Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předložení projektů - UNDP

 

MZV ČR ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN (UNDP) tímto vyzývá zájemce k předložení žádostí o finanční podporu projektů z rozvojového fondu Czech - UNDP Partnership for Sustainable Development Goals. Nejzazší termín pro doručení žádostí je 6. 5. 2019.

Výzva k předložení projektů / Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals

 

MZV ČR ve spolupráci s  Rozvojovým programem OSN (UNDP) tímto vyzývá zájemce k předložení žádostí o finanční podporu z rozvojového fondu Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals. Cílem fondu je podnítit přenos českého know-how a implementaci inovativních řešení v prioritních zemích zahraniční rozvojové spolupráce ČR; a to s možností jejich následného uplatnění v regionálním či globálním měřítku pod hlavičkou UNDP.

Jednu ze tří hlavních komponent fondu představuje Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs (CFCS), který byl poprvé veřejně prezentován na MZV ČR v červnu 2018. Nabídka finanční podpory ze strany CFCS je určena pro české partnery - žadatele ze strany soukromého sektoru, nevládních organizací, univerzit, veřejných institucí či výzkumných pracovišť. Rozvojové výzvy neboli Challenges byly vytipovány místními zastoupeními UNDP ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR a plně tedy reflektují jak lokální podmínky, tak globální ambice a rámec Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 OSN.

CFCS nabízí kofinancování inovativních řešení, která zvýší kapacity pro rozvoj, dodají přidanou hodnotu a uvedou nové technologie, produkty či služby. Projektované inovace musí být realistické a udržitelné a měly by zahrnovat i potenciál pro další rozvojovou či komerční návaznost. V tomto smyslu očekáváme od zájemců mj. úzkou spolupráci s místními partnery.

Bližší informace o fondu a kritériích výběru či evaluaci předkládaných projektů jsou k dispozici v přiloženém informačním letáku a další instrukce k žádostem na níže uvedených odkazech:

http://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=54473

https://www.ungm.org/Public/Notice/87187

Prioritní státy: Bosna a Hercegovina, Gruzie, Moldavsko

Kontraktační termín: červen 2019

Očekávané trvání projektu: 1 rok či méně

Rozsah příspěvku:  20.000 až 40.000 USD

Minimální výše vlastního kofinancování je 20% z celkových nákladů projektu.

Projekty musí být doručeny nejpozději 6. 5. 2019 e-mailem na: procurement.irh@undp.org

UNDP (PDF, 539 KB)

UNDP engl. (PDF, 528 KB)

přílohy

UNDP 538 kB pdf (Acrobat dokument) 2.4.2019

UNDP engl. 527 kB pdf (Acrobat dokument) 2.4.2019

.