého;
 • dobrovolník nemusí nikam cestovat, pracuje doma či ve své kanceláři u svého počítače a časový rozvrh i tempo práce si stanovuje sám; uplatnit možno široké spektrum dovedností.
 • Zapojit se je možné do projektů s různou dobou trvání, krátkodobých či dlouhodobých.
 • Dobrovolník získává nové zkušeností a informace o zemích a lidech, s nimiž v rámci projektu spolupracuje. Neobyčejně se tím také rozšiřuje kapacita a efektivita partnerských organizací.

Na internetové adrese www.onlinevolunteering.org najdete

 • Průběžně aktualizovaný přehled nabídek a příklady již realizovaných projektů;
 • přístup do registračního dotazníku a podrobný popis pravidel pro zapojení se;
 • komentáře, inspiraci a rady dobrovolníků, kteří Online Volunteering vyzkoušeli.

Pozn.: Do konce r. 2018 poskytuje poradenství a služby kontaktního místa UNV v ČR smluvní partner MZV ČR společnost Polytechna Consulting a.s. - tel.: 224827047, e-mail: nkmunv@polytechna.eu

.