Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

A. Dubček na Letenské pláni
Foto: ČTK
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Listopad 1989 a Ministerstvo zahraničí ČR

 

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si v roce 2019 připomnělo 30. výročí listopadových událostí roku 1989, jednoho z nejvýznamnějších okamžiků novodobých českých dějin.
 

Listopad 1989 symbolizuje nejen pád komunistického režimu a počátek obnovy demokracie, ale zároveň paradigmatickou změnu československé a později české zahraniční politiky ve smyslu její orientace na „Západ“, symbolizovanou úsilím o integraci do euroatlantických struktur, tedy do Organizace severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropské unie (EU).  Vyvrcholením těchto snah pak bylo začlenění ČR do obou těchto organizací. Toto výročí zároveň představuje možnost k sebereflexi novodobého směřování České republiky a její zahraniční politiky.

Vědomo si tohoto mimořádného významu si Ministerstvo zahraničních věcí samo a také prostřednictvím své sítě zastupitelských úřadů a českých center připomnělo toto výročí více než dvěma stovkami kulturních a společenských akcí (výstav, koncertů, besed, filmových a fotografických přehlídek, multižánrových projektů ad.), a to jak v zahraničí, tak i doma.

 

Akce MZV ČR realizované v zahraničí – výběr:

Plastic People of the Universe a Brněnská filharmonie- koncert v Bratislavě k výročí listopadu 1989 (ZÚ Bratislava)

„Ferdinande!“ – moderní inscenace na motivy hry V. Havla Audience (ZÚ a ČC Berlín)

„Moc bezmocných“ – výstava a konference o V. Havlovi (ZÚ a ČC Madrid)

„Rehearsal for Truth“– Audience – divadelní představení hry V. Havla v rámci festivalu organizovaného Václav Havel Library Foundation (ČC New York, Česká národní budova New York, dále ZÚ Washington a GK Chicago)

„30 let svobody a demokracie“ - přednáška a prezentace dokumentárních filmů a fotografií o událostech roku 1989 (ZÚ Bern, GK Chicago ad.)

„Revolution is not a Garden Party“ – diskuse za účasti českých a slovenských aktérů Sametové revoluce (ČC Brusel a SZEU Brusel)

„Sametová revoluce a kam se dostalo Československo“ - Série diskusí v Peru a Ekvádoru o listopadových událostech r. 1989 s účastí poslance a zakladatele Ústavu pro studium totalitních režimů P. Žáčka (ZÚ Lima)

Setkání s českými studenty k roku 1989 - debatní večer k roku 1989 s českými studenty studujícími ve Francii (ZÚ Paříž)

„Velvet Revolution @30“ – konference s vystoupením řečníků M.K. Albright, Š. Pánka a V. Bartušky (ZÚ Washington – Washington, D.C., Georgetown University)

Společenské setkání k 30. výročí Sametové revoluce s koncertem kytaristy Lukáše Sommera a projekcí dokumentárních filmů a fotografií (GK Chicago)

„Svoboda a demokracie – Velvet Revolution“ - přednáška a seminář na Tel Aviv University za účasti ředitele Knihovny Václava Havla M. Žantovského a ředitele Člověka v tísni Š. Pánka (ZÚ Tel Aviv)

„Sametová revoluce 1989“ - výstava kurátorky D. Kyndrové prezentující fotografie 15 českých fotografů zachycujících události v listopadu 1989 (ZÚ Addis Abeba, GK Erbíl, ZÚ Tel Aviv, Český dům Jeruzalém, ČC Mnichov ad.)

„1989 - Sametová revoluce a osobnost Václava Havla“ - výstava o osobnosti a činnosti V. Havla, pořádaná ve spolupráci s knihovnou a nadací V. Havla a ČC v Moskvě, a přednáška historičky umění V. Smolákové k událostem listopadu 1989 (GK Sankt Peterburg, ZÚ Bangkok ad.)

„Sametová revoluce a idea Evropy“ – vědecká konference ZÚ Řím a následná publikace - ve spolupráci s Instituto S. Pio a krajanskou Asociací Praha (ZÚ Řím)

 

Akce MZV ČR v ČR - výběr:

„Odpoledne s českou diplomacií“ – debata o zahraniční politice v kontextu 30. výročí Sametové revoluce - diskuse pro studenty VŠ a širší veřejnost za účasti diplomatů – přímých účastníků listopadových proměn na MZV a k aktuálním zahraničněpolitickým tématům za účasti současných i bývalých diplomatů (Praha, Černínský palác)

Slavnostní předávání medaile „Za zásluhy o diplomacii“ - u příležitosti 30. výročí listopadu 1989 (Praha, Černínský palác)

Listopad 1989 v dokumentech Ministerstva zahraničních věcí - výstava o událostech roku 1989 pohledem dokumentů dochovaných v Archivu MZV ČR (Praha, Černínský palác)


Akce a projekty Českých center realizované v zahraničí - výběr:

„Sametová revoluce 1989“ – výstavní projekt Národního muzea ve spolupráci s Českými centry připomíná formou informací, fotografií, videí a zvukového záznamu 30. výročí pádu komunistického režimu v Československu. (síť ČC)

„1989 Sametová revoluce - konec totalitarismu v Československu“ - kolekce ikonických snímků 15 předních českých fotografů, kteří zachytili přelomové okamžiky novodobých česko-slovenských dějin, Kurátorkou výstavy je Dana Kyndrová. (ČC a ZÚ)

„Okamžiky sametové revoluce“ - smyčka 50 fotografií ČTK z let 1988 - 1990 z Prahy i dalších regionů. (síť ČC a ZÚ)

„Plakáty sametové revoluce 1989“ - kolekce 20 ikonických plakátů z období listopadu 1989, s popisky v cz a en. Kurátor: Filip Blažek (síť ČC)

„Velvet Effect 1989/1990“ - výstava ilustrací a textů studentů Fakulty designu a umění L. Sutnara evokující atmosféru převratných okamžiků Sametové revoluce. (síť ČC)

„DIALOG“. Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm. Multižánrový umělecky zaměřený projekt: výstava „Dialog“ (ČC, Slovensko, Polsko,) a přednáška s diskuzí o samizdatu v Polsku, Belgii a na Slovensku. Dále koncert v Praze a Bruselu a konference v Bruselu. Projekt je financovaný z programu Evropské Unie Evropa pro občany.

 

Aktivity ČC v ČR:

„Převrat v Československu.“ Výstava fotografií Daniela Biskupa a Karla Cudlína. Výstavu dvou renomovaných fotografů připravilo České centrum Mnichov ve spolupráci s partnery (Galerie ČC).

„Rok zázraků: střední Evropa v roce 1989““, ve spolupráci s Korzem Národní, kteří organizují celodenní happening pro veřejnost na Národní třídě, pořádají kulturní instituty Polska, Německa, Maďarska, Rakouska s Českými centry společnou fotografickou výstavu k událostem v Evropě v roce 1989 (Praha, Jungmannovo nám.)

„Svoboda. Pohledem mladé generace.“ Grafické a umělecké ztvárnění  pojmu svoboda poodkrývá pohled mladé generace – studentů z ateliéru grafiky Západočeské univerzity v Plzni a ateliéru K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (Galerie ČC)

 

.