Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Veřejná diplomacie

 

Odbor veřejné diplomacie působí na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky od roku 2011 a zabývá se kontaktem s českou i zahraniční veřejností. Nová koncepce zahraniční politiky ČR,  která vešla v platnost v červenci 2015, pevně zakotvila jako jeden ze svých cílů i šíření dobrého jména v zahraničí, což je základním úkolem české veřejné diplomacie.  Ta sehrává důležitou roli při podpoře ostatní diplomatické činnosti ministerstva, a to například konáním prezentačních akcí v zahraničí, propagací české kultury, rozvojem školské spolupráce, prohlubováním aktivit neziskového sektoru ve vztahu k zahraničním partnerům, atd. Klíčovou roli sehrávají naše zastupitelské úřady, jejichž činnost Odbor veřejné diplomacie koordinuje.

Při propagaci České republiky v zahraničí vycházíme z několika nosných témat. Tradičně výrazná je oblast sportu, zaměřujeme se také na výrazné milníky a osobnosti z české historie, zvyšujeme povědomí o české hudební, filmové a divadelní tvorbě. Při naplňování těchto úkolů hrají výraznou roli i Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničích věcí ČR, která prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli a aktivně podporují vnímání ČR ve světě jako moderní a kreativní země s bohatou kulturní tradicí.

Ve vztahu k domácí veřejnosti se snažíme o posílení diskuze o zahraniční politice a rozšíření povědomí o postojích české diplomacie a jejích aktivitách, kde je naším partnerem Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. V rámci veřejné diplomacie jsou naší veřejnosti poskytovány také praktické a užitečné informace.

Důležitou součástí veřejné diplomacie jsou konference, semináře a další prezentační akce, které Ministerstvo zahraničních věcí ČR a naše zastupitelské úřady organizují, spoluorganizují nebo podporují prostřednictvím grantů či jinou formou.

Odbor veřejné diplomacie spolupracuje s řadou dalších partnerů, jejichž podpora je pro efektivní veřejnou diplomacii doma i v zahraničí klíčová. Patří mezi ně vládní agentury (například CzechTourism v oblasti turismu), nestátní neziskové organizace, krajanské komunity, firmy, vědecká a akademická obec, zájmová sdružení, ale i další státy a mezinárodní organizace.

Martin Daněk – finále MHS Pražské jaro 2019

thumb

Mladý český hobojista Martin Daněk se stal vítězem Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2019, kde obdržel také cenu Nadace Bohuslava Martinů. V rámci alternativního programu můžete sledovat… více ►

Hudebníci vědcům

thumb

Čeští hudebníci poděkují Českému vysokému učení technickému v Praze, týmu vědců, partnerů, dárců a přispěvatelů za jejich nasazení v čase pandemie koronaviru. více ►

Narozeninový koncert Pražského jara

thumb

Mezinárodní hudební festival Pražské jaro v letošním roce slaví své 75. jubileum. Je to nejstarší hudební festival klasické hudby v České republice. Na festivalu vystupují špičkoví světoví umělci… více ►

XVIII. Diplomatický salon JDI na MZV ČR: "Role ČR v NATO: Současný stav transatlantických vztahů a budoucí výzvy pro alianci"

thumb

Dne 24. 4. 2019 proběhl na MZV ČR 18. Diplomatický salon organizovaný studentskou organizací Junior Diplomat Initiative (JDI), která působí při Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Akce je… více ►

XVII. Diplomatický salon s Junior Diplomat Initiative při VŠE: Vývoj české diplomacie v čase

thumb

Dne 15. 11. 2018 proběhl na MZV ČR již XVII. Diplomatický salon organizovaný studentskou organizací Junior Diplomat Initiative (JDI), která působí při Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze.… více ►

XV. Diplomatický salon s Junior Diplomat Initiative při VŠE

thumb

Projekt Diplomatických salonů vznikl v roce 2012, a to ve spolupráci Odboru veřejné diplomacie MZV ČR a studentské organizace Junior Diplomat Initiative (JDI), působící na Fakultě mezinárodních… více ►

Filmový festival v Soluni pod taktovkou českého předsednictví ve Středoevropské kulturní platformě

thumb

České předsednictví ve Středoevropské kulturní platformě, která sdružuje Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Rakousko, představilo filmovou tvorbu států platformy v řecké Soluni. Pod záštitou… více ►

Již XIV. Diplomatický salon s členy Junior Diplomat Initiative

thumb

Dne 18. 4. 2017 proběhl na MZV ČR již XIV. Diplomatický salon, který v rámci projektu Diplomatických salonů pořádala ve spolupráci s Odborem veřejné diplomacie MZV ČR studentská organizace Junior… více ►

Česko-německé kulturní jaro

thumb

Rozhovor s Kristinou Larischovou pro německou redakci Radia Praha z tiskové konference na německém velvyslanectví k zahájení Česko-německého kulturního jara více ►

Festival jeden svět v Bruselu jako lidskoprávní advokační nástroj

thumb

V roce 2016 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky podpořilo desátý ročník festivalu Jeden Svět v Bruselu, který proběhl v termínu 18.-27.dubna 2016. Festival divákům nabídl 14 veřejných… více ►

Výsledky dotačního řízení na projekty zaměřené na spolupráci s krajanskými komunitami v zahraničí

Rozvoj sportovní diplomacie

thumb

Sport a úspěchy českých sportovců tvoří významnou část zmínek o Česku v zahraničí, což přispívá k propagaci dobrého jména ČR v zahraničí tak, jak tento cíl pojmenovává Koncepce zahraniční… více ►

Výsledky dotačního výběrového řízení na podporu projektů nevládních a neziskových organizací a vysokoškolských pracovišť v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2017

Jak na „Česko“ v zahraničí?

thumb

Na základě dotazů, které MZV v posledním období obdrželo, byla vypracována série doporučení, jež osvětlují, jak s krátkým názvem „Česko“ pracovat v mezinárodních vztazích. více ►

Logo českého předsednictví v Radě Evropy vybráno!

thumb

Do veřejné soutěže o návrh loga českého předsednictví v Radě Evropy v roce 2017 se přihlásilo celkem 81 účastníků. Z nich odborná komise pod vedením Mgr. Art. Žanety Drgové vybrala 3 nejlepší… více ►

.