Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jednání řídící skupiny pro vědeckou diplomacii při Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace (22. ledna 2020)

 

Na letošním prvním setkání řídící skupiny pro vědeckou diplomacii bylo projednáno personální obsazení pozic specializovaných vědeckých attachés, přípravy materiálu shrnujícího informace o nástrojích a zdrojích podpory bilaterálních a multilaterálních projektů za účasti českých výzkumníků a vývojářů. Diskutována byla další aktuální témata, včetně potenciálních dopadů Brexitu na česko-britskou spolupráci.
 

Řídící skupina pro vědeckou diplomacii (ŘSVD) při Radě vlády pro vědu, výzkum a inovace byla zřízena na podzim roku 2019. Schází se za účasti vedoucích představitelů resortů a agentur, které se podílejí na formulování a výkonu zahraniční spolupráce ve výzkumu a inovací: RVVI, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Akademie věd, Grantová agentura a Technologická agentura. Na loňském zahajujícím zasedání byl diskutován mandát ŘSVD a hlavní parametry vědecké diplomacie podporované sítí českých zastupitelských úřadů ve vyspělých zemích včetně celkem tří specializovaných vědeckých attachés, jejichž pozice byly v ustaveny v uplynulých letech. Činnost diplomatů, kteří mají podporu mezinárodní spolupráci ve vědě a technologiích ve svém portfoliu, je (s výjimkou zmíněných specializovaných attachés) součástí širší agendy, za níž jsou zodpovědní vedoucímu úřadu (ústředí). Odborně je však řízena na základě vstupů relevantních orgánů (RVVI, MŠMT, agentury, univerzity výzkumné ústavy). Koordinaci napříč systémem zahraniční služby a směrem k partnerům je úkolem pro zvláštního zmocněnce pro vědeckou diplomacii.

Na lednovém jednání ŘSVD bylo konstatováno, že do konce měsíce bude vyslána již třetí specializovaná vědecká diplomatka se zodpovědností za region jihovýchodní Asie. Aktualizované dohody mezi Úřadem vlády a MZV zajišťují, že činnost všech specializovaných science attachés je v nejbližších letech personálně a finančně zajištěna. V diskusi k dalšímu bodu programu se přítomní shodli na obsahu a struktuře materiálu shrnujícího základní informace o nástrojích podpory mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu (bilaterální a multilaterální). Koordinací přípravy byl pověřen zvláštní zmocněnec pro vědeckou diplomacii MZV. První verze materiálu by měla být hotova do konce února 2020 a projednána na příští schůzce ŘSVD.

.