Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Aktuální problémy odpovědnosti za průtahy ve správním řízení

 

Kolik Váš úřad obdržel žádostí podle § 14 zákona č. 82/1998 Sb. za roky 2012 a 2013 (prosím rozlišit všechny odpovědi podle let)? Kolik z nich se týkalo výlučně nepřiměřené délky řízení? V kolika z nich byla nepřiměřená délka řízení uplatněna jako jeden z více nároků?

V roce  2012  byla  podána  1 žádost o odškodnění a v roce 2013 3 žádosti o odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb. Výlučně nepřiměřené délky řízení se týkala jedna žádost. V tomto případě byla požadována částka 180 000 Kč. Jako jeden z důvodů žádosti byla tvrzená nepřiměřená délka řízení uplatněna ve dvou případech.

Jaká je celková částka požadovaná po Vašem úřadě ve výše uvedených žádostech? Jaká částka byla požadována jako přiměřené zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení? Byla požadována i náhrada škody z titulu nesprávného úředního postupu spočívajícího v nepřiměřené délce řízení a v jaké výši? Pokud jsou v průběhu řízení účastníkovi zadrženy finanční prostředky (např. uložena pokuta), které jsou později vráceny, je na žádost účastníka uhrazována škoda ve výši prokázaného ušlého zisku nebo ve výši zákonných úroků z prodlení?

Požadovaná výše náhrady je 180 000, 570 000  a 260 000 Kč a 630 USD.

Kolik peněz uhradil Váš úřad jako přiměřené zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení? Jaká část z nich byla uhrazena dobrovolně? Jak vysoká je tato částka přepočtená na jeden odškodňovaný rok? Jaká část byla uhrazena na základě soudního rozsudku? Jak vysoká je tato částka přepočtená na jeden odškodňovaný rok?

Ani v jednom případě nebylo žádosti vyhověno. MZV nevyplatilo žádné odškodné ani na základě rozsudku soudu.

Kolik Váš úřad uplatnil celkem regresních nároků podle zákona č. 82/1998 Sb.? Kolik z nich se týkalo přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení? Kolik regresů bylo třeba uplatňovat cestou soudního řízení? Prosím o sdělení hlavních a nejčastějších důvodů, které vedly Váš úřad k neuplatnění regresních nároků. Pro Krajské úřady: Byl vůči vašemu úřadu uplatněn ústředním správním úřadem nárok na regresní úhradu?

MZV neuplatnilo žádný regresní nárok.

Pokud již Váš úřad obdržel nějaké žádosti o informace týkající se zákona č. 82/1998 Sb., prosím o sdělení přesných odkazů na odpovědi zveřejněné v souladu s ustanovením §5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Odpovědi na dvě obdobné žádosti naleznete na www.mzv.cz v části Zahraniční vztahy – Výroční zprávy – Poskytnuté informace  podle zákona č. 106/1999 Sb. pod písmenem „S“ Statistické údaje k zákonu č. 82/1998 Sb.

.