Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česko-německo-holandský seminář k transferu technologií ve zdravotnickém výzkumu a vědách o živé přírodě

 

V Černínském paláci se dne 15. září 2020 konala konference „From Science into Practice: Sharing Czech, Dutch and German Experience in Healthcare and Life Sciences“. Akci uspořádalo MZV v spolupráci s Karlovou univerzitou a velvyslanectvími Německa a Holandska. Byla jí zahájena série Collaborations for the Future, která má ambici řešením konkrétních dílčích témat přispět ke zlepšení prostředí a výměně zkušeností a kontaktů pro akademické inovace v ČR. Asi 400 účastníků (z větší části připojených přes internet) diskutovalo konkrétní příběhy akademických spin-off firem z ČR, Německa a Nizozemí s cílem podělit se o nejlepší praxi při zakládání a rozvoji technologických firem vzniklých na základě poznatků a inovací financovaných z veřejných rozpočtů (na univerzitách a výzkumných ústavech).

Omezený přenos poznatků výzkumu a nových technologií z akademického prostředí do průmyslu a služeb je jednou ze slabin českého prostředí. V porovnání s jinými vyspělými zeměmi je produkce patentů a nových řešení, které se uplatní na trhu, stále ještě velmi nízká. V poslední době se však situace pozvolna mění. Konkrétním dokladem nové dynamiky jsou mediálně známé příběhy rychlého vývoje ochranných a podpůrných prostředků v boji s pandemií COVID-19. Na akci uspořádané v Černínském paláci však byla prezentována řada daších příkladů, v mádiích méně frekventovaných: firma Lam-X produkující samočistící filtry do roušek či pro obvazy (na základě vývoje nanomateriálů v laboratořích na Přírodovědecké fakulty UK), DIANA Biotech (vyrábějící testy na přítomnost covid-19 v klinických vzorcích) či česko-německý Mindpax (speciallizovaný na asistivní technologie pro pacienty s duševními poruchami).  

Efektivní inovační ekosystém se v České republice buduje: vláda zahájila velkorysý program financování start-upů  a spin-offů,  na univerzitách a výzkumných ústavech vznikají centra pro podporu transferu znalostí a technologií (KTT – většina z nich je sdružena do asociace Transfera.cz). O úspěchu jednotlivých inovací spolu-rozhoduje celá řada okolností. Jakkoliv neexistuje jednoduchý obecně platný návod, je jasné, že je možné získávat cenné zkušenosti a inspiraci od partnerů, kteří jsou úspěšní v mezinárodním měřítku. To je podstatou iniciativy Collaborations for the Future, jež byla oficiálně zahájena konferencí spolupřádanou MZV, UK a velvyslanectvími dvou zemí, které se chtěji do této iniciativy zapojit, Německa a Holandska. Nejlepší praxi těchto partnerů sdíleli zástupci Fraunhoferovy společnosti, fondu na podporu start-upů High-tech Gründerfonds či Philips Healthcare.

Na akci kromě manažerů nových technologickýchfirem vystoupili zástupci vládních institucí i akademické obce. Kvůli aktuálním protipandemickým omezením jednání proběhla „hybridní formou“ (počet fyzicky přítomých účastníků ve Velkém sále Černína byl omezen na 100, větší počet byl připojen on-line).  Záznam konference je možný shlédnout zde: http://bit.ly/FromScience_stream.

 

.