Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové projekty Challenge Fondu pro rok 2022/2023

 

Česko je zapojeno do řady mezinárodních organizací, jejichž součástí je rovněž financování inovativních a unikátních projektů, využívajících české know-how, přinášející zlepšení, zavádějí nové metody, nápady nebo produkty v podmínkách cílových zemí. Zároveň musejí mít za cíl, aby dosažená řešení byla udržitelná a neměla negativní dopad na životní prostředí.  Jedním z takových fondů je CHALLENGE FUND - CUP (undp.cz).

Každý rok podporuje Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (anglicky Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals) v rámci modality Challenge Fond okolo 12 projektů. Soukromé firmy i neziskový sektor mohou poslat přihlášky se svými projekty.

Letos obdržel již druhý projekt podpořený z CUP ocenění od Asociace společenské odpovědnost. Společnost Modelárna LIAZ a její projekt hledání vodních kapes v somálském regionu Etiopie získal ocenění v kategorii Rozvojová spolupráce, mír a partnerství. Více o projektu se dozvíte ZDE

Tento rok obdržel Challenge Fond rekordní počet přihlášek. Celkem 69 inovátorů se hlásilo s návrhy projektů do všech šesti prioritních zemí.

Jednou ze zemí, kde jsou realizovány projekty Challenge Fond je Gruzie. Dlouhodobými prioritami zde jsou:

 • udržitelný růst se zaměřením na venkov a veřejnou infrastrukturu
 • good governance se zaměřením na budování inkluzivní, demokratické společnosti
 • ochrana životního prostředí
Gruzie CUP, UNICO.AI

Gruzie CUP, UNICO.AI

V rámci pomoci tamnímu zdravotnictví v oboru duševního zdraví bude tento rok implementovat projekt Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, které podpoří výcvik tkz. Peer pracovníků. Peer pracovníci jsou lidé s prožitou zkušeností s duševní poruchou a “peer support“  je inovativní intervence, ve které lidé s podobnou zkušeností nabízejí podporu ostatním s duševní poruchou v sociálních službách, psychiatrických léčebnách a dalších sociálních a zdravotnických zařízeních. Kromě vyškolení peer pracovníků si projekt také klade za cíl vytvořit standard peer práce, který rámuje fungování peer pracovníků v systému péče o duševní zdraví v zemi. Druhý projekt v Gruzii se bude naopak věnovat podpoře místní infrastruktury. Společnost Vision Craft bude pomocí umělé inteligence viRAM identifikovat kvalitu povrchu vozovky, chybějící nebo poškozené značky a jakékoliv další problémy na silnici. Shromážděná data budou generovat zprávy v reálném čase a dají místním samosprávám přesné informace o stavu silnic a kde je třeba odstranit problémy. Projek má za cíl celkově zlepšit bezpečnost silničního provozu. Třetí projekt vybraný pro Gruzii se zaměřuje na údržbu odpadové insfrastruktury.

Dlouhodobě jsou podporovány projekty v Bosně a Hercegovině (BaH). Zde mezi dlouhodobé priority patří:

 • udržitelný růst se zaměřením na dekarbonizaci a oběhové hospodářství
 • good governance se zaměřením na odpadové hospodářství a obnovitelné zdroje

V roce 2023 zde bude  realizován velký, systémový projekt. Je jím projekt společnosti T-Mapy, která poskytne datově řízený „chytrý“ systém nakládání s odpady v Sarajevu. Softwarové GIS řešení slouží k informování široké veřejnosti o umístění sběrných dvorů, harmonogramu svozu odpadů a poskytování dalších informací veřejného zájmu. Systém GIS může sloužit také jako základ pro implementaci chytrých řešení ve větším měřítku a pro správu chytrých měst.

Třetí zemí v regionu Evropy je Moldavsko. Zde jsou prioritami:

 • udržitelný růst s důrazem na inkluzivní ekonomický růst
 • podpora trhu a zaměstnanosti
 • udržitelná zelená města
 • digitální trasnformace a energetická soběstačnost.

Prvním projektem je projekt asociace Semínkovna. Ta si klade za cíl vytvořit síť knihoven semen pro řešení problému s dostupností semen na lokální úrovni. V plánu je spuštění 3 až 5 knihoven semen v několika subregionech. Důraz bude kladen na nejzranitelnější skupiny ve venkovských oblastech, kterým pomůže zlepšit kvalitu jejich života.

