Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Státní symboly České republiky

 

Státní symboly jsou znaky, kterými každý stát označuje svou svrchovanost a které slouží jako projev státnosti navenek. Státní symboly jsou užívány k reprezentaci státu ve vztahu k jiným státům a symbolizují historii, územní vývoj a národní identitu.
 

Státní symboly jsou upraveny v následujících právních předpisech:

  • čl. 14 Ústavy ČR
    • obsahuje výčet státních symbolů
  • zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
    • podrobně upravuje jednotlivé státní symboly
  • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
    • stanoví, kdo a jakým způsobem je oprávněn státní znaky užívat

 

Jednotlivé státní symboly

Velký státní znak

Velký státní znak tvoří čtvrcený štít, jehož první a čtvrté pole mají červenou barvu, druhé pole barvu modrou a třetí pole barvu zlatou.  

V červených polích je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

V modrém poli je moravská orlice – orlice stříbrno červeně šachovaná se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Ve zlatém poli je slezská orlice – orlice černá se stříbrným půlměsícem na prsou, zakončeným jetelovými trojlístky s křížkem uprostřed. Na hlavě má orlice zlatou korunu a červenou zbroj.

Symboly na Velkém státním znaku dohromady představují celé území České republiky.

Velký státní znak najdeme například na bankovkách České republiky, na dresech sportovců reprezentujících Českou republiku nebo se jím také označují státní hranice.

Malý státní znak

Malý státní znak tvoří červený štít, v němž je stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou zbrojí.

Malý státní znak se užívá na veřejných listinách vydávaných při výkonu státní moci, tedy například na rozhodnutích soudů nebo ústředních správních úřadů.

Státní barvy (trikolora)

Státní barvy jsou bílá, červená a modrá. (v uvedeném pořadí)

Státní vlajka

Státní vlajka se skládá z horního pruhu bílého a dolního pruhu červeného, mezi než je vsunut žerďový modrý klín do poloviny délky vlajky. Poměr šířky vlajky k její délce je 2:3

Státní vlajka označuje budovy orgánů státní správy, vyvěšuje se při státních svátcích a můžeme ji vidět také například na služebních dopravních prostředcích vedoucích diplomatických misí a konzulárních úřadů České republiky při slavnostních příležitostech.

Vlajka prezidenta republiky

Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých. Uprostřed je bílé pole, v němž je umístěn velký státní znak. Pod ním je stříbrný nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené zlatými lipovými ratolestmi.

Vlajka prezidenta republiky se užívá k označení sídla prezidenta republiky, pokud je prezident v České republice přítomen, a také k označení dopravního prostředku, který prezident užívá.

Státní pečeť

Státní pečeť tvoří velký státní znak po stranách podložený lipovými ratolestmi. Velký státní znak lemuje nápis "ČESKÁ REPUBLIKA".

Státní pečeť je uložena u prezidenta republiky a užívá se k pečetění mezinárodních smluv či pověřovacích listin diplomatických zástupců.

Státní hymna

Státní hymnu tvoří první sloka písně "Kde domov můj", k níž složil hudbu František Škroup a text napsal Josef Kajetán Tyl. Poprvé píseň zazněla v divadelní hře "Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka", která měla premiéru v roce 1834 ve Stavovském divadle.

 

přílohy

malý státní znak 838 kB jpg (Obrázek / Fotka) 20.2.2018

státní hymna 393 kB jpg (Obrázek / Fotka) 20.2.2018

státní pečeť 380 kB jpg (Obrázek / Fotka) 20.2.2018

státní vlajka 489 kB jpg (Obrázek / Fotka) 20.2.2018

velký stání znak 580 kB jpg (Obrázek / Fotka) 20.2.2018

vlajka prezidenta republiky 942 kB jpg (Obrázek / Fotka) 20.2.2018

.