Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Můj rok s UNODC v Bosně a Hercegovině

 

Michaela Stenzelová pracovala jeden rok jako dobrovolnice v programové kanceláři Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu v Sarajevu. Její postřehy si můžete přečíst v článku níže.

Aktuálně je možné podávat přihlášky do programu Mladých dobrovolníků OSN na rok 2022. Uzávěrka přihlášek je 7. 11. 2021, více informací najdete na tomto odkaze.

 

Sarajevo

Sarajevo

S programem Mladí dobrovolníci OSN (UN Youth Volunteers, UNV) jsem se seznámila během své stáže na Stálé misi České republiky při OSN v New Yorku. Byla to právě tato zkušenost, která mě přivedla k myšlence nahlédnout do každodenní agendy některé z agencií OSN přímo v terénu a zažít tak fungování organizace ze zcela jiného a nového úhlu pohledu. Když jsem proto po dokončení studií zahlédla výzvu k podávání přihlášek do nadcházejícího ročníku, neváhala jsem a přihlásila se na dobrovolnickou pozici v programové kanceláři Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) v Sarajevu.

Po absolvování několika kol výběrového řízení jsem si s radostí mohla přečíst, že jsem byla vybrána na pozici „Regional Programme Associate“. Jelikož se Bosna a Hercegovina v porovnání s dalšími státy, v nichž OSN působí, řadí mezi bezpečné země s relativně dobře rozvinutou infrastrukturou, nebylo nutné se na stěhování do Sarajeva nijak zvlášť připravovat. Zdálo se tak, že se můžu už jen těšit na rok nových zážitků, stejně tak jako na svou úplně první cestu na západní Balkán. V té době jsem však ještě netušila, že pár dní před odjezdem se mé plány rozplynou.  Uzavření hranic a nelepšící se epidemiologická situace způsobené pandemií COVID-19 posunuly začátek mého působení o několik měsíců. Namísto v únoru jsem tak do Bosny a Hercegoviny přicestovala až na konci července. Ani tato skutečnost mi však nezkazila radost z nových začátků. Možná i díky letnímu počasí a slunečným dnům, které ještě více umocňovaly jedinečnost města, ve mně zanechalo Sarajevo nezapomenutelný dojem už po pár dnech mého pobytu.

Programová kancelář UNODC v Bosně a Hercegovině se řadí mezi agencie OSN s poměrně malým zastoupením. I díky této skutečnosti jsem se však mohla věnovat rovněž tématům přesahujícím rozsah mně svěřené agendy. Boj proti nadnárodnímu organizovanému zločinu, obchodu s drogami, střelnými zbraněmi, obchodování s lidmi, korupci a finanční kriminalitě představuje jen úzký výčet toho na co se programová kancelář v Sarajevu soustředí. Během svého působení jsem měla možnost podpořit kromě jiných implementaci projektů zaměřených na boj proti přeshraniční trestné činnosti a posilujících kontrolu hranic jak v Bosně a Hercegovině, tak v celém regionu.

Školení k používání testovacích sad, UNODC Sarajevo

Školení k používání testovacích sad, UNODC Sarajevo

Jednou z klíčových iniciativ, jíž jsem se věnovala, byl projekt Společné akce EU-UNODC usilující o posílení kapacit západního Balkánu v boji proti organizovanému zločinu. Cílem projektu je podpora účinné a koordinované reakce vůči nedovolenému obchodu na pozemních a přístavních hraničních přechodech a mezinárodních letištích v jihovýchodní Evropě. Mohla jsem se například podílet na organizaci školení pro hraniční policii, celníky, letištní personál či pracovníky soukromého sektoru, vedené experty z Interpolu, UNODC, Světové celní organizace a dalšími odborníky.  Tato školení skládající se jak z teoretické, tak praktické části se soustředila na témata jako: sběr a vyhodnocování informací o cestujících; metodika extrakce, výroba a identifikace drog a omamných látek; techniky pašování, vytipovávání podezřelého nákladu a další. Kromě nových poznatků, týkajících se výše uvedených témat, mi i díky ochotě a vstřícnosti mých kolegů bylo nejen umožněno získat nové znalosti v oblasti mezinárodního práva, ale také rozšířit si obzory v oblasti projektového managementu, jemuž jsem se během studií měla možnost věnovat pouze okrajově.

Přestože kvůli pandemii byla implementace některých projektů dočasně pozastavena, své působení při UNODC hodnotím jako jednu z nejcennějších zkušeností, kterou bych doporučila každému s vůlí aktivně přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje a s cílem zažít co skutečně obnáší práce jednotlivých agencií OSN v terénu.

Autorka: Michaela Stenzelová

Další články dobrovolníků OSN:

Jak moc v pořádku je být zkraje zmaten, zahlcen a nevědět si rady?

Má zkušenost jako UNV pro UNICEF v Jordánsku: Přemysl Trojan

Dobrovolník OSN v Etiopii Tomáš Král: Práce v Regionálním Centru rozvojového programu OSN

Den dobrovolníka – s UNICEF v Zambii

Rok dobrovolnicí OSN v Sarajevu

Mladým dobrovolníkem OSN nečekaně online: Virtuální kino i boj proti COVID-19

 

.