Další projekt v Moldavsku se bude zabývat oživením turismu v této málo navštěvované evropské destinaci. Česká společnost Smart Guide podpoří snahu Moldavsko zatraktivnit turistům moderním digitálním řešením, vzděláváním partnerů v cestovním ruchu a jejich zkušenostmi z globálního trhu. Hotová platforma „Smart Guide“ umožní podnikům v oblasti turismu vydávat digitální cestovní průvodce s minimálním rozpočtem a dobrou kvalitou.

Třetím projektem bude předávání českého včelařského know-how místním včelařkám a včelařům od společnosti Apis. Zajímavostí a inovací je termosolární úl, který dokáže účinněji, než běžné chemikálie, zabít roztoče Varroa pouze silou slunečního světla a. Kromě toho používání termosolárních úlú zvyšuje produkci medu v průměru o 20 až 50 %.

CUP, APIS

CUP, APIS

 

V Africe jsou realizovány projekty například v Etiopii, zde jsou dlouhodobými prioritami

 • odolnost vůči změnám klimatu a udržitelnost životního prostředí
 • ekonomická transformace se zaměřením na posílení inovačního ekosystému a technologie.

Etiopie dlouhodobě řeší problém s transferem technologií, doposud nebylo vytvořeno efektivní propojení mezi akademickými institucemi a průmyslem. Česká společnost UNICO.AI bude řešit tuto výzvu prostřednictvím své platformy EXPERTS.AI, která shromažďuje informace o univerzitních aktivitách, která budou poté prezentována na univerzitních webových stránkách a směrem k soukromému sektoru strukturovaným způsobem.

Další výzvou pro Etiopii je zlepšení bezpečnosti na silnicích, kde při nehodách ročně zemře mnoho lidí. Klíčem ke zlepšení je silné řízení ve všech aspektech bezpečnosti silničního provozu. Česká společnost InnoConnect proto bude realizovat projekt, který vyvine analytickou mapu bezpečnosti provozu a vytvoří dashboardy zaměřené na interaktivní analýzu dopravních nehod. Řešení umožní provést hloubkovou analýzu s cílem identifikovat vysoce riziková místa a získat hloubkovou znalost faktorů, které zvyšují riziko těžkých nehod.

Posledním z 3 projektů je stavba komunitního skate centra. Česká nevládní organizace Skate World Better bude řešit problém nedostatečného volnočasového vyžití pro mládež, zejména dívky. Skateboarding je sport, kde se smazávají rozdíly ve věku, sociálním postavení nebo etnickém původu. Cílem projektu je poskytnout mladým ženám bezpečné prostředí, kde se mohou scházet, trávit volný čas a také se vzdělávat v dalších aktivitách v rámci seminářů a workshopů.

Skate World Better, Zambie

Skate World Better, Zambie

 

Další zemí v Africe, je Zambie. Zde jsou priority:

 • good governance zaměřené na podporu mladých lidí rozvoj místních podniků
 • odolnost vůči klimatickým změnám

V oblasti Kashitu, venkovské oblasti v centrální provincii s omezeným přístupem ke stavebním materiálům, bude   České vysoké učení technické v Praze zavádět vylepšenou technologii výroby nepálených cihel. Tato stavební technologie vylepšuje tradiční výrobu cihel na vysoce kvalitní cihly se zámkovými prvky ve tvaru podobném kostkám stavebnice, umožňující levnou a snadnou manipulaci. Druhý projekt plánuje Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, která si dává za cíl omezit používání uhlí a přechod na bioplyn.  Meziaktivitou je zde zřízení chovu prasat jako garantovaného zdroje suroviny pro výrobu bioplynu. Čeští odborníci vyškolí mladé lidi na výrobu bioplynu, výrobu elektřiny na bázi bioplynu, efektivní postupy produkce prasat, řízení jatek a drobné zpracování masa.

Kambodža, jako poslední z prioritních zemí. Zde jsou priority.

 • udržitelný růst se zameřením na odolnost vůči klimatu
 • obnovitelné energie a udržitelné zemědělství.

Kambodža je jedním z nejvýznamnějších světových producentů manga. Zpracováním manga vzniká zpracovatelný odpad - mangový kámen, který je do teď nevyužit. Mendelova univerzita v Brně řeší tento problém díky know-how souvisejícím se zpracováním ovocných pecek na hodnotné tuky a palivové pelety. Navrhovaným řešením je vypracování studie proveditelnosti, která bude analyzovat současnou produkci odpadů v podobě mangových pecek, navrhne místní možnosti jejich úpravy a pilotní těžbu olejů a výrobu pelet.

.