Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

MZV Černínský palác
Foto: © MZV ČR/MFA CZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doporučení online přednášky ke spolupráci MZV a MŠMT prostřednictvím ZÚ

 

Odbor veřejné diplomacie a krajanů ve spolupráci s Diplomatickou akademií uspořádal pro zájemce z řad pracovníků MZV ČR v ústředí a na zastupitelských úřadech ve středu 20. ledna 2021 přednáškový blok nazvaný Mezinárodní dimenze v oblasti vzdělávání.

V rámci tohoto bloku vystoupili pracovníci Domu zahraniční spolupráce /DZS/ náměstek ředitelky Michal Uhl, vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Jitka Morčušová a vedoucí oddělení internacionalizace studia Soňa Lippmann. Přednáškový blok uvedla náměstkyně ministra zahraničních věcí ČR Anita Grmelová a ředitel Odboru veřejné diplomacie a krajanů Jan Bondy

DZS je přímo řízenou organizací MŠMT. Jejím hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytuje informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání.

Přednášející představili 2 programy, kde již s námi spolupracují nebo by chtěli spolupráci s námi zintenzivnit:

a) iniciativě na podporu propagace českého vysokého školství v zahraničí Study in the Czech Republic (kvalitní webové stránky existují v 5 jazykových mutací, www.studyin.cz), a

b) novém absolventském programu pro zahraniční studenty, kteří studovali vysoké školy v Československu a České republice Czech Republic Alumni – zde by chtěli spolupráci s námi prohloubit, zatím se spolupráce rozvijí se ZÚ Vídeň a ZÚ Washington.   

Dále představili fungování lektorátů češtiny na zahraničních univerzitách a nově zřízenou styčnou kancelář DZS v Bruselu pro vzdělávání a vědu CZELO a zhodnotili podobu stávající spolupráce mezi DZS se zastupitelskými úřady a Českými centry.

Přednáškový blok je užitečný pro pracovníky ZÚ, kteří se zabývají veřejnou diplomacií, školskou a krajanskou agendou. V úplnosti (60 minut) můžete blok shlédnout na úložišti Microsoft Teams, kde bude sloužit jako součást vzdělávacího bloku Veřejné diplomacie.

.