Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Czech-UNDP Partnership for SDGs

 

Expertise on Demand (EoD)

Praktické zkušenosti a odborné znalosti v prioritních zemích poskytují čeští odborníci – a to prostřednictvím poskytování technické pomoci, vedením odborných konzultací, tvorbou studií proveditelnosti a přípravou odborných školení.

  • Délka projektu: Konzultace v prioritní zemi mohou probíhat po 90 dní; konzultace na dálku pak po dobu max. 6 měsíců.
  • Výše finanční podpory z CFCS: 10 000 – 40 000 USD

Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs (CFCS)

V rámci komponentu Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs (CFCS) jsou spolufinancována inovativní řešení, která zvýší kapacity pro rozvoj, přinesou přidanou hodnotu a uvedou nové technologie či produkty.

Navrhované řešení či inovace by měly být dlouhodobě udržitelné po finanční, environmentální a sociální stránce a měly by mít potenciál pro rozvojovou či komerční návaznost.

Ve spolupráci s českým soukromým sektorem, nevládními organizacemi, institucemi veřejné správy, univerzitami i výzkumnými centry budou implementovány nové postupy, produkty, řešení nebo služby.

Výsledkem může být také studie proveditelnosti či inovativní a replikovatelné řešení. Žadatel přitom musí doložit, že navrhované řešení je realizovatelné a nabízí možnost rozšíření i do jiných regionů.

Lokální poptávka po inovativním řešení je přitom klíčová a je podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu.

  • Délka projektu: Projekt musí být dokončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy.
  • Výše finanční podpory z CFCS: 20 000 – 40 000 USD

Kdo je oprávněným žadatelem?

  • Žadatelem musí být subjekt registrovaný v České republice.
  • Žadatel musí prokázat schopnost realizovat navrhovaný projekt – a to s ohledem na jeho finanční, materiální, lidské a další nefinanční zdroje.
  • Žadatel může spolupracovat s jinými subjekty, které jsou oprávněné k finanční podpoře v rámci CFCS.
  • Žadatel by měl prokázat, že jsou navrhované projektové aktivity doplňující k jeho stávajícím činnostem.

Knowledge Management (KM)

Zprávy o realizaci projektu a další klíčové informace – jako jsou příklady dobré praxe, předané odborné zkušenosti nebo získané kontakty – budou shromažďovány, klasifikovány a poskytovány k dalšímu použití v rámci Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN.

Přenesené know-how tak přispívá k dosažení hlubších výsledků s dopadem trvalejšího charakteru. Osvědčené postupy, získané zkušenosti i vytvořené produkty budou proto poskytovány realizátorům zahraniční rozvojové spolupráce a širší veřejnosti.  

 

.