Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Světový den vody

 

Česko pomáhá ve světě v oblastech, které patří mezi silné stránky našeho průmyslu a společnosti. V zemích, se kterými nás pojí rozvojová spolupráce, jde obecně o posílení občanské společnosti, podporu demokratické správy a udržitelných řešení pro místní hospodářství zároveň se zajištěním ekonomického růstu.

Jedním z cílů, vytyčených OSN, v jejichž naplňování v rámci rozvoje se Česko angažuje je Cíl6 – zajištění pitné vody a sanitace, ke kterým se neodmyslitelně přidává rovněž nakládání s odpady a snižování znečištění vody. Kýženým výsledkem je zvýšení efektivity využívání vody za současného zlepšení kvality ochrany a obnovy ekosystémů.

Etiopie, ČRA

Etiopie, ČRA

Kromě prioritních zemí se česká technologická řešení pro vodní hospodářství uplatňují také v dalších zemích, například v Tunisku, Tanzanii, a dalších zemích.

V současné době běží více rozvojových projektů, podpořených prostřednictvím České rozvojové agentury. Jedním z nich je i projekt v Bosně a Hercegovině.

Modernizace úpravny pitné vody v Bosně a Hercegovině

Směřování rozvojové spolupráce ČR v Bosně a Hercegovině je orientováno do sektorů zásobování pitnou vodou, sanitace, státní správy a občanské společnosti, a výroby a dodávky energie. V oblasti vody a sanitace je pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR s Bosnou a Hercegovinou prioritou především zajištění zásobování pitnou vodou se zaměřením na úpravny pitné vody a rozšiřování vodovodní sítě, dále čistírny odpadních vod a systémy odvádění odpadních vod.

Jedním z projektů realizovaných za přispění České rozvojové agentury v BaH zaměřených na tuto oblast je modernizace a rozšíření systému úpravy a dodávek pitné vody v municipalitě Teslić . Realizátor má za cíl kromě dokončení prací na úpravně vody také osvětovou kampaň mezi žáky a studenty místních škol a širokou veřejností. Jejím základem budou informace o koloběhu vody, o principech cirkulární ekonomiky.

Na reportáž o průběhu projektu se můžete podívat zde.

Více o projektu naleznete na webu ČRA zde.

Přístup k pitné vodě a sanitaci podporuje Ministerstvo zahraničních věcí také prostřednictvím humanitární pomoci.

Víte, že:

  • Dětský fond OSN (UNICEF) je významným realizátorem humanitárních projektů zaměřených na přístup k pitné vodě, sanitárním zařízením a hygieně pro děti postižené katastrofou, konfliktem a nuceným vysídlením?

https://www.unicef.cz/pitna-voda/

https://www.unicef.org/stories/4-things-you-need-know-about-water-and-famine

Víte, že díky humanitárním dotacím od MZV ČR:

  • ADRA Česká republika rozšiřuje kapacity studní a vodovodů v Libanonu v komunitách hostících uprchlíky ze Sýrie?

https://adra.cz/jak-pomahame/2021-libanon-pristup-k-vode-pro-libanonske-komunity-se-syrskymi-uprchliky-iii/

  • Člověk v tísni dlouhodobě podporoval přístup k pitné vodě ve východních, konfliktem postižených oblastech Ukrajiny?

https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/humanitarni-a-rozvojova-pomoc/ukrajina/humanitarni-pomoc

  •  CARE Česká republika již několik let přispívá k obnově vodovodní a sanitární infrastruktury v iráckém Mosulu? V Etiopii pomáhá farmářským rodinám s udržováním vody pro zavlažování v obdobích sucha? V Iráku i Etiopii podporuje sanitární zázemí pro dívky, aby mohly chodit do školy?

https://care.cz/humanitarni-pomoc/voda-a-hygienicke-zazemi/

 

.