Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Logo RE - komise
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Logo českého předsednictví v Radě Evropy vybráno!

 

Do veřejné soutěže o návrh loga českého předsednictví v Radě Evropy v roce 2017 se přihlásilo celkem 81 účastníků. Z nich odborná komise pod vedením Mgr. Art. Žanety Drgové vybrala 3 nejlepší návrhy, včetně vítěžného od pí. Lucie Hajkové, studentky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Logo bude slavnostně zveřejněno před začátkem předsednictví.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo dne 18. 7. 2016. veřejnou soutěž na návrh loga, které bude Česká republika používat po dobu svého předsednictví v Radě Evropy od května do listopadu 2017. Logotyp předsednictví měl odrážet vizi pro české předsednictví v této instituci: 

"Česká republika bude během svého předsednictví podporovat aktivity Rady Evropy spojené s mandátem této organizace v oblasti ochrany lidských práv, demokracie a právního státu. Klíčovou bude podpora kontrolního mechanismu Evropské úmluvy o lidských právech, který 800 milionům lidí žijících na území členských států Rady Evropy zaručuje možnost dovolat se svých práv na evropské úrovni. Česká republika se bude soustředit na pokračující reformu Evropského soudu pro lidská práva, jejímž cílem je umožnit rychlejší vyřízení jemu podaných stížností a zajistit tak včasné sjednání nápravy tam, kde došlo k porušení základních práv a svobod. Součástí předsednické agendy budou také aktivity zaměřené na podporu rovnosti, ať už mezi ženami a muži, nebo mezi většinou a znevýhodněnými menšinami, jako jsou například děti se zdravotním handicapem."

Dne 4. 10. se sešla komise složená z diplomatů MZV a odborníků na grafický design (Mgr. Art. Žaneta Drgová, předsedkyně komise, a doc. MgA. Petr Babák). Tato komise vybrala 3 nejlepší návrhy, jejichž výběr potvrdil i ministr zahraničí PhDr. Lubomír Zaorálek:

  • 3. místo: Zuzana Růžičková, SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael
     
  • 2. místo: Simona Koutná, Vysoká škola uměleckoprůmyslová
     
  • 1. místo: Lucie Hajková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Komise k vítěznému návrhu konstatovala následující: "Návrh loga se skládá ze dvou částí. Jednu tvoří 3 elipsy (červené a modré), které se protínají v jednom místě představujícím bod shody a souladu. Na tento bod logicky navazuje vyvážená typografická část, která dovysvětluje pro jaký účel logo vzniklo a co reprezentuje. Jedná se o abstraktní návrh, který je flexibilní pro další zpracování a aplikace na tiskovinách či reklamních předmětech. Dobře může posloužit také rozpohybování elips např. pro účely webové či jiné prezentace."

Vítězné logo bude zveřejněné spolu s programem předsednictví až před jeho začátkem, o čemž bude MZV v dostatečném předstihu informovat. Vítězné logo bude dále umístěno na propagačních materiálech, na reprezentačních předmětech, používáno v tisku i masmédiích, v barevné i černobílé podobě, i v online prostředí. Ze soutěžních návrhů, které splňovaly formální náležitosti soutěže, bude vytvořen katalog prací.

Děkujeme všem účastníkům soutěže a oceněným gratulujeme.

Zasedání hodnotící komise

Zasedání hodnotící komise

 

přílohy

Zápis z hodnotící komise k soutěži 2 MB pdf (Acrobat dokument) 4.11.2016

.