Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Příležitosti pro zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce

 

Pro dosažení cílů udržitelnosti, SDGs, je výhledově stále více potřeba zapojení soukromých zdrojů. Zdaleka ne pouze finančních, ale také lidských, expertních či technologických. Česko si výzvy, které toto zapojení přináší, uvědomuje. Proto v rámci českého předsednictví v Radě EU zadalo uznávanému Evropskému centru pro management rozvojové politiky (ECDPM) zpracování analýzy příležitostí a překážek pro zapojení soukromého sektoru do evropské rozvojové spolupráce.

Dnes se uskutečnil na půdě Ministerstva zahraničních věcí seminář, na kterém byly prezentovány výsledky analýzy společnosti ECDPM . Na seminář byli pozváni zástupci řady institucí z Evropy i Česka – Národní rozvojové banky, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti i ministerstev, a dále evropských rozvojových bank, Evropské investiční banky, Evropské komise, zástupci neziskového sektoru a především pak sdružení firem a podnikatelů.

V rámci panelových diskusí měli účastníci možnost diskutovat doporučení vzešlá ze studie ECDPM a směřovaná Evropské komisi, vládám členských zemí i rozvojovým bankám a firmám. Návazně byly také představeny dostupné evropské nástroje pro financování rozvojových, ale i exportních a investičních iniciativ v rozvojových zemích. Na závěr semináře byly prezentovány konkrétní příklady zdařilých projektů, na které navázala vernisáž výstavy, mapující úspěšné české rozvojové projekty.

O výstavě rovněž informoval Český rozhlas: https://cesky.radio.cz/kurfurst-kazdeho-diplomata-potesi-kdyz-ceska-republika-nekde-pacha-dobro-8768224

Česká ZRS ve světě

Česká ZRS ve světě

.