Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní škola slovanských studií

 

Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září) a jejich délka se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni kurzu zvolené jednotlivými pořádajícími školami.

LŠSS pořádá (v abecedním řazení): Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech - vzdělávací středisko při Univerzitě Karlově v Praze a Západočeská univerzita v Plzni.

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé pořádající školy kurzy českého jazyka na různých úrovních, výběrové semináře zaměřené na českou literaturu, kulturu a dějiny, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.  

Zájemci se mohou na Letní školy slovanských studií přihlásit jako samoplátci, kteří si hradí veškeré náklady sami. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) nabízí na základě bilaterálních mezinárodních smluv rovněž stipendia, která spočívají v úhradě kurzovného, ubytování, stravování a kulturních aktivit a exkurzí pořádaných v rámci LŠSS. O stipendium na LŠSS pořádané v roce 2016 se mohou hlásit zájemci z těchto zemí:

Albánie, Argentina, Belgie - Francouzské společenství, Belgie - Vlámské společenství, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada (provincie Alberta), Kolumbie, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Mexiko, Mongolsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko (Aktion), Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Ukrajina a Vietnam.

MŠMT zvěřejňuje nabídku stipendií k účasti na kurzech LŠSS prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Stipendia se poskytují pouze kandidátům/kandidátkám, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí, příp. zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, jestliže jsou institucí příslušnou provádět výběr uchazečů/uchazeček.

Podrobnější informace o kurzech mohou podat jednotlivé pořádající školy, MŠMT (kontakt: Bc. Lucie Gregůrková, e-mail: lucie.gregurkova@msmt.cz) nebo zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

.