Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kulturní spolupráce

 

Oblast kultury je významným nástrojem zahraniční politiky a tvoří významnou součást prezentace České republiky v zahraničí, působí na vytváření a posilování jejího pozitivního obrazu. Cílem, na který je zaměřena činnost v dané oblasti, je prezentace České republiky nejen jako vlastníka významného kulturního dědictví, ale také jako tvůrce nových hodnot.

V kulturní oblasti odbor veřejné diplomacie operativně spolupracuje se zastupitelskými úřady (ZÚ) a sítí zahraničních Českých center v rámci příprav jednotlivých kulturních akcí. Průběžně pro ZÚ připravuje putovní výstavy, například výstavu "Česká bižuterie (Hand Made Dreams)", kde zajišťuje přípravu, scénář, výrobu a dopravu na příslušné ZÚ, které o ně projeví zájem. Dále spolupracuje se ZÚ i při organizaci dalších kulturních akcí, které organizují buď samy nebo ve spolupráci s místním pořadatelem.

Odbor dále zpracovává agendu tzv. kulturních dohod, tj. bilaterálních dohod o kulturní, školské a vědecké spolupráci, které ČR uzavírá s ostatními státy. Odbor organizuje i řadu kulturních akcí v reprezentačních prostorách Černínského a Toskánského paláce.

Prezentaci České republiky v oblasti kultury zajišťuje také síť zahraničních Českých center. Posláním Českých center je především rozvoj kulturního dialogu se zahraniční veřejností a podpora prezentace země ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Česká centra působí prostřednictvím 24 poboček v hlavních světových metropolích ve 21 zemích na 3 kontinentech. Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Více informací o činnosti na www.czechcentres.cz.

Česká centra ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí uvedla do provozu projekt CzechPlatform - bezplatný webový informační portál pro podporu exportu českých kulturních a kreativních průmyslů. Projekt mapuje aktivity Česka v zahraničí, které jsou podporovány ze státních i soukromých zdrojů napříč sektory, a tím přispívá ke koordinovanější zahraniční prezentaci (viz podrobně na www.czechplatform.cz).

.