Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

UNDP - Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN

 

Smyslem Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (anglicky Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals) je přenos českých zkušeností a inovativních řešení, která přispějí k dosažení Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 (anglicky Sustainable Development Goals, SDGs) v prioritních zemích Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
 

Na období 2018–2022 byla připravena strategie spolupráce, která cílí svou činnost do následujících prioritních zemí a tematických oblastí:

Prioritní země

- Bosna a Hercegovina
- Etiopie
- Gruzie
- Kambodža
- Moldavsko
- Zambie

Prioritní sektory/tematické oblasti

- Dobrá správa věcí veřejných a dodržování principů právního státu
- Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
- Ekonomická transformace a rozvoj
- Zemědělství a rozvoj venkova

V rámci Partnerství existují 3 nástroje:

1. Expertise on Demand

V rámci tohoto nástroje poskytují čeští experti praktické zkušenosti a odborné znalosti, konkrétně se jedná technickou pomoc, vedení odborných konzultací, tvorbu studií proveditelnosti nebo přípravu odborných školení.

2. Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs

Jedná se o svěřenecký fond, z něhož jsou spolufinancována inovativní řešení, která zvýší kapacity pro rozvoj, přinesou přidanou hodnotu a uvedou nové technologie či produkty do prioritních zemí. Ve spolupráci s českým soukromým sektorem, nevládními organizacemi, institucemi veřejné správy, univerzitami i výzkumnými centry jsou tak implementovány nové postupy, produkty, řešení nebo služby, která zároveň představují přenos českého know-how a přispívají

3. Knowledge Management (KM)

Zprávy o realizaci projektu a další klíčové informace – jako jsou příklady dobré praxe, předané odborné zkušenosti nebo získané kontakty – jsou shromažďovány, klasifikovány a poskytovány k dalšímu použití mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN.

Bližší informace o aktivitách “Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN” lze získat na oficiálním webu projektu undp.cz  a také na webu UNDP in Europe and Central Asia 

Kontaktní údaje:

Factsheet_CZ-UNDP_Partnership (PDF, 8 MB)

 

Nové projekty podpořené českým svěřeneckým fondem při UNDP: Chceme, aby česká inovativní řešení pomáhala a byla ve světě vidět

Svěřenecký fond Challenge Fund, jeden z komponentů Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (CUP), od roku 2018 funguje jako nástroj pro podporu… více ►

Český šálek čaje v Gurii: Příběh a budoucnost gruzínské čajové produkce

Jak složitá je cesta čaje z plantáže do šálku v období koronavirové pandemie? A jak dnes vypadá gruzínská čajová produkce a její budoucí potenciál na světových trzích? více ►

Nová výzva v programu Challenge Fund OSN opět podpoří česká inovativní řešení

Jak vyřešit otázku zpracování odpadu ve špatně dostupných či horských oblastech? Jakým způsobem nastartovat efektivní místní správu, na které se mohou aktivně podílet všichni občané? A jaká… více ►

.