Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

rok 1918

 

Ženevská jednání 28. – 31. října 1918

thumb

Ve dnech 28. – 31. října proběhla v Ženevě důležitá jednání mezi E. Benešem a domácími politickými představiteli – poslanci, členy Národního výboru česko–slovenského a zástupci… více ►

Washingtonská deklarace, Paříž, 18. října 1918

thumb

Washingtonská deklarace, správněji „Prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou“, představuje vyvrcholení diplomatického úsilí T.G. Masaryka za samostatnost… více ►

Uznání Československé národní rady v Paříži Spojenými státy americkými a Japonskem

thumb

Postupné uznání Československé národní rady v Paříži spojeneckými vládami Francie, Velké Británie a Itálie mělo velký význam pro to, aby se Československá národní rada v Paříži (ČSNR) mohla… více ►

Uznání samostatné československé armády

thumb

Uznání samostatné československé armády bojující na straně Spojenců proti centrálním mocnostem a Československé národní rady v Paříži (ČSNR) jakožto vrcholného představitele Čechů a Slováků… více ►

Slavnostní předání praporu 21. pluku čs. legionářů v Darney

thumb

Symbolickým vyjádřením uznání práva Čechů a Slováků na nezávislý stát ze strany Francie se stalo slavnostní předání praporu 21. střeleckému pluku čs. dobrovolníků v Darney 30. června 1918. Tento… více ►

Memorandum E. Beneše ministru zahraničí Velké Británie J.A. Balfourovi

thumb

Vedoucí představitelé československého odboje si dobře uvědomovali, že důležitým aspektem pro budoucí uznání samostatnosti Československa by bylo uznání Česko-slovenské národní rady v Paříži… více ►

Úmluva mezi italskou vládou a Československou národní radou o uznání samostatné čs. armády v Itálii, Řím, 21. dubna 1918

thumb

21. dubna 1918 vyvrcholilo diplomatické úsilí vůdců našeho odboje, především M.R. Štefánika, s cílem uznat samostatnou čs. armádu v Itálii. Současně byla uznána Československá národní rada jako… více ►

Jan Masaryk

thumb

10. března 1948 před 6,00 hod. ráno nalezli dva zaměstnanci MZV na druhém nádvoří Černínského paláce mrtvé tělo Jana Masaryka. Podle prvního ohledání, narychlo provedeného policejním lékařem MUDr… více ►

Československé legie v bitvě u Bachmače

thumb

Ve dnech 8. – 13. března 1918 se příslušníci československých legií vítězně utkali s německou přesilou u ukrajinského města Bachmač. více ►

9. a 10. března 1918 – Zápis z ustavující schůze Československé národní rady v Americe

thumb

Československá národní rada americká (ČNRA) se stala oficiální pobočkou pařížské Československé národní rady. Jejím předsedou byl zvolen českoamerický právník a jeden z nejaktivnějších odbojových… více ►

Zřízení československé armády ve Francii

thumb

Dne 16. prosince 1917 byl francouzskou vládou schválen „Dekret o konstituování československé armády ve Francii“. Následně 7. ledna 1918 francouzský premiér G. Clemenceau a sekretář… více ►

Čtrnáct bodů prezidenta Wilsona

thumb

8. ledna 1918 americký prezident Woodrow Wilson přednesl před Kongresem USA projev, ve kterém vyjádřil hlavní podmínky mírového ukončení válečného konfliktu. Projev obsahoval i důležité principy… více ►

Jmenování gen. Maurice Janina velitelem samostatné československé armády ve Francii

thumb

Francouzský premiér G. Clemenceau informuje Československou národní radu v Paříži, že na základě statutu o zřízení samostatné československé armády ve Francii navrhuje za vrchního velitele této… více ►

Výzva k Čechům a Slovákům v USA ke vstupu do armády

thumb

Výzva k československému lidu v Americe, aby vstupoval do armády k boji po boku Spojenců za nezávislost Československa, přednesená na konferenci zástupců Čechů a Slováků v Chicagu. Část textu… více ►

3. března 1918 - karikatura italského časopisu „Signor si“

thumb

Karikatura italského časopisu „Signor si“ zobrazuje potupný mír, který toho dne bolševická vláda podepsala s Německem v Brest-Litevsku (dnes Bělorusko). „Proklet budiž den, kdy… více ►

